Ugrás a tartalomhoz

Kedves Partnereink!

2022. szeptember 23-án hatályba lépett az ÁAFK Szolgáltatási szabályzat v3.3 verziója, mely a korábbi mellékletekkel összevontan, egységes szerkezetben, igénybevételi szintek szerinti bontásban tartalmazza az ÁAFK-ban teljesítendő egyes követelményeket és a központi alkalmazás-szolgáltató IdomSoft által nyújtott szolgáltatásokat.

Az egységes szerkezetű Szolgáltatási szabályzat az alábbi jelentősebb módosításokat tartalmazza.

Új definíciók az ÁAFK-ban

Az igénybe vevőket az alkalmzásfejlesztések ÁAFK-ban történő megvalósításához kapcsolódó új fogalmak segítik a fejlesztési környezet szabályainak értelmezésében.

Forráskód: Az Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet igénybevétele szempontjából forráskód alatt nemcsak az alkalmazás előállításához szükséges kódot értjük, hanem minden olyan állományt, amely összefüggésben van az alkalmazással. Ilyennek tekinthetők például az üzleti logikát tartalmazó fájlok, az egység és integrációs teszteléshez használt kódok, valamint különböző környezeti leírók és mintaállományok.

Mérföldkő: Az Igénybe vevők által az alkalmazásfejlesztés folyamatában közösen kijelölt fejlesztési mérföldkövek alapján az alkalmazásfejlesztési projekt megvalósítása során a FLORA Ügyintézési Portálon rögzített mérföldkövek, melyek minden estben tartalmaznak egy új kiadást (release) is. A mérföldkövek meghatározásának célja az alkalmazásfejlesztési projekt előrehaladásának nyomon követése.”

Platform igénybevétele

Az ORION Fejlesztési Platform eszköztárának igénybevétele a fejlesztő szervezet számára az első, ÁAFK-ban meghatározott mérföldkő teljesítése előtt kötelező, az igénybevétel egyes feltételeit a Szolgáltatási szabályzat 10.1 fejezete tartalmazza.

Komponensekre vonatkozó követelmények

Az ÁAFK-ba feltöltött komponensekre vonatkozó követelmények a 11.2.1 fejezetben olvashatók.

Komponens alatt az alkalmazás minden olyan alkotórészét értjük, amely az alkalmazás működésének érdekében különböző funkciókat biztosít, ideértve, ha az adott komponens csak függőségként jelentkezik a buildelés során.

Az alkalmazás minőségi elvárásai

A Szolgáltatási szabályzat igénybevételi szintenként határozza meg az ÁAFK-ba feltöltött programkód műszaki-szakmai átadás-átvétel esetén elvárt minőségi követelményeit. Az alkalmazás minőségi elvárásait szintenkénti bontásban a Szolgáltatási szabályzat 11.2.2 fejezete sorolja fel.

Fejlesztési módszertani ajánlás

A Szolgáltatási szabályzat előző kiadásának 3. sz. mellékletét képező ÁAFK fejlesztési módszertan c. dokumentum egyes szövegrészeit felülvizsgálatot követően ajánlásként tettük közzé honlapunkon.

Az ÁAFK Fejlesztési módszertan az ÁAFK-ban javasolt alkalmazástervezési, alkalmazásfejlesztési alapkövetelményeket ismerteti, amelyeket a megrendelő szerveknek a beszerzés, tervezés, végrehajtás, átadás-átvétel során ajánlott megkövetelni a fejlesztő szervezettől.

Az ÁAFK kiemelten a cloud native architekturális elvek mentén fejlesztett alkalmazásokat támogatja, ezek esetében biztosított a legtöbb szolgáltatás.

A módszertani ajánlás az alábbi elérhetőségen olvasható: https://aafk.gov.hu/orion/modszertanok/fejlesztesi-modszertan/

Üdvözlettel:
FLORA Támogatás