Ugrás a tartalomhoz

Az ágazati integrátorok és fejlesztési tárgyterületeik

Az alábbi ágazati integrátori lista az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet által a Központi alkalmazás-szolgáltató IdomSoft Zrt. számára küldött tájékoztatás alapján készült.

Az Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII. 27.) kormányrendelet 12. § (2) bekezdése szerint a szakpolitikáért felelős miniszter az ágazati integrátori feladatokra – a szervezet feladatkörébe utalt alkalmazásfejlesztési tárgyterületek meghatározásával – kijelölt szervezetet – a felelős vezető és szakmai kapcsolattartó személyek megjelölésével – a Felügyeletnek jelenti be. A Felügyelet a bejelentéstől számított 5 napon belül tájékoztatja a központi alkalmazás-szolgáltatót a bejelentésről és a bejelentésben közölt adatokról.

Agrárminisztérium

Biztonsági és Informatikai Főosztály

Fejlesztési tárgyterület: agrárágazathoz tartozó alkalmazásfejlesztések

elérhetőségek
Belügyminisztérium

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága – Informatikai Főosztály

Fejlesztési tárgyterület: fogvatartottak adatainak nyilvántartása

elérhetőségek

Informatikai Helyettes Államtitkárság – E-közigazgatási Főosztály

Fejlesztési tárgyterület: közvetlenül a Belügyminisztérium, illetve általa felügyelt/irányított szervezetek által nyújtott szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások

elérhetőségek

Informatikai Helyettes Államtitkárság – Elektronikus Közszolgáltatásokat Támogató Főosztály

Fejlesztési tárgyterület: a Belügyminisztérium Informatikai Helyettes Államtitkárság hatáskörébe utalt rendszerek

elérhetőségek

Informatikai Helyettes Államtitkárság – Informatikai Főosztály

Fejlesztési tárgyterület: a Robotzsaru NEO-val kapcsolatos fejlesztések

elérhetőségek

Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság – Közfoglalkoztatási Képzési és Szolgáltatási Főosztály

Fejlesztési tárgyterület: közfoglalkoztatással, felnőttképzéssel és munkaerőpiaci szolgáltatással kapcsolatos alkalmazásfejlesztések

elérhetőségek

Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság – Közfoglalkoztatási Statisztikai Elemzési és Monitoring Főosztály

Fejlesztési tárgyterület: foglalkoztatási, munkaügyi igazgatás (NFSZ) nyilvántartó, ügyviteli rendszerein alapuló feladatok közül a közfoglalkoztatás feladatait és ezek statisztikai nyomon követését érintő alkalmazásfejlesztések

elérhetőségek

Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság – Közfoglalkoztatási Stratégiai és Koordinációs Főosztály

Fejlesztési tárgyterület: közfoglalkoztatási támogatásokhoz kapcsolódó eljárások alkalmazásfejlesztései

elérhetőségek

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat – Fejlesztési és Informatikai Igazgatóság

Fejlesztési tárgyterület: Automata kiértesítő rendszer, Beléptető program, Digitális dokumentumkezelő program, Értesítési névjegyzék, eSzJR, HBF nyilvántartó program, Kacat alkalmazás, Kártérítési és fegyelmi nyilvántartó program, Kártyakezelő program, Lakáskölcsön nyilvántartás, Lőkiképző program, Mobil előfizetés nyilvántartás, Munkahelyi költségtérítés, Munkaidő nyilvántartó program, Műveleti aláírás-mintatár, NOVA Dokumentumkezelő, NOVA Hivatali Kapu Interface, NOVA Küldemény Dokumentumtár, NOVA Signer, NOVA SZTÉR, NOVA Vezetői Modul, NOVA WebService, Pénzügyi aláírás-mintatár, Pszichológiai nyilvántartó program, Robotzsaru Központi Érkeztető Rendszer Címtörzs, Robotzsaru Minősített Adatkezelő Rendszer, Robotzsaru NEO, RZSID, Szolgálatszervező program, Tanfolyam kezelő, Telefonszámla program, Toborzó program, Tudástár, TÜK Posta nyilvántartó program, Utalvány nyilvántartó program, Üdülő kezelő

elérhetőségek

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság – Informatikai Főosztály

Fejlesztési tárgyterület: menekültügyi és idegenrendészeti hatósági feladatok ellátásával összefüggő alkalmazásfejlesztések

elérhetőségek

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság – Térinfomatikai és Fejlesztési Osztály

Fejlesztési tárgyterület: Katasztrófavédelmi szervek feladatkörébe utalt tevékenységeket támogató és kiszolgáló alkalmazásfejlesztések

elérhetőségek

Országos Rendőr-főkapitányság – Gazdasági Főigazgatóság Informatikai Főosztály Informatikai Fejlesztéstervezési Osztály

Fejlesztési tárgyterület: bűnmegelőzési, bűnüldözési, közigazgatási és rendészeti feladatkörökben történő eljárások, valamint a szervezet működésének, gazdálkodásának informatikai alkalmazásfejlesztései

elérhetőségek

Országos Vízügyi Főigazgatóság – Informatikai Főosztály

Fejlesztési tárgyterület: vízrajzi-, öntözési szakfeladatok-, aszálymonitoring-, előrejelző rendszerek modellezése, időszakos kockázatelemzési alkalmazásfejlesztések

elérhetőségek

Önkormányzati Helyettes Államtitkárság – Önkormányzati Gazdasági Főosztály

Fejlesztési tárgyterület: helyi önkormányzatokért felelős miniszter által működtetett információs rendszer (EBR42 önkormányzati információs rendszer)

elérhetőségek

Önkormányzati Helyettes Államtitkárság – Önkormányzati Koordinációs Iroda

Fejlesztési tárgyterület: Helyi Közszolgáltatás Információs Rendszer IKIR

elérhetőségek
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság

Fejlesztési tárgyterület: család -és ifjúságügyi alkalmazásfejlesztések

elérhetőségek

Egészségügyért Felelős Államtitkárság; Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Fejlesztési tárgyterület: a szakpolitikáért felelős miniszter utasításainak megfelelően az érintett ágazat által megvalósítani tervezett alkalmazásfejlesztések

elérhetőségek

Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkárság

Fejlesztési tárgyterület: európai uniós fejlesztéspolitikai alkalmazásfejlesztések

elérhetőségek

Integrált Jogvédemi Szolgálat

Fejlesztési tárgyterület: egészségügyi és szociális alkalmazásfejlesztések

elérhetőségek

Közigazgatási Államtitkárság

Fejlesztési tárgyterület: az EMMI általános alkalmazásfejlesztései

elérhetőségek

Kultúráért Felelős Államtitkárság

Fejlesztési tárgyterület: kulturális igazgatási alkalmazásfejlesztések

elérhetőségek

Nemzetközi Ügyekért Felelős Államtitkárság

Fejlesztési tárgyterület: szociális biztonsági adatok elektronikus cseréjével kapcsolatos alkalmazásfejlesztések

elérhetőségek

Oktatásért Felelős Államtitkárság

Fejlesztési tárgyterület: köznevelési alkalmazásfejlesztések

elérhetőségek

Sportért Felelős Államtitkárság Sportinnovációs és -stratégiai Főosztály Nemzeti Sportinformációs és -stratégiai Osztály

Fejlesztési tárgyterület: sport szakigazgatási rendszerek alkalmazásfejlesztései

elérhetőségek

Szociális Ügyekért Felelős Államtitkárság

Fejlesztési tárgyterület: E- OSZIR; pénzbeli (szociális) támogatások (PTR); gyermekvédelem és örökbefogadás, (GYVR) ;szociális és gyermekjóléti ellátások , szolgáltatások (KENYSZI); szociális és gyermekvédelmi szolgálatók (MÜKENG); állami szociális és gyermekvédelmi intézményfenntartói feladatok, (SZGYF), fogyatékosságügy; (NSZFK), szociális ágazati képzések, továbbképzések alkalmazásfejlesztései

elérhetőségek
Honvédelmi Minisztérium

HM EI Zrt. IT infrastruktúra divízió

Fejlesztési tárgyterület: az MH-ban rendszeresített, a HM Elektronikai, Logisztikai es Vagyonkezelő Zrt. által fejlesztett alkalmazások, valamint a társaság üzemeltetési körébe tartozó kórházi rendszerek alkalmazásfejlesztései

elérhetőségek

KNBSZ A5 Igazgatóság

Fejlesztési tárgyterület: nemzetbiztonsági alkalmazásfejlesztések

elérhetőségek

MHP Infokommunikációs és Információvédelmi Csoportfőnökség

Fejlesztési tárgyterület: békevezetést kiszolgáló általános célú központi szolgáltatásokat támogató alkalmazásfejlesztések

elérhetőségek
Igazságügyi Minisztérium

Igazságügyi Módszertani Irányításért Felelős Helyettes Államtitkárság

Fejlesztési tárgyterület: az IM által, vagy megbízásából üzemeltetett, vagy fejlesztett igazságügyi alkalmazások

elérhetőségek
Innovációs és Technológiai Minisztérium

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Fejlesztési tárgyterület: az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz tartozó ágazat és az ahhoz tartozó alkalmazásfejlesztések

elérhetőségek
Külgazdasági és Külügyminisztérium

Biztonsági, Informatikai és Távközlési Főosztály

Fejlesztési tárgyterület: külügyi-, és külgazdasági ágazathoz tartozó informatikai alkalmazásfejlesztések

elérhetőségek
Miniszterelnöki Kabinetiroda

Biztonsági Főosztály

Fejlesztési tárgyterület: közigazgatási alkalmazásfejlesztések

elérhetőségek

Magyar Turisztikai Ügynökség

Fejlesztési tárgyterület: a turisztikai érintettségű alkalmazásfejlesztések

elérhetőségek
Miniszterelnökség

Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt.

Fejlesztési tárgyterület: támogatáskezelési alkalmazásfejlesztések

elérhetőségek

Budapest-fejlesztési Főosztály

Fejlesztési tárgyterület: a Budapest fejlesztési főosztály feladataival összefüggő, valamint a Budapest és a Fővárosi Agglomeráció Fejlesztéséért Felelős Államtitkárság, továbbá a Budapest és a Fővárosi Agglomeráció Fejlesztésének Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hatáskörébe tartozó feladatok ellátásával kapcsolatos és a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített feladatokkal összefüggő alkalmazásfejlesztések

elérhetőségek

Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Fejlesztési tárgyterület: Civil és Társadalmi kapcsolatokkal összefüggő feladatok ellátásával kapcsolatos és a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített feladatokkal összefüggő alkalmazásfejlesztések

elérhetőségek

Felsőbbfokú tanulmányok Intézete

Fejlesztési tárgyterület: intézmény feladatellátásához kapcsolódó alkalmazásfejlesztések

elérhetőségek

Hatósági Ügyekért felelős helyettes államtitkárság

Fejlesztési tárgyterület: a hatósági ügyekhez kapcsolódó feladatok ellátásával kapcsolatos és a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített feladatokkal összefüggő alkalmazásfejlesztések

elérhetőségek

Kormányhivatali Informatikai Fejlesztési Főosztály

Fejlesztési tárgyterület: a Kormányhivatali központi fejlesztésekkel összefüggő, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok, továbbá az Európai Uniós Fejlesztések végrehajtásával összefüggő és a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített feladatokkal összefüggő alkalmazásfejlesztések

elérhetőségek

Közbeszerzési Felügyeletért felelős helyettes államtitkárság

Fejlesztési tárgyterület: Közbeszerzési felügyelettel összefüggő és a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített feladatokkal összefüggő alkalmazásfejlesztések

elérhetőségek

Központi Statisztikai Hivatal

Fejlesztési tárgyterület: statisztikai alkalmazásfejlesztések

elérhetőségek

Modern városok és falvak fejlesztésének koordinációjáért felelős helyettes államtitkárság

Fejlesztési tárgyterület: a modern városok és falvak fejlesztésének koordinációjával összefüggő feladatok ellátásával kapcsolatos és a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített feladatokkal összefüggő alkalmazásfejlesztések

elérhetőségek

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Fejlesztési tárgyterület: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem összes alkalmazásfejlesztése

elérhetőségek

Nemzeti Örökség Intézete

Fejlesztési tárgyterület: a Nemzeti Örökség Intézete alkalmazásfejlesztései

elérhetőségek

Pro Populo Carpathico Nonprofit Kft.

Fejlesztési tárgyterület: a Pénzügyminisztérium, költségvetési szervek, valamint a 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok feladatkörébe utalt alkalmazásfejlesztések

elérhetőségek

Társaságfelügyeleti Főosztály

Fejlesztési tárgyterület: a Közigazgatási Államtitkár közvetlen irányítása alá tartozó területek, valamint a közigazgatási államtitkár tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok valamint nemzetiségi kapcsolatokkal, az építészettel és építésüggyel összefüggő és a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített feladatokkal összefüggő alkalmazásfejlesztések

elérhetőségek
Pénzügyminisztérium

Projekt Minőségbiztosítási és Monitoring Főosztály

Fejlesztési tárgyterület: a pénzügyminiszter irányítása és felügyelete alá tartozó Pénzügyminisztérium, költségvetési szervek, valamint a 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok feladatkörébe utalt alkalmazásfejlesztések

elérhetőségek