Ugrás a tartalomhoz

Az ÁAFK Korm.rendelet hatálya a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és a 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által kezdeményezett a közfeladatok ellátása, támogatása vagy kiszolgálása érdekében szükséges, valamint az adott közfeladat ellátásához közvetetten kapcsolódó, a közfeladat ellátását nem önállóan biztosító, de azt közvetve támogató informatikai alkalmazásfejlesztésekre és alkalmazás-továbbfejlesztésekre terjed ki.

Az ÁAFK Kr. hatálya azon állami érdekű alkalmazásfejlesztésekre és továbbfejlesztésekre terjed ki, amely alkalmazások, alkalmazásrendszerek az állam működése, a közfeladatok ellátásának támogatása érdekében egy jól körülhatárolható feladat vagy feladatcsoport kezelésére, elvégzésére kerülnek létrehozásra – ide nem értve a dobozos szoftvert -, amelyek a felhasználókkal, más alkalmazásokkal tartanak kapcsolatot és ennek keretében adatokat, információkat gyűjtenek, feldolgoznak, szolgáltatnak.

Azon alkalmazásfejlesztésekre és továbbfejlesztésekre nem terjed ki az ÁAFK Kr. hatálya, amelyek nem az állam működése, a közfeladatok ellátásának támogatása érdekében kerülnek megvalósításra, tehát nem állami érdekű alkalmazásfejlesztés.

Nem kell alkalmazni az ÁAFK Kr.-t továbbá a nemzetbiztonsági, honvédelmi, katonai, rendvédelmi, valamint diplomáciai feladatokat ellátó szervezetek alapfeladataik ellátását közvetlenül támogató informatikai szakrendszerekkel kapcsolatos alkalmazásfejlesztéseire, valamint a védett állami érdekkörbe sorolt tevékenységeket nem alapfeladatként ellátó más szervezetek olyan fejlesztéseire, amelyek olyan kódolási, rendszerkapcsolati, működési-logikai, illetve egyéb fejlesztés technológiai megoldásokkal készültek, vagy ilyen megoldásokat tartalmaznak, amelyek mások általi megismerése közvetlenül sértheti vagy veszélyeztetheti a védett érdekeket.

A korábban kifejlesztett alkalmazáson végrehajtott hibajavításnak, karbantartásnak, optimalizálásnak, IT biztonság növelésnek, és közvetlenül az alkalmazás informatikai üzemeltetését érintő változtatásoknak tekinthető alkalmazásmódosítások nem minősülnek alkalmazás-továbbfejlesztésnek, tehát nem tartoznak az ÁAFK Kr. hatálya alá, ennek következtében nem kell alkalmazni ezen beavatkozásokra a jogszabályban előírtakat.

A rendelet hatálya abban az esetben terjed ki a nem a Kormány irányítása alá tartozó állami költségvetési szerv, mint Megrendelő szerv által kezdeményezett alkalmazásfejlesztésekre, ha a nem a Kormány irányítása alá tartozó szerv vezetője kezdeményezi.