Ugrás a tartalomhoz

A FLORA Környezettel kapcsolatos általános kérdések

Mi a FLORA – Alkalmazás-fejlesztési Környezet (ÁAFK)?

A FLORA – Alkalmazás-fejlesztési környezet a közérdeket vagy a lakosságot közvetlenül szolgáló, állami megrendelésre történő alkalmazásfejlesztések és azok továbbfejlesztései lebonyolításának technológiai hátterét biztosító, az állam által fenntartott és kizárólagosan támogatott teljes körű fejlesztési és tesztelési platform, amely műszaki-technológiai szabályrendszerként komplex technológiai környezetbe ágyazott informatikai szolgáltatások, eszközök, módszerek és keretrendszer összessége.

A fejlesztési környezet elérését a FLORA Ügyintézési Portál biztosítja az alkalmazásfejlesztésben érintett szereplők számára. Az alkalmazásfejlesztések végrehajtását és megvalósítását az ORION Fejlesztési Platform támogatja.

Mi a FLORA – Alkalmazás-fejlesztési Környezet (ÁAFK) célja?

A FLORA – Alkalmazás-fejlesztési környezettel biztosítható a párhuzamos és szükségtelen alkalmazásfejlesztések elkerülése, az állami alkalmazásfejlesztésekkel kapcsolatos követelmények érvényesítése, mind a beszerzés előkészítése és a fejlesztés megvalósulása, mind pedig az elkészült termék átvétele során. Mindez annak érdekében, hogy kizárólag az előzetesen meghatározott állami követelményeknek megfelelő, az állami infrastruktúra környezetbe integrálható alkalmazások kerüljenek átvételre és üzembe helyezésre az állami szervek által.

Célok:

 • alkalmazásfejlesztésekkel összefüggő költségek racionalizálása
 • fenntartás és üzemeltetés optimalizálása
 • továbbfejlesztések során fellépő függőségek csökkentése
 • párhuzamos alkalmazás-fejlesztések elkerülése
 • szállítói függőség minimalizálása
 • egységes szempontrendszer szerinti minőségellenőrzés és minősítés
 • önkiszolgáló működés támogatása
 • megrendelői igények rugalmas kiszolgálása
 • kontroll a biztonság felett
Milyen elemei vannak a FLORA – Alkalmazás-fejlesztési Környezetnek?

A FLORA – Alkalmazás-fejlesztési Környezet igazgatási – engedélyezési és átadás-átvételi – folyamatainak elektronikus támogatását a FLORA Ügyintézési Portál biztosítja az alkalmazásfejlesztésben érintett szereplők számára.

A FLORA Környezet központi eleme a felhő alapú ORION Fejlesztési Platform, ami egy olyan összetett informatikai rendszer, melynek segítségével a Rendelet céljainak megfelelő állami érdekű új és egyedi alkalmazások fejlesztésének (build, test, deploy) teljes folyamata lefedhető.

A FLORA Környezet része a LIBRA Alkalmazás-katalógus, amely az állam működése, annak támogatása érdekében fejlesztett alkalmazások zárt, az alkalmazások funkcionális, szakmai, tartalmi és műszaki adatait tartalmazó, szabályozott adattartalmú elektronikus nyilvántartás és adatszolgáltató rendszer. A LIBRA Alkalmazás-katalógus a mindenkori állami szoftvervagyon aktuális állapotáról ad technológia szintű részletes képet, a párhuzamos, indokolatlan állami fejlesztések megelőzését és az állami szervek, fejlesztésekkel összefüggő stratégiai tervezési feladatainak támogatását egyaránt szolgálja.

Milyen szereplői vannak a FLORA – Alkalmazás-fejlesztési Környezetnek?

A FLORA Környezetet a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, valamint 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok, illetve alkalmazások létrehozására irányuló alkalmazásfejlesztési feladatok végrehajtásával megbízott költségvetési szervek, egyéb szolgáltató szervezetek, vagy piaci szolgáltatók vehetik igénybe.

Szereplői:

Milyen előnyökkel jár a FLORA – Alkalmazás-fejlesztési Környezethez történő csatlakozás?
 • Egységes, állami követelmények mentén szabályozott fejlesztői környezet térítésmentes biztosítása.
 • Párhuzamos, szükségtelen alkalmazás fejlesztések elkerülésének elősegítése.
 • Szállítói függőség csökkentésének támogatása.
 • Központi szakértői támogatás.
 • A fejlesztésekhez kapcsolódó igazgatási és fejlesztési dokumentumok biztosítása.
Kire vonatkozik az ÁAFK Kr. hatálya?

2020. január 1-jétől: A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek által kezdeményezett alkalmazásfejlesztésekre és alkalmazás-továbbfejlesztésekre.

2020. szeptember 1-jétől: A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok és ezek 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok által kezdeményezett alkalmazásfejlesztésekre és alkalmazás-továbbfejlesztésekre.

A rendelet hatálya abban az esetben terjed ki a nem a Kormány irányítása alá tartozó állami költségvetési szerv, mint Megrendelő szerv által kezdeményezett alkalmazásfejlesztésekre, ha a nem a Kormány irányítása alá tartozó szerv vezetője kezdeményezi.

Mire vonatkozik az ÁAFK Kr. hatálya?

Az ÁAFK Kr. hatálya azon állami érdekű alkalmazásfejlesztésekre és továbbfejlesztésekre terjed ki, amely alkalmazások, alkalmazásrendszerek az állam működése, a közfeladatok ellátásának támogatása érdekében egy jól körülhatárolható feladat vagy feladatcsoport kezelésére, elvégzésére kerülnek létrehozásra – ide nem értve a dobozos szoftvert -, amelyek a felhasználókkal, más alkalmazásokkal tartanak kapcsolatot és ennek keretében adatokat, információkat gyűjtenek, feldolgoznak, szolgáltatnak.

Mi nem tartozik az ÁAFK Kr. hatálya alá?
 • Azon alkalmazásfejlesztésekre és továbbfejlesztésekre nem terjed ki az ÁAFK Kr. hatálya, amelyek nem az állam működése, a közfeladatok ellátásának támogatása érdekében kerülnek megvalósításra, tehát nem állami érdekű alkalmazásfejlesztés.
 • Az ÁAFK Kr. értelmezése szerint a dobozos szoftver nem tartozik az alkalmazás fogalma alá, ezért a dobozos szoftverekre nem vonatkoznak a jogszabályban foglalt előírások.
 • A korábban kifejlesztett alkalmazáson végrehajtott hibajavításnak, karbantartásnak, optimalizálásnak, IT biztonság növelésnek, és közvetlenül az alkalmazás informatikai üzemeltetését érintő változtatásoknak tekinthető alkalmazásmódosítások nem minősülnek alkalmazás-továbbfejlesztésnek, tehát nem tartoznak az ÁAFK Kr. hatálya alá, ennek következtében nem kell alkalmazni ezen beavatkozásokra a jogszabályban előírtakat.
 • Az ÁAFK Kr. rendelkezéseit nem kell alkalmazni a polgári nemzetbiztonsági, honvédelmi, katonai nemzetbiztonsági, rendvédelmi, diplomáciai és konzuli érdeket (a továbbiakban: védett érdek) érintő feladatokat ellátó szervezetek alapfeladataik ellátását közvetlenül támogató informatikai szakrendszerekkel kapcsolatos alkalmazásfejlesztéseire.
 • Azon alkalmazásfejlesztésekre és továbbfejlesztésekre, amelyek olyan kódolási, rendszerkapcsolati, működési-logikai, illetve egyéb fejlesztés-technológiai megoldásokkal készültek, vagy ilyen megoldásokat tartalmaznak, amelyek mások általi megismerése közvetlenül sértheti vagy veszélyeztetheti a védett érdekeket.
Mi tekinthető új alkalmazásfejlesztésnek?

Az alkalmazás éles üzembe helyezéséig tartó, új informatikai alkalmazás előállítására irányuló technológiai tevékenységet magában foglaló folyamat, beleértve egy meglévő alkalmazás újraírását is, ideértve az elemzést, tervezést (igényfelmérés, követelményspecifikálás, rendszerszervezés és rendszertervezés), a fejlesztést, a gyártói tesztelést, a release elkészítését, telepítését az üzemeltető szervezet DEV környezetébe, valamint a dokumentációk elkészítését.

Mi tekinthető alkalmazás-továbbfejlesztésnek?

Korábban kifejlesztett alkalmazás olyan funkcionális bővítésére, kiegészítésére vagy az alapvető technológiájának változtatására irányuló tevékenység, amely nem jár az alkalmazás forráskódjának újra elkészítésével, azaz nem jár az alkalmazás újraírásával és a meglévő forráskódra épülően valósítja meg az alkalmazás változtatását. Nem alkalmazás-továbbfejlesztés a hibajavítás, a karbantartás, az optimalizálás, az IT biztonság növelését célzó módosítás és közvetlenül az alkalmazás informatikai üzemeltetését érintő változtatás.

 • Hibajavítás: Meglévő alkalmazáson a megrendelői követelmények és a kialakított működés, funkcionalitás között felfedezett eltérések feloldására irányuló fejlesztés.
 • Karbantartás: Az alkalmazás működésének folyamatossága érdekében végzett kisebb fejlesztés, például üzemeltethetőség fenntartása, környezeti változások követése, könnyebb hibafelderítés kialakítása, komponensek tervezett verziófrissítése miatt indokolt fejlesztés, ide nem értve egyes alkalmazáskomponensek technológiaváltás miatti újraírását.
 • Optimalizálás: Olyan fejlesztés, amely nem jár az alkalmazáshoz tartozó dokumentációban foglaltaktól eltérő funkció megvalósításával, vagy újabb funkció kialakításával.
 • IT biztonság növelése: Az alkalmazás sérülékenységének csökkentése érdekében végzett karbantartási, hibajavítási jellegű fejlesztés.
Milyen esetben kell feltöltenem az alkalmazás adatait a LIBRA Alkalmazás-katalógusba?

Az ÁAFK Kr. alapján az alkalmazás Katalógusba történő nyilvántartásba vétele, illetve naprakészen tartása kötelező, függetlenül attól, hogy az alkalmazásfejlesztés az ÁAFK-ban, vagy azon kívül valósul meg.

Kinek a feladata az új alkalmazást feltölteni a LIBRA Alkalmazás-katalógusba?
 • Ha ÁAFK-n belül történik az alkalmazásfejlesztés, akkor az IdomSoft Zrt. tölti fel az alkalmazást a LIBRA Alkalmazás-katalógusba – a műszaki-szakmai átadás-átvételi eljárást követően – az ÁAFK megfelelőségi szakmai vélemény kiadását követő 8 napon belül.
 • Ha ÁAFK-n kívül történik az alkalmazásfejlesztés, akkor a Megrendelő tölti fel az alkalmazást a LIBRA Alkalmazás-katalógusba – a műszaki-szakmai átadás-átvételi eljárást követően – az ÁAFK megfelelőségi szakmai vélemény kiadását követő 8 napon belül.
Az alkalmazás mely adatait szükséges feltölteni a LIBRA Alkalmazás-katalóusba?

A Katalógusba az alkalmazás alábbi adatait szükséges feltölteni:

 • az alkalmazást használó szerv, szervezet adatai,
 • az alkalmazást üzemeltető szerv, szervezet adatai,
 • az alkalmazás tulajdonosának adatai,
 • az alkalmazást fejlesztő szervezet adatai,
 • az alkalmazás általános adatai, különös tekintettel a kapcsolódó jogszabályi előírásokra,
 • az alkalmazás általános működésének leírása, működési kézikönyve,
 • az alkalmazás műszaki tartalmára vonatkozó adatok,
 • az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvény szerinti biztonsági osztály,
 • az alkalmazással kapcsolatban álló rendszerek és alkalmazások felsorolása.
Mi a FLORA Ügyintézési Portál funkciója?

A FLORA Ügyintézési Portál az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendeletben meghatározott – alkalmazásfejlesztések és alkalmazás-továbbfejlesztésekkel összefüggő – feladatok ellátását támogató hivatalos ügyintézési felület.

A FLORA Ügyintézési Portál lefedi az alkalmazásfejlesztés teljes eljárását az előzetes engedélyezési folyamatól, az alkalmazás megvalósításán át, a kifejlesztett vagy továbbfejlesztett alkalmazás műszaki átadásáig-átvételéig.

Ez a felület biztosítja az alkalmazásfejlesztés különböző szereplői számára a fejlesztéshez kapcsolódó eljárások megindítását, lefolytatását; az alkalmazásfejlesztés folyamatainak nyomonkövetését.

Ki használhatja a FLORA Ügyintézési Portált?

A Portált azon felhasználók vehetik igénybe, akik elvégezték a regisztrációhoz szükséges lépéseket és a sikeres regisztrációt követően felhasználónévvel és jelszóval rendelkeznek.

A Megrendelő szerv regisztrációs segédlet ITT érhető el.

A Szállító regisztrációs segédlet ITT érhető el.

Kinek szükséges regisztrálni a FLORA Ügyintézési Portálra?

A FLORA Ügyintézési Portálra azon Megrendelő szerveknek szükséges regisztrálni, akik állami érdekű alkalmazásfejlesztést vagy alkalmazás-továbbfejlesztést kívánnak végrehajtani, mivel az alkalmazásfejlesztés megindításához szükséges, illetve az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet alkalmazásfejlesztést megvalósító támogató tanúsítványa, ami kizárólag a FLORA Ügyintézési Portálon szerezhető be.

Megrendelő szerv az a szerv, amely a közfeladatai ellátásának informatikai támogatására vonatkozó igényét új vagy meglévő informatikai alkalmazás fejlesztésével, illetve továbbfejlesztésével kívánja kielégíteni.

Hogyan tudhatom meg a szervezetem publikus IP címét?

A regisztráció véglegesítéséhez szükségünk van a regisztrálni kívánt szervezet publikus IP címére, amelyen keresztül a kapcsolattartó használni fogja a FLORA Környezet elemeit.

A publikus IP címet a https://ipconfig.io/ oldal tetején a Public IPv4|v6 Address cím alatt található piros mezőből lehet kiolvasni.

Mit tegyek, ha már megváltozott az IP címem?

A FLORA Ügyintézési Portál eléréséhez szükséges Publikus IP cím változását kérjük írja meg számunkra a tamogatas.aafk@idomsoft.hu e-mail címre. Kérjük, írja meg számunkra a régi, törlendő és az új Publikus IP cím(ek)et.

Mit tegyek, ha tudomásom van róla, hogy megváltozik az IP címem?

A FLORA Ügyintézési Portál eléréséhez szükséges Publikus IP cím változását a FLORA Ügyintézési Portálon szükséges bejelenteni számunkra:

 • Bejelentkezést követően, kattintson a „FLORA Ügyintézési Portál – Kérelmek”, majd „Egyéb igénybejelentési kérelmek” menüpontra, ezt követően válassza ki az „Adatbejelentés” ikont.
 • Az űrlapon az „Igény típusa” legördülő menüből a „szervezeti publikus IP címének módosítását” válassza ki.
 • Kérjük, a leírás mezőben jelezze számunkra a régi, törlendő és az új Publikus IP cím(ek)et.
Kérdés esetén kihez fordulhatok?

A tamogatas.aafk@idomsoft.hu e-mail címen kérhet segítséget.

Megrendelő vagyok

Hogyan tudok csatlakozni a FLORA Környezethez?

A FLORA Környezethez történő csatlakozás részletes szabályait a Megrendelő szerv csatlakozási segédlet tartalmazza, melyet ITT érhet el.

Milyen adatokat szükséges megadni a csatlakozás során?

Megrendelő csatlakozás:

 • Szervezet neve
 • Szervezet rövid neve
 • Törzsszám
 • Minisztériumi felügyelet alá tartozik?
 • A felügyeletet ellátó minisztérium neve
 • A felügyeletet ellátó minisztérium törzsszáma
 • Publikus IP cím(ek)
 • Kapcsolattartó neve
 • Kapcsolattartó elérhetősége
 • Kapcsolattartó e-mail címe
 • Csatolmány: Megrendelő szerv csatlakozási nyilatkozat

Szállító regisztráció:

 • Projekt rövid neve
 • Projekt indítás
 • Projekt zárás
 • Szervezet neve
 • Szervezet rövid neve
 • Szervezet törzsszáma
 • Publikus IP cím(ek)
 • Kapcsolattartó neve
 • Kapcsolattartó elérhetősége
 • Kapcsolattartó e-mail címe
 • Csatolmány: ÁAFK csatlakozási kérelem (Fejlesztő szervezetek részére)
Lehet-e több kapcsolattartót regisztrálni a Megrendelő szerveknek?

Összesen kettő kapcsolattartót szükséges regisztrálni a Megrendelő szerveknek.

Mit tegyek ha elfelejtettem a jelszavamat / nem tudok bejelentkezni?

Kérjük IDE kattintva igényeljen új jelszót.

Hogyan kaphatok felmentést az ÁAFK kötelező igénybevétele alól?

A Felügyelet felmentése 2023. január 1-jét követően alkalmazás-továbbfejlesztések esetében kérelmezhető, kizárólag abban az esetben, ha az alapfejlesztéshez kapcsolódó szerzői jogok jelentősen hátráltatnák vagy ellehetetlenítenék az alkalmazás továbbfejlesztését.

Milyen további feladataim vannak, ha eseti felmentést kaptam a FLORA Környezet kötelező használata alól?
 • Projekt létrehozás: Az ORION Fejlesztési Platformon kívüli fejlesztés megkezdésével egyidejűleg a Megrendelő szerv – a FLORA Ügyintézési Portálon keresztül az Eljárási kérelmek menüpontban az „Alkalmazásfejlesztés indítása” kérelem benyújtásával – az alkalmazásfejlesztés megindításra vonatkozó igényt nyújt be a központi alkalmazás-szolgáltató felé.
 • Szállító regisztrációja: A Megrendelő szerv a FLORA Ügyintézési Portálon keresztül – a „Regisztrációs kérelmek” menüpontban a „Szállító regisztrációja” kérelem indításával – kérelmezi a szállító szervezet regisztrációját az előző pontban létrehozott alkalmazásfejlesztési projekthez.
 • Forráskód és dokumentáció feltöltése: A műszaki-szakmai átadás-átvétel megkezdését megelőzően, a Felügyelet ellenkező rendelkezése hiányában, az alkalmazás forráskódjának és műszaki dokumentációjának feltöltése a FLORA Környezetbe abban az esetben is szükséges, ha a Megrendelő szerv az alkalmazásfejlesztést a FLORA Környezet igénybevétele alóli felmentést tartalmazó támogató tanúsítvány alapján végezte az ORION Fejlesztési Platformon kívül.
 • Műszaki-szakmai átadás-átvétel lefolytatása: A Megrendelő szerv a készre jelentett alkalmazás átadás-átvételi folyamatába – függetlenül attól, hogy az alkalmazásfejlesztés a FLORA Környezeten kívül történt – köteles bevonni a központi alkalmazás-szolgáltatót és a központi termék minőségbiztosítót, amely a FLORA Ügyintézési Portálon keresztül – az „Eljárási kérelmek” menüpontban a „Műszaki-szakmai Átadás-átvétel” indításával – kérelmezhető.
 • Minősített alkalmazások feltöltése a LIBRA Alkalmazás-katalógusba: A FLORA Környezeten kívül fejlesztett alkalmazások LIBRA Alkalmazás-katalógusba történő feltöltését – a szakmai vélemény kiadását követően – az alkalmazás fejlesztését vagy továbbfejlesztését kezdeményező, vagy az alkalmazást működtető állami szerv hajtja végre.
  A FLORA Környezetben végrehajtott alkalmazásfejlesztések esetében az új alkalmazás felvitele a LIBRA Alkalmazás-katalógusba a központi alkalmazás-szolgáltató (IdomSoft Zrt.) feladata.
Felmentés esetén is kötelező a forráskód és műszaki dokumentáció feltöltése a FLORA Környezetbe?

Felmentéssel érintett alkalmazásfejlesztések esetén, a Felügyelet a felhasználási jogok terjedelmének függvényében különösen indokolt esetben a forráskód és a műszaki dokumentáció feltöltése alól is felmentést adhat.

Hol érem el az alkalmazásfejlesztésekhez kapcsolódó dokumentumokat?

A csatlakozáshoz és az alkalmazásfejlesztésekhez kapcsolódó dokumentumsablonok, módszertanok, tájékoztatók és segédletek a Dokumentumtárban és a Megrendelő Tudástárban érhetőek el. A Dokumentumtárban csak korlátozott számú dokumentum érhető el. Az igazgatási folyamatokhoz kapcsolódó teljeskörű dokumentáció, valamint az alkalmazásfejlesztések megvalósításához szükséges fejlesztési sablonok a Tudástárban érhetőek el a FLORA Környezethez történt csatlakozást követően.

Hogyan tudok regisztrálni a LIBRA Alkalmazás-katalógusba (ÁAK)?

A Megrendelő szerv ÁAFK-hoz történő csatlakozásával, egyúttal a LIBRA Alkalmazás-katalógusba történő regisztrációt is kezdeményezi. A Szolgáltató a csatlakozási kérelem benyújtásától számított 5 munkanapon belül elvégzi a szükséges beállításokat, az ÁAK-hoz történő hozzáférés biztosítása érdekében.

Hogyan tudom elvégezni a LIBRA Alkalmazás-katalógus (ÁAK) ellenőrzést?

A LIBRA Alkalmazás-katalógusban történő ellenőrzés előfeltétele, hogy a Megrendelő szerv az ÁAFK-hoz történő csatlakozási kérelmet benyújtsa és azt a Központi Alkalmazás Szolgáltató IdomSoft Zrt. jóváhagyja. Ezt követően kerül a Megrendelő szerv kapcsolattartójának LIBRA Alkalmazás-katalógus (ÁAK) jogosultsága kiterjesztésre annak érdekében, hogy az ellenőrzés elvégezhető legyen.

Milyen dokumentumok benyújtása szükséges az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet támogató tanúsítványának beszerzéséhez?

Az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet támogató tanúsítványa– a Megrendelő szerv regisztrációt követően – a FLORA Ügyintézési Portálon kérelmezhető.

A kérelemhez a következő dokumentumok benyújtása kötelező:

 • a fejleszteni kívánt alkalmazás tervezett műszaki-technológiai és funkcionális leírása,
 • ÁAFK Kr. 1. melléklete szerinti követelmények tervezett érvényesítésének bemutatása [D/E-019-NY],
 • NYILATKOZAT infrastruktúra környezet kialakításáról [D/E-020-NY] VAGY a NISZ Zrt. által készített felső szintű műszaki leírás a kialakítandó infrastruktúráról (HLD).

A szükséges dokumentumsablonok a Dokumentumtárban megtalálhatók.

Mit vizsgál a Központi alkalmazás-szolgáltató IdomSoft Zrt. az előzetes engedélyezési eljárásnál?

A Központi alkalmazás-szolgáltató IdomSoft Zrt. a támogató igazolás kiadása érdekében vizsgálja:

 • a benyújtott szakmai dokumentációt (műszaki-technológiai és funkcionális leírás)
 • az egységes állami követelményrendszer teljeskörű érvényesülését
 • a Megrendelő szerv LIBRA Alkalmazás-katalógus (ÁAK) vizsgálatának eredményét
 • a fejleszteni kívánt alkalmazás helyettesíthetőségét (ÁAK vizsgálat)
 • a fejlesztendő alkalmazás állami infrastruktúra környezetbe való illeszkedését (NISZ vélemény)
 • A Megrendelő szerv által kezdeményezett felmentéshez kapcsolódó adatokat
Mit vizsgál az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet a támogató tanúsítvány kiadásakor?

Az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet a támogató tanúsítvány kiadása érdekében vizsgálja:

 • a kérelem jogszabályi feltételeinek megfelelőségét
 • a Központi alkalmazás-szolgáltató szakmai véleményét
 • a Megrendelő szerv által, a FLORA Ügyintézési Portálon rögzített nyilatkozatát a LIBRA Alkalmazás-katalógus (ÁAK) vizsgálat tárgyában
 • a Megrendelő szerv által kezdeményezett felmentéshez kapcsolódó adatokat
Meddig hatályos az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet által kiállított támogató tanúsítvány?

Az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet támogató tanúsítványa a kibocsájtását követő 180 napig hatályos. Ezen határidőn túl a FLORA Ügyintézési Portálon elérhető Egyéb igénybejelentési kérelmek/Adatbejelentés/egyéb igény típus kiválasztásával kérelmezhető új támogató tanúsítvány, a határidő túllépés indoklásával.

Meddig kezdhető meg az alkalmazásfejlesztés, alkalmazás-továbbfejlesztés az ORION Fejlesztési Platformon?

Az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet támogató tanúsítványának kibocsájtását követő 180 napon belül szükséges megkezdeni az alkalmazásfejlesztést, alkalmazás-továbbfejlesztést („Új alkalmazás komponens igénylése” lépéssel) az ORION Fejlesztési Platformon, a tanúsítványban megjelölt igénybevételi szintnek megfelelően.

Mi a teendő, ha az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet támogató tanúsítványának kiállítását követően műszaki, technológiai vagy egyéb tartalmat érintő változások állnak be a fejlesztés kapcsán?

A Megrendelő szerv bármely műszaki vagy egyéb tartalmat érintő változást a FLORA Ügyintézési Portálon elérhető Egyéb igénybejelentési kérelmek/Adatbejelentés/egyéb igény típus kiválasztásával, indoklással és a módosítással érintett dokumentumok csatolásával jelezheti a Központi Alkalmazás-szolgáltató és Elektronikus Ügyintézési Felügyelet felé.

A módosítással érintett dokumentum(ok) és a megadott információk vizsgálata alapján az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet 30 napon belül jelzi a Megrendelő szervnek, hogy a már kiadott tanúsítvány marad változatlanul érvényes, vagy gondoskodik az új támogató tanúsítvány kiállításáról.

Mit vizsgál a Központi alkalmazás-szolgáltató IdomSoft Zrt. a műszaki-szakmai átadás-átvétel eljárás során?

A Központi alkalmazás-szolgáltató IdomSoft Zrt. a műszaki-szakmai átadás-átvétel során vizsgálja:

 • hogy a Megrendelő szerv elvégezte-e a szükséges megfelelőségi ellenőrzéseket, teszteléseket,
 • hogy a kifejlesztett rendszer megfelel-e az egységes állami követelményrendszerre épülő szakmapolitikai követelményeknek és szabályrendszernek.

Ágazati integrátor vagyok

Milyen folyamat mentén történik az Ágazati integrátor kijelölés?

Az alkalmazásfejlesztések közfeladatok ellátásához való illeszkedéséről, a felmerülő fejlesztési igények vonatkozásában az ágazati szakpolitikai követelmények érvényesülésének biztosításáról a tervezett fejlesztések tárgya szerint a feladat- és hatáskörében érintett miniszter (a továbbiakban: szakpolitikáért felelős miniszter) az általa írásban kijelölt egy vagy több ágazati integrátor útján gondoskodhat.

Az ágazati integrátori kijelölés ténye az Idomsoft Zrt. részére jelenthető be az ágazati integrátori kijelölés tényéről a szervezet feladatkörébe utalt alkalmazásfejlesztési tárgyterületek és a kijelölés kezdő időpontjának megjelölését, továbbá az integrátori szervezet és a szakmai kapcsolattartó személyek adatait tartalmazó levélben a tamogatas.aafk@idomsoft.hu e-mail címen.

Mit tegyek ha elfelejtettem a jelszavamat / nem tudok bejelentkezni?

Kérjük IDE kattintva igényeljen új jelszót.

Milyen folyamat mentén történik az Ágazati integrátor kijelölésének megszüntetése, módosítása?

Ha a szakpolitikáért felelős miniszter az Ágazati integrátor kijelölését megszünteti, vagy a kijelölés adattartalmában változás történik (például: megváltozik az Ágazati integrátor kapcsolattartójának személye, vagy az Ágazati integrátor feladatkörébe utalt alkalmazásfejlesztési tárgyterület módosul) az Ágazati integrátor a kijelölés megszűnését, valamint az adatváltozást az tamogatas.aafk@idomsoft.hu e-mail címen jelentheti be.

Szállító vagyok

Milyen módon tudok regisztrálni? Hogyan tudok csatlakozni a FLORA – Alkalmazás-fejlesztési Környezethez?

A regisztráció részletes szabályait a regisztrációs segédlet tartalmazza, melyet ITT érhet el.

Mit tegyek ha elfelejtettem a jelszavamat / nem tudok bejelentkezni?

Kérjük IDE kattintva igényeljen új jelszót.

Mi a dobozos szoftver?

A kereskedelmi forgalomban – akár gyártótól, akár az általa feljogosított disztribútor útján – fizikai adathordozón, letöltés útján vagy felhasználói fiókban történő aktiválással beszerezhető, a feladat megoldásához változtatás nélkül felhasznált szoftver.

Milyen fejlesztési technológiákat és fejlesztői eszközöket támogat a FLORA Környezet?

A támogatott fejlesztési technológiákról és fejlesztői eszközökről a Beszerzési tájékoztató 5. fejezetében talál bővebb információt.