Ugrás a tartalomhoz

Soron kívüli eljárás

Nyomtatható verzió

Soron kívüli eljárás esetén az ÁAFK Kr.-ben szabályozott, a fejlesztést támogató engedély kiadását megelőző előkészítő eljárás lefolytatása nélkül is megkezdhető az adott fejlesztés megvalósítása az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet felé történő bejelentést követően az előzetes támogató tanúsítvány birtokában.

Soron kívüli alkalmazásfejlesztésnek minősülnek azok az alkalmazásfejlesztések illetve alkalmazás továbbfejlesztések, amelyek végrehajtására a rendelkezésre álló határidő rendkívül rövid, továbbá a közfeladat megkezdéséhez szükséges alkalmazás létrehozása, vagy a közfeladat ellátását támogató alkalmazás továbbfejlesztése halaszthatatlan (különösen eseti kormánydöntés vagy kritikus működési kényszer).

Soron kívüli eljáráshoz tartozik:

 • Rendkívül rövid határidejű, közfeladat ellátásához szükséges alkalmazás-fejlesztés
 • Rendkívül rövid hátáridejű alkalmazás-továbbfejlesztés
 • Közfeladat megkezdéséhez szükséges alkalmazás létrehozása
 • Közfeladatot ellátó támogató alkalmazás sürgős továbbfejlesztése (különösen eseti kormánydöntés vagy kritikus működési kényszer)

Az eljárások folyamatáról, illetve az előforduló opcionális lépésekről részletes információ az Eljárásrendben található.

A megrendelő szerv a FLORA Ügyintézési Portálon keresztül – az „Eljárási kérelmek” menüpontban a „Soron kívüli eljárás” indításával – bejelenti soron kívüli alkalmazásfejlesztési igényét az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) felé.

A megrendelő szerv ebben a szakaszban az előzetes támogató tanúsítvány kiállításának kérvényezésekor egyidejűleg kérheti az utólagos eljárás lefolytatását is. A megrendelő szervnek ebben az esetben a 6. pont szerinti „Utólagos eljárás kezdeményezése” adatokat szükséges megadnia.

Az ÁAFK-n kívül megvalósuló alkalmazásfejlesztés esetén a Megrendelő szervnek lehetősége van ekkor kezdeményezni felmentés iránti igényét is, az ahhoz szükséges adatok megadásával.

A Felügyelet a soron kívüliség fennállásának tudomásul vételén alapuló előzetes támogató tanúsítványt bocsát ki a megrendelő szerv részére.

A megrendelő szerv az előírt eljárási és dokumentációs kötelezettségeket a Felügyelet által az előzetes támogató tanúsítványban meghatározott határidőn belül utólagos eljárásban – az alkalmazásfejlesztés indításával párhuzamosan – a FLORA Ügyintézési Portálon – a soron kívüli eljárás részeként – pótolja. (lsd. 6. lépés)

Amennyiben szükséges, a megrendelő szerv a soron kívüliség fennállásának tudomásul vételén alapuló előzetes támogató tanúsítvány birtokában lefolytatja a beszerzést.

Amennyiben az alkalmazásfejlesztéshez/továbbfejlesztéshez szükséges informatikai célú beszerzés lefolytatása, az a Digitális Kormányzati Ügynökség Portálján tehető meg.

A megrendelő szerv – a FLORA Ügyintézési Portálon az „Eljárási kérelmek” menüpontban az „Alkalmazásfejlesztés indítása” kérelem indításával – az alkalmazásfejlesztési projekt megindítására vonatkozó igényt nyújt be a központi alkalmazás-szolgáltató felé. Ez a lépés párhuzamosan végezhető az utólagos eljárás lefolytatásával.

A megrendelő szerv a FLORA Ügyintézési Portálon – a „Regisztrációs kérelmek” menüpontban a „Szállító regisztrációja” kérelem indításával – kérelmezi a fejlesztő/szállító szervezet regisztrációját az alkalmazásfejlesztési projekthez.

Előfeltétel: A FLORA Környezetben megvalósuló fejlesztések és a FLORA Környezet igénybevétele nélkül megkezdett fejlesztések esetében is a regisztráció véglegesítéséhez a Fejlesztő/Szállító szervezet csatlakozási kérelmének IdomSoft Zrt. részére történő benyújtása szükséges.

Ez a lépés párhuzamosan végezhető az utólagos eljárás lefolytatásával.

Soron kívüli alkalmazásfejlesztés esetén a fejlesztés az előzetes támogató tanúsítvány birtokában az előírt engedélyezési eljárás előzetes lefolytatása nélkül megindítható. Az utólagos eljárás lefolytatása a meghatározott határidőn belül, a fejlesztéssel párhuzamosan történik.

Az utólagos eljárás kezdeményezését megelőzően az általános eljárás 2. lépésében leírtak alapján szükséges eljárni.

A Felügyelet előzetes támogató tanúsítványának birtokában a megrendelő szerv – a FLORA Ügyintézési Portálon, a soron kívüli eljárás részeként az utólagos eljárás kezdeményezése funkcióval – kérelmezheti az utólagos eljárás lefolytatását.

Az utólagos eljárás kezdeményezését követően, a FLORA Környezetben megvalósuló alkalmazásfejlesztés esetén a soron kívüli eljárás az általános eljárás 3-5. lépéseiben leírtak alapján kerül lefolytatásra:

 1. Támogató igazolás és támogató tanúsítvány kérelmezése
 2. A központi alkalmazás-szolgáltató támogató igazolása
 3. A fejlesztés megvalósítását támogató tanúsítvány kiállítása

A műszaki-szakmai átadás-átvétel az általános eljárás 9-12. lépéseiben leírtak alapján kerül lefolytatásra:

 1. Végső műszaki-szakmai átadás-átvételi eljárás kezdeményezése
 2. Megfelelőségi szakmai vélemény kiállítása és záró termék minőségbiztosítói jelentés kiállítása
 3. Záró megfelelőségi nyilatkozat kiállítása
 4. Minősített alkalmazások feltöltése a LIBRA Alkalmazás-katalógusba

A FLORA Környezet igénybevétele nélkül megvalósuló alkalmazásfejlesztés esetén az utólagos eljárás során a Megrendelő szerv a FLORA Ügyintézési Portálon – a soron kívüli eljárási folyamat részeként – kezdeményezheti felmentését, amennyiben az 1. pont szerinti eljárásban nem élt ezzel a lehetőséggel. Ebben az esetben az alkalmazásfejlesztés megvalósítása, illetve műszaki-szakmai átadás-átvétele az eseti felmentés 10-12. lépéseiben leírtak alapján kerül lefolytatásra.

Amennyiben az utólagos eljárás során az alkalmazásfejlesztés megvalósítását támogató tanúsítvány kiadása megtagadásra kerül, a soron kívüli alkalmazásfejlesztés során létrejött eredménytermék kormányzati infrastruktúra környezetbe nem implementálható, a megkezdett vagy végrehajtott implementálását vissza kell vonni, továbbá az alkalmazásfejlesztés során létrehozott alkalmazás nem vehető nyilvántartásba az ÁAK-ban.

Ebben az esetben a megrendelő szerv a központi alkalmazás-szolgáltató bevonásával – a FLORA Portálon a soron kívüli eljárás részeként kezdeményezve – köteles megvizsgálni, hogy a kormányzati infrastruktúra környezetbe nem implementálható alkalmazás – annak továbbfejlesztése útján – alkalmassá tehető-e az implementálásra. Ha a vizsgálat alapján az elkészült alkalmazás továbbfejlesztésével sem biztosítható az alkalmazás felhasználhatósága, a megrendelő szerv kezdeményezheti azonos tárgyban alkalmazásfejlesztés megindítását.