Ugrás a tartalomhoz
ÁAFK
Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet. Lásd FLORA Környezet.
ÁAFK csatlakozási kérelem
Olyan egyoldalú dokumentum, amelyet a Megrendelő szerv és a Fejlesztő Szervezet nyújt be a központi-alkalmazás-szolgáltató IdomSoft Zrt. részére, az ÁAFK-hoz történő csatlakozás céljából. A Megrendelő szerv csatlakozási kérelme ide kattintva érthető el, a Fejlesztő szervezet (Szállító) csatlakozási kérelme a Megrendelő tudástárban érhető el a Megrendelő szerv részére.
ÁAFK Kr.
314/2018. (XII. 27) Korm. rendelet az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról.
ÁAFP
Állami Alkalmazás-fejlesztési Platform. Lásd ORION Fejlesztési Platform.
ÁAK
Állami Alkalmazás-katalógus. Lásd LIBRA Alkalmazás-katalógus.
Ágazati Integrátor
Az alkalmazásfejlesztéssel érintett szakigazgatási ágazatban működő, az ágazati szakpolitikáért felelős miniszter által kijelölt integrátori feladatokat ellátó szervezet.
Alapszolgáltatás
A Szolgáltatási Szabályzat 8. fejezetében meghatározott, térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatások.
Alkalmazás
Az állam működése, a közfeladatok ellátásának támogatása érdekében egy jól körülhatárolható feladat vagy feladatcsoport kezelésére, elvégzésére létrehozott szoftver, szoftverrendszer – ide nem értve a dobozos szoftvert.
Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
Általános Szerződési Feltételek
Elektronikus Ügyintézési Felügyelet (EÜF)
Az állami érdekű alkalmazásfejlesztések központi felügyeletét ellátó szerv.
Fejlesztő
Az a vállalkozás vagy vállalkozások, melyek a projekt eredményének (Alkalmazás) tényleges megvalósításán dolgoznak. Olyan természetes személy, aki valamely projekten – jellemzően a Szállító munkatársaként – forráskód módosítások segítségével szoftver fejlesztést végez. Korábbi dokumentumokban a “Fejlesztő” megnevezés néha intézményi szereplőre vonatkozott. Mivel azonban a magyar nyelvben ez egy szakma általános megnevezése, az ÁAFK résztvevők egységes szóhasználatában visszatértünk a a Fejlesztő mint szoftverfejlesztő szakember, és a Szállító mint projekt feladatot szerződés szerint teljesítő vállalkozó értelmezéshez.
Fejlesztő szerv
Lásd Szállító
FLORA Környezet
A FLORA – Alkalmazás-fejlesztési Környezet az állami megrendelésre történő alkalmazásfejlesztések illetve továbbfejlesztések lebonyolításának technológiai hátteret biztosító egységes állami követelmények mentén, szabályozott módszertan szerint működő szabályozási környezete.
FLORA Ügyintézési Portál
Az ÁAFK Kr-ben meghatározott feladatok ellátásához szükséges folyamat-támogató, ügyintézési felületet.
Infrastruktúra
A fizikai hálózati elemek, a fizikai és virtualizált szerverek, valamint az ezeket menedzselő szoftverek összessége. A FLORA Környezet infrastruktúra-szolgáltatója a NISZ Zrt.
Kiegészítő szolgáltatás
A Szolgáltatási Szabályzat 8. fejezetében meghatározott, szolgáltatási díj ellenében nyújtott szolgáltatások.
Központi alkalmazás-szolgáltató
IdomSoft Zrt.
Központi infrastruktúra-szolgáltató
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Külső műszaki szolgáltatás
Olyan technológiai szolgáltatás amely nem a projekt erőforrásait használja: a projekt közvetlen hatókörén kívül levő technológiai függőség (pl. DBaaS).
Külső üzleti szolgáltatás
Olyan üzleti szolgáltatás, amely nem a projekt erőforrásait használja: a projekt közvetlen hatókörén kívül levő külső üzleti függőség (pl. SZEÜSZ, KEÜSZ).
LIBRA Alkalmazás-katalógus
Az állam működése, annak támogatása érdekében fejlesztett valamint az állam által megvásárolt informatikai alkalmazások funkcionális, szakmai, tartalmi és műszaki adatait tartalmazó elektronikus adatgyűjtő és adatszolgáltató rendszer.
Megrendelő szerv
Az a szerv, amely a közfeladatai ellátásának informatikai támogatására vonatkozó igényét új vagy meglévő informatikai alkalmazás fejlesztésével, illetve továbbfejlesztésével kívánja kielégíteni.
Mérföldkő
Szoftverfejlesztési projektek során a folyamat tagolására, teljesítések és részteljesítések ütemezésére szolgáló egység, általában 1 és 12 hónap közötti időtartammal. A mérföldkövek végén a Szállító átadja a vállalt eredménytermékeket, amelyeket a Megrendelő ellenőriz és igazolja a teljesítést.
Modul
Az ORION Fejlesztési Platform egyes részfunkcióit megvalósító szoftver termékek vagy egyedi fejlesztések. A Platform integrált end-to-end működést biztosít, de nem egy monolit szoftver valósítja meg, hanem sok Modul szervezett együttműködése biztosítja az általa biztosított integrált szolgáltatást.
ORION Fejlesztési Platform
Az állam által fenntartott és kizárólagosan támogatott teljes körű fejlesztési és tesztelési platform, amely műszaki-technológiai szabályrendszerként komplex technológiai környezetbe ágyazott informatikai szolgáltatások, eszközök, módszerek és keretrendszer összessége. Az Infrastruktúra fölötti architektúrális rétegek, amelyek még nem az ÁAFK-ban fejlesztett Alkalmazások részei. Magában foglalja az IaaS fölötti összes szoftver infrastruktúrát, szoftver modulokat, támogató funkciókat. A Platform az IdomSoft felelősségi körébe tartozik, működtetésének elengedhetetlen feltétele az Infrastruktúra rendelkezésre állása.
Projekt
A FLORA Környezetben megvalósított szoftver tervezési és fejlesztési tevékenységsorozat, melynek eredménye az Alkalmazás.
Projektindítás dátuma
A projekt indításának a Megrendelő szerv és a Fejlesztő szervezet által közösen meghatározott dátuma az alkalmazásfejlesztés tárgyában közöttük létrejött szerződés vagy egyéb megállapodás alapján. Az alkalmazásfejlesztési projekt indításakor megadása kötelező a FLORA Ügyintézési Portálon.
Projekt tervezett zárása
A projekt Háromoldalú szerződésben meghatározott utolsó, záró mérföldköve. Az alkalmazásfejlesztési projekt indításakor megadása kötelező a FLORA Ügyintézési Portálon.
Szállító
A megrendelő szerv, amely belső fejlesztői erőforrást használ az alkalmazásfejlesztés végrehajtására, vagy a megrendelő szerv által lefolytatott beszerzési vagy közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben, a megrendelő szerv által meghatározott követelményeknek eleget tevő alkalmazások létrehozására irányuló alkalmazásfejlesztési feladatok végrehajtásával megbízott költségvetési szerv, egyéb szolgáltató szervezet, vagy piaci szolgáltató.
Szoftver kiadás
Alkalmazás moduljainak egységes, adott pillanatban kiadott állapota, melyet a Szállító funkcionalitásában teljesnek de mindenképpen helyesnek gondol. Egy alkalmazás élete során sok módosítást él át, de nem mindegyik kerül kiadásra, csak azok az állapotok, melyeket a Szállító aktívan kiadásra megjelöl és valamennyi kötelező minőségi ellenőrzésen átjut.
Szolgáltatás
A Szolgáltató által a Szolgáltatási Szabályzat 8. fejezetében meghatározott előfeltételek alapján és minőségi kritériumok figyelembevételével végzett tevékenység, illetve a Szolgáltató Korm. rendeletből levezetett feladata és kötelezettsége.
Technológiai fázis
A tényleges projekt mérföldköveitől függetlenül minden szoftverfejlesztés során léteznek általános technológiai fázisok (pl.: felmérés, tervezés, megvalósítás, átadás, hibajavítás, támogatás), melyekhez dokumentációs igények és minőségi követelmények rendelhetők. (Pl. tervezéskor még nem minden dokumentum áll rendelkezésre teljes terjedelemben, de átadáskor már ezekkel rendelkezni kell).