Ugrás a tartalomhoz

Soron kívüli eljárás

Nyomtatható verzió

A soron kívüli eljárás rendeletben szabályozott, a fejlesztést támogató engedély kiadását megelőző előkészítő eljárás lefolytatása nélkül megkezdett alkalmazásfejlesztés, vagy alkalmazás-továbbfejlesztés. Soron kívüli eljáráshoz tartozik:

  • Rendkívül rövid határidejű, közfeladat ellátásához szükséges alkalmazás-fejlesztés
  • Rendkívül rövid hátáridejű alkalmazás-továbbfejlesztés
  • Közfeladat megkezdéséhez szükséges alkalmazás létrehozása
  • Közfeladatot ellátó támogató alkalmazás sürgős továbbfejlesztése (különösen eseti kormánydöntés vagy kritikus működési kényszer)

A megrendelő szerv regisztrációjának kezdeményezése a FLORA Ügyintézési Portálon. Benyújtásra kerül a központi közszolgáltatás-igénybevételi megállapodást (kétoldalú megállapodás) és az ehhez kapcsolódó meghatalmazás [D/E-001-SZ].

A Központi alkalmazás-szolgáltató és a Megrendelő szerv megköti a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kétoldalú megállapodást [D/E-001-SZ]

A sikeres regisztrációt és a kétoldalú megállapodás hatályba lépését követően a Megrendelő szerv a FLORA Ügyintézési Portálon keresztül bejelenti az – indoklással kiegészített – soron kívüli alkalmazásfejlesztési igényét a Felügyelet felé [D/S-001-K].

A Felügyelet a soron kívüliség fennállásának tudomásul vételén alapuló előzetes támogató tanúsítványt bocsát ki a Megrendelő szerv részére [D/S-002-T]

Amennyiben szükséges, a Megrendelő szerv a soron kívüliség fennállásának tudomásul vételén alapuló előzetes támogató tanúsítvány birtokában lefolytatja beszerzést.

Az alkalmazás-fejlesztés végrehajtására irányuló eseti háromoldalú szerződés megkötése a Fejlesztő szervezettel és a Központi alkalmazás-szolgáltatóval [D/M-001-SZ].

A háromoldalú szerződés megkötése után a Megrendelő szerv megindítja az alkalmazás-fejlesztést a ORION Fejlesztési Platformon.

A Megrendelő szerv a fejlesztés megindításával párhuzamosan megkezdi az általános eljárásban előírt eljárási és dokumentációs kötelezettségek utólagos eljárásban történő teljesítését.

A Központi alkalmazás-szolgáltató támogató igazolásának birtokában a Megrendelő szerv – a FLORA Ügyintézési Portálon keresztül – utólagos kérelmet nyújt be az egyedi alkalmazás-fejlesztés FLORA Környezetben történő megindításának jóváhagyásra a Felügyelet felé [D/E-014-K].

A Felügyelet – az utólagos vizsgálatot követően – kiadja az alkalmazás-fejlesztés megvalósítását támogató tanúsítványt vagy megtagadja [D/E-016-T].

A Megrendelő szerv – a fejlesztő szerv által készre jelentett alkalmazás műszaki-szakmai átadás-átvételi- eljárásba bevonja a központi alkalmazás-szolgáltatót [D/A-001-K]. A központi alkalmazás-szolgáltató a vizsgálatba kötelezően bevonja az ágazati integrátort [D/A-002], amely a vizsgálat eredményéről megfelelőségi nyilatkozatot állít ki, melyet megküld a központi alkalmazás-szolgáltató részére [D/A-003-NY]. Amennyiben a központialkalmazás-szolgáltató szükségesnek látja, a műszaki-szakmai átadás-átvételbe bevonja a központi-infrastruktúra szolgáltatót is, amely a vizsgálatról szakmai véleményt bocsájt ki a központi alkalmazás-szolgáltató részére [D/A-004].

Amennyiben a lefejlesztett alkalmazás műszaki-szakmai átadás-átvétel vizsgálatának eredménye pozitív, erről a központi alkalmazás-szolgáltató megfelelőségi szakmai véleményt állít ki [D/A-005-V]. Amennyiben a lefolytatott vizsgálat eredményeként a központi-alkalmazás szolgáltató „nem megfelelő” minősítésű szakmai vélemény állít ki, ebben az esetben a megrendelő szerv pótolja az abban előírt hiányosságokat vagy annak felülvizsgálatát kérheti a Felügyelettől [D/A-008-FK].

A felülvizsgálati eljárás során a Felügyelet – amennyiben szükséges az álláspontja kialakításához – kikéri a fejlesztéssel érintett területen működő ágazati integrátor állásfoglalását.

A Felügyelet általi felülvizsgálati eljárásban „megfelelőnek” minősített alkalmazások – LIBRA Alkalmazás-katalógusba történő feltöltését – a szakmai vélemény kiadását, illetve a Felügyelet döntését [D/A-009-FD] követően – a központi alkalmazás-szolgáltató hajtja végre.