Ugrás a tartalomhoz

A FLORA Környezet létrehozásáról és működéséről az Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII. 27.) kormányrendelet rendelkezik.

A FLORA Környezet az állami alkalmazások fejlesztése terén egy szabályozott folyamaton alapuló egységes követelményrendszert biztosít annak érdekében, hogy jó minőségű állami szoftverek kerüljenek fejlesztésre. A cél eléréséhez egy központilag szabályozott fejlesztői környezetben a legjobb iparági gyakorlatok alapján kialakított folyamatok mellett, dedikált igazgatási és technológiai támogatás, valamint modern eszközrendszer áll térítésmentesen a megrendelő és szállító szervezetek rendelkezésére.

A Környezet támogatja a fejlesztés tervszerű előrehaladásának monitorozását, a megfelelő dokumentáció létrehozását és a termék minőségének vizsgálatát, biztosítva ezzel az előírásoknak megfelelő, korszerű és minőségi rendszerek létrejöttét.

A FLORA Környezet szakít a korábbi évek központi szakmai és minőségi kontroll nélkül megvalósított fejlesztéseinek gyakorlatával, amely szigetszerű rendszereket, elmosódó technológiai határvonalakat, hiányosan dokumentált fejlesztéseket eredményezett.

A megrendelő a Környezet igénybevételével kiszámítható, átlátható és tervezhető fejlesztési folyamatot kap erősebb döntési kontrollal, a szállító pedig igény esetén szakmai segítséget a fejlesztés megvalósításához.

Digitális transzformáció

Az államigazgatás digitális transzformációjának alapvető feltétele a minőségi alkalmazások fejlesztése, így válik lehetővé egyre több életeseményhez köthető közszolgáltatás digitalizálása és az állampolgárok részére történő kiajánlása. Emberközpontú, ügyfélcentrikus, magas felhasználói élményt nyújtó megoldások csak standardizált keretek és folyamatok útján, magas minőségi szint elvárásával és érvényesítésével születhetnek.

Technológiai megújulás

A szakmai és minőségi követelmények érvényesítésével a FLORA Környezet jelentősen hozzájárul az államigazgatás technológiai megújításához. Az alkalmazásfejlesztés tervszerű előrehaladásának monitorozása, a termék minőségének vizsgálata, és a központi alkalmazás-szolgáltató (IdomSoft Zrt.) szakértő tevékenysége biztosítja az előírásoknak megfelelő, korszerű rendszerek létrejöttét.

Ügyfélelégedettség

Az FLORA Környezet igénybevételével történő fejlesztések esetében garantáltan elégedettek lesznek az ügyfelek, jó minőségű és működő, fenntartható alkalmazást kapnak, hiszen a fejlesztések szabályozott folyamaton alapuló egységes követelményrendszernek kell, hogy megfeleljenek, így folyamatba építve érvényesülnek az alkalmazással szemben támasztott szakmapolitikai, technológiai, dokumentációs elvárások. A tájékoztatott, jól informált ügyfél lehet csak elégedett ügyfél, a Környezet transzparens, nyomon követhető, az előrehaladással kapcsolatos folyamatos visszajelzésével ez megvalósítható.

Szakértői támogatás

Dedikált ügyfélkapcsolat a garantált siker érdekében. A FLORA Környezet által nyújtott szolgáltatások részeként a megrendelő szerv a fejlesztési folyamat teljes életciklusa során – a fejlesztési igény felmerülésétől a fejlesztés megvalósításáig – dedikált igazgatási és technológiai ügyfélkapcsolati támogatást kap. Igény esetén a tervezési szakaszban nyújtott elméleti és gyakorlati bemutatóval ismerheti meg a Környezet céljait, a csatlakozás menetét és előnyeit, annak használatát. A támogatás kiterjed a fejlesztési igények meghatározására, a beszerzéshez szükséges technológiai és szerzői jogi követelmények összeállítására, az IT biztonság érvényesítésére, az előrehaladás ellenőrzésére és a support időszakra is.

Kiszámíthatóság

Az IdomSoft – mint a FLORA Környezet központi alkalmazás-szolgáltatója – által nyújtott támogatás elsődleges célja a megrendelő szerv érdekeinek képviselete, erős pozícióba szeretné helyezni és tartani az adott állami szervet, mint megrendelőt az alkalmazásfejlesztés teljes életciklusa alatt. A FLORA Környezet által biztosított keretrendszer garantálja a kiszámíthatóságot, hiszen alkalmazásával megvalósul a fejlesztés nyomon követése, a megrendelő szerv rendszerességgel visszajelzést kap a fejlesztés előrehaladásáról. A keretrendszer használatával tervezhetővé válnak a fejlesztési folyamatok, kalkulálhatók lesznek a költségek és garantáltan jó minőségűek lesznek az eredménytermékek.

Költséghatékonyság

A fejlesztési folyamat monitorozása által elakadás/csúszás esetén a folyamatba építve lehetséges beavatkozni a FLORA Környezet használatával, így a fejlesztések nem lépik túl a meghatározott idő és költségkeretet. Az előrehaladás monitorozását a központi alkalmazás-szolgáltató végzi, ezzel a megrendelő szervek pénzt és erőforrást takarítanak meg. A jó minőségű rendszerek csökkentik a fenntartás és üzemeltetés költségeit. Az elkészült megoldások újrahasznosítása, a párhuzamos fejlesztések elkerülése és a tervezhetőség szintén hozzájárul az olcsó és hatékony állam megteremtéséhez.

Szemléletformálás

A központi alkalmazás-szolgáltató a szakértői támogató tevékenysége részeként a legjobb gyakorlatok megosztásával hozzájárul az állami szervek agilis szemléletformálásához. Tevékenységével közreműködik a szolgáltatói szemlélet elterjesztéséhez az állami alkalmazások tervezése és fejlesztése során, lehetővé téve, hogy emberközpontú, ügyfélcentrikus, felhasználói élményt biztosító megoldások születhessenek.

Folyamatos fejlődés

Folyamatosan bővülő technológiai stack, optimalizált, kevesebb beavatkozási pontot igénylő eljárások és magas szakmai felkészültséggel rendelkező kollégák segítik az állami alkalmazásfejlesztések eredményes megvalósulását. A modern eszközrendszer, dokumentumsablonok és ajánlások térítésmentesen állnak a FLORA Környezet ügyfelei rendelkezésére, amelyeket a későbbiekben az érintett szervezetek integrálhatnak a saját fejlesztési folyamataikba. Az alkalmazásfejlesztés megvalósítása során közös projekttérben és valós időben, transzparens módon tud kommunikálni az eljárás valamennyi szereplője a FLORA Környezetnek köszönhetően.

Összekötő szerep

A FLORA Környezet egyfajta közvetítői, „Híd szerepet” tölt be az állami alkalmazásfejlesztések szereplői között a kitűzött kormányzati célok elérése érdekében. A FLORA Környezet hozzájárul a korszerű digitális állam létrehozásához, a fejlett elektronikus közszolgáltatások megteremtéséhez az ÁAFK Kr. által létrehozott és rendelkezésre álló állami eszköz-, illetve igazgatási és technológiai keretrendszerrel.