Ugrás a tartalomhoz

Gyakran ismételt kérdések

A FLORA Környezettel kapcsolatos általános kérdések

Mi a FLORA – Alkalmazás-fejlesztési Környezet (ÁAFK)?

A FLORA – Alkalmazás-fejlesztési környezet a közérdeket vagy a lakosságot közvetlenül szolgáló, állami megrendelésre történő alkalmazásfejlesztések és azok továbbfejlesztései lebonyolításának technológiai hátterét biztosító, az állam által fenntartott és kizárólagosan támogatott teljes körű fejlesztési és tesztelési platform, amely műszaki-technológiai szabályrendszerként komplex technológiai környezetbe ágyazott informatikai szolgáltatások, eszközök, módszerek és keretrendszer összessége.

A fejlesztési környezet elérését a FLORA Ügyintézési Portál biztosítja az alkalmazásfejlesztésben érintett szereplők számára. Az alkalmazásfejlesztések végrehajtását és megvalósítását az ORION Fejlesztési Platform támogatja.

Mi a FLORA – Alkalmazás-fejlesztési Környezet (ÁAFK) célja?

A FLORA – Alkalmazás-fejlesztési környezettel biztosítható a párhuzamos és szükségtelen alkalmazásfejlesztések elkerülése, az állami alkalmazásfejlesztésekkel kapcsolatos követelmények érvényesítése, mind a beszerzés előkészítése és a fejlesztés megvalósulása, mind pedig az elkészült termék átvétele során. Mindez annak érdekében, hogy kizárólag az előzetesen meghatározott állami követelményeknek megfelelő, az állami infrastruktúra környezetbe integrálható alkalmazások kerüljenek átvételre és üzembe helyezésre az állami szervek által.

Célok:

 • alkalmazásfejlesztésekkel összefüggő költségek racionalizálása
 • fenntartás és üzemeltetés optimalizálása
 • továbbfejlesztések során fellépő függőségek csökkentése
 • párhuzamos alkalmazás-fejlesztések elkerülése
 • szállítói függőség minimalizálása
 • egységes szempontrendszer szerinti minőségellenőrzés és minősítés
 • önkiszolgáló működés támogatása
 • megrendelői igények rugalmas kiszolgálása
 • kontroll a biztonság felett
Milyen elemei vannak a FLORA – Alkalmazás-fejlesztési Környezetnek?

A FLORA – Alkalmazás-fejlesztési Környezet igazgatási – engedélyezési és átadás-átvételi – folyamatainak elektronikus támogatását a FLORA Ügyintézési Portál biztosítja az alkalmazásfejlesztésben érintett szereplők számára.

A FLORA Környezet központi eleme a felhő alapú ORION Fejlesztési Platform, ami egy olyan összetett informatikai rendszer, melynek segítségével a Rendelet céljainak megfelelő állami érdekű új és egyedi alkalmazások fejlesztésének (build, test, deploy) teljes folyamata lefedhető.

A FLORA Környezet része a LIBRA Alkalmazás-katalógus, amely az állam működése, annak támogatása érdekében fejlesztett alkalmazások zárt, az alkalmazások funkcionális, szakmai, tartalmi és műszaki adatait tartalmazó, szabályozott adattartalmú elektronikus nyilvántartás és adatszolgáltató rendszer. A LIBRA Alkalmazás-katalógus a mindenkori állami szoftvervagyon aktuális állapotáról ad technológia szintű részletes képet, a párhuzamos, indokolatlan állami fejlesztések megelőzését és az állami szervek, fejlesztésekkel összefüggő stratégiai tervezési feladatainak támogatását egyaránt szolgálja.

Milyen szereplői vannak a FLORA – Alkalmazás-fejlesztési Környezetnek?

A FLORA Környezet a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, valamint 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok, illetve alkalmazások létrehozására irányuló alkalmazásfejlesztési feladatok végrehajtásával megbízott költségvetési szervek, egyéb szolgáltató szervezetek, vagy piaci szolgáltatók számára készül.

Szereplői:

 • Megrendelő szerv
 • Fejlesztő szerv (Szállító)
 • Ágazati integrátor
 • Elektronikus Ügyintézési Felügyelet
 • Központi alkalmazás-szolgáltató (IdomSoft Zrt.)
 • Központi infrastruktúra-szolgáltató (NISZ Zrt.)
Milyen előnyökkel jár a FLORA – Alkalmazás-fejlesztési Környezethez történő csatlakozás?
 • Egységes, állami követelmények mentén szabályozott fejlesztői környezet térítésmentes biztosítása.
 • Párhuzamos, szükségtelen alkalmazás fejlesztések elkerülésének elősegítése.
 • Szállítói függőség csökkentésének támogatása.
 • Központi szakértői támogatás.
 • A fejlesztésekhez kapcsolódó igazgatási és fejlesztési dokumentumok biztosítása.
Kire vonatkozik az ÁAFK Kr. hatálya?

2020. január 1-jétől: A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek által kezdeményezett alkalmazásfejlesztésekre és alkalmazás-továbbfejlesztésekre.

2020. szeptember 1-jétől: A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok és ezek 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok által kezdeményezett alkalmazásfejlesztésekre és alkalmazás-továbbfejlesztésekre.

A rendelet hatálya abban az esetben terjed ki a nem a Kormány irányítása alá tartozó állami költségvetési szerv, mint Megrendelő szerv által kezdeményezett alkalmazásfejlesztésekre, ha a nem a Kormány irányítása alá tartozó szerv vezetője kezdeményezi.

Mire vonatkozik az ÁAFK Kr. hatálya?

Az ÁAFK Kr. hatálya azon állami érdekű alkalmazásfejlesztésekre és továbbfejlesztésekre terjed ki, amely alkalmazások, alkalmazásrendszerek az állam működése, a közfeladatok ellátásának támogatása érdekében egy jól körülhatárolható feladat vagy feladatcsoport kezelésére, elvégzésére kerülnek létrehozásra – ide nem értve a dobozos szoftvert -, amelyek a felhasználókkal, más alkalmazásokkal tartanak kapcsolatot és ennek keretében adatokat, információkat gyűjtenek, feldolgoznak, szolgáltatnak.

Mi nem tartozik az ÁAFK Kr. hatálya alá?
 • Azon alkalmazásfejlesztésekre és továbbfejlesztésekre nem terjed ki az ÁAFK Kr. hatálya, amelyek nem az állam működése, a közfeladatok ellátásának támogatása érdekében kerülnek megvalósításra, tehát nem állami érdekű alkalmazásfejlesztés.
 • Az ÁAFK Kr. tekintetében a dobozos szoftverek nem minősülnek alkalmazásoknak, ezért ezekre nem vonatkoznak a jogszabályban foglalt előírások.
 • A korábban kifejlesztett alkalmazáson végrehajtott hibajavításnak, karbantartásnak, optimalizálásnak, IT biztonság növelésnek, és közvetlenül az alkalmazás informatikai üzemeltetését érintő változtatásoknak tekinthető alkalmazásmódosítások nem minősülnek alkalmazás-továbbfejlesztésnek, tehát nem tartoznak az ÁAFK Kr. hatálya alá, ennek következtében nem kell alkalmazni ezen beavatkozásokra a jogszabályban előírtakat.
Mi tekinthető új alkalmazásfejlesztésnek?

Az alkalmazás éles üzembe helyezéséig tartó, új informatikai alkalmazás előállítására irányuló technológiai tevékenységet magában foglaló folyamat, azaz olyan új fejlesztés (új megbízás, vagy új belső projekt), aminek keretében egy korábban nem létező alkalmazás előállítása valósul meg.

Mi tekinthető alkalmazás-továbbfejlesztésnek?

Korábban kifejlesztett alkalmazás olyan funkcionális bővítésére, kiegészítésére vagy az alapvető technológiájának változtatására irányuló tevékenység, amely nem módosítja jelentős mértékben az alapfunkciókat és a forráskódot, hanem azokra épülően valósítja meg az alkalmazás változtatását. Azonban nem tekinthető alkalmazás-továbbfejlesztésnek a hibajavítás, a karbantartás, az optimalizálás, és az IT biztonság növelése, valamint a közvetlenül az alkalmazás informatikai üzemeltetését érintő változtatások.

 • Hibajavítás: meglévő alkalmazás felfedezett hibájának kijavítása érdekében történő alkalmazás módosítás
 • Karbantartás: üzemeltethetőség, környezeti változások, hibafelderítés, komponensek tervezett verziófrissítése miatti alkalmazás módosítás
 • Optimalizálás: a futási idő vagy az erőforrás felhasználásának csökkentése érdekében elvégzett alkalmazás módosítás
 • IT biztonság növelése: alkalmazás sérülékenységének csökkentése érdekében elvégzett karbantartási, hibajavítási módosítások elvégzése
Mi a FLORA Ügyintézési Portál funkciója?

A FLORA Ügyintézési Portál az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendeletben meghatározott – alkalmazásfejlesztések és alkalmazás-továbbfejlesztésekkel összefüggő – feladatok ellátását támogató hivatalos ügyintézési felület.

A FLORA Ügyintézési Portál lefedi az alkalmazásfejlesztés teljes eljárását az előzetes engedélyezési folyamatól, az alkalmazás megvalósításán át, a kifejlesztett vagy továbbfejlesztett alkalmazás műszaki átadásáig-átvételéig.

Ez a felület biztosítja az alkalmazásfejlesztés különböző szereplői számára a fejlesztéshez kapcsolódó eljárások megindítását, lefolytatását; az alkalmazásfejlesztés folyamatainak nyomonkövetését.

Ki használhatja a FLORA Ügyintézési Portált?

A Portált azon felhasználók vehetik igénybe, akik elvégezték a regisztrációhoz szükséges lépéseket és a sikeres regisztrációt követően felhasználónévvel és jelszóval rendelkeznek. A regisztrációs segédlet ITT érhető el.

Kinek szükséges regisztrálni a FLORA Ügyintézési Portálra?

A FLORA Ügyintézési Portálra azon Megrendelő szerveknek szükséges regisztrálni, akik állami érdekű alkalmazásfejlesztést vagy alkalmazás-továbbfejlesztést kívánnak végrehajtani, mivel az alkalmazásfejlesztés megindításához szükséges Központi alkalmazás-szolgáltató támogató igazolása, illetve az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet alkalmazásfejlesztést megvalósító támogató tanúsítványa kizárólag a FLORA – Alkalmazás-fejlesztési Környezet hivatalos ügyintézési felületén, a FLORA Ügyintézési Portálon szerezhető be.

Megrendelő szerv az a szerv, amely a közfeladatai ellátásának informatikai támogatására vonatkozó igényét új vagy meglévő informatikai alkalmazás fejlesztésével, illetve továbbfejlesztésével kívánja kielégíteni.

Kérdés esetén kihez fordulhatok?

A tamogatas.aafk@idomsoft.hu e-mail címen kérhet segítséget.

Megrendelő vagyok

Milyen módon tudok regisztrálni? Hogyan tudok csatlakozni a FLORA Környezethez?

A FLORA Környezethez történő csatlakozás részletes szabályait a regisztrációs segédlet tartalmazza, melyet ITT érhet el.

Milyen adatokat szükséges megadni a regisztráció során?

Megrendelő regisztráció:

 • Szervezet neve
 • Szervezet rövid neve
 • Törzsszám
 • Minisztériumi felügyelet alá tartozik?
 • A felügyeletet ellátó minisztérium neve
 • A felügyeletet ellátó minisztérium törzsszáma
 • Publikus IP cím(ek)
 • Kapcsolattartó neve
 • Kapcsolattartó elérhetősége
 • Kapcsolattartó e-mail címe
 • Csatolmány: Központi infokommunikációs közszolgáltatás igénybevételére irányuló Központi közszolgáltatás-igénybevételi megállapodás

Szállító regisztráció:

 • Projekt rövid neve
 • Projekt indítás
 • Projekt zárás
 • Szervezet neve
 • Szervezet rövid neve
 • Szervezet törzsszáma
 • Publikus IP cím(ek)
 • Kapcsolattartó neve
 • Kapcsolattartó elérhetősége
 • Kapcsolattartó e-mail címe
 • Csatolmány: ÁAFK eseti használatára vonatkozó háromoldalú szolgáltatási szerződés
Lehet-e több kapcsolattartót regisztrálni a Megrendelő szerveknek?

Összesen kettő kapcsolattartót szükséges regisztrálni a Megrendelő szerveknek.

Mit tegyek ha elfelejtettem a jelszavamat / nem tudok bejelentkezni?

Kérjük IDE kattintva igényeljen új jelszót.

Hogyan kaphatok felmentést az ÁAFK kötelező igénybevétele alól?

Felmentés esetei:

 • Automatikus felmentéssel érintett a 2014-2020 programozási időszakra rendelkezésre álló európai uniós források terhére kezdeményezett alkalmazásfejlesztés (azaz kérelem benyújtása nélkül, a Felügyelet által kibocsátandó – felmentést tartalmazó – támogató tanúsítvány hiányában) az ÁAFK-n kívül lefolytathatja, ha
  1. a végrehajtandó alkalmazásfejlesztést érintő támogatási szerződést hivatalosan megkötötte az irányító hatósággal és
  2. az alkalmazásfejlesztési feladat végrehajtása érdekében a fejlesztő szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési felhívást az ÁAFK kötelező igénybevétele tekintetében a Megrendelő szervre meghatározott alkalmazási időpontot megelőzően közzétette
 • Kérelemre, az Elektronikus Ügyintézési Felügyelettől
  1. a 2014–2020 programozási időszakban rendelkezésre álló európai uniós források terhére megkötött Támogatási Szerződés alapján megvalósítandó alkalmazásfejlesztés esetén, ha a Megrendelő szerv által kezdeményezett alkalmazásfejlesztés közbeszerzési eljárásban kiválasztott fejlesztő szervezettel kötött szerződés alapján kerül megvalósításra, és a Megrendelő szerv az FLORA Környezet (ÁAFK) kötelező igénybevételét előíró rendelkezések rá vonatkozó alkalmazásának időpontjáig a fejlesztő szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési felhívást nem tette közzé,
  2. alkalmazás-továbbfejlesztése esetén, ha a továbbfejlesztendő alkalmazás alapfejlesztése és éles üzembe állítása az ÁAFK kötelező igénybevétele tekintetében a Megrendelő szervre meghatározott alkalmazási időpontot megelőzően már megtörtént és az alkalmazás-továbbfejlesztés ÁAFK-ban való elvégzése érdekében szükséges migrációs feladatok, vagy az alapfejlesztéshez kapcsolódó szerzői jogok jelentősen hátráltatnák vagy ellehetetlenítenék az alkalmazás továbbfejlesztését.
 • Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § (9) bekezdése szerinti miniszteri rendelet alapján
 • Az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter kezdeményezésére a Kormány eseti döntése alapján
Mi számít soron kívüli alkalmazás-fejlesztésnek?

Az a közfeladat ellátásához szükséges alkalmazásfejlesztés vagy alkalmazás-továbbfejlesztés, amelynek a végrehajtására a rendelkezésre álló határidő rendkívüli rövid, továbbá a közfeladat megkezdéséhez szükséges alkalmazás létrehozásának, vagy a közfeladat ellátását támogató alkalmazás továbbfejlesztése halaszthatatlan (különösen eseti kormánydöntés vagy kritikus működési kényszer).

Milyen dokumentum benyújtása szükséges az Ágazati integrátor támogató nyilatkozatának beszerzéséhez?

Az Ágazati integrátor támogató nyilatkozata a Kérelem az Ágazati integrátor szakmai támogató nyilatkozatának kiállítására [D/E-002-K] megnevezésű dokumentummal kérelmezhető az alkalmazásfejlesztési tárgyterületre kijelölt Ágazati integrátortól a FLORA Ügyintézési Portálon kívül.

Opcionálisan benyújtandó dokumentumok:

 • Igazgatási rendszerterv
 • Felsőszintű informatikai rendszerterv
 • Megvalósíthatósági tanulmány

A szükséges dokumentum sablonok a Dokumentumtárban megtalálhatók.

A kijelölt Ágazati integrátorok listája ITT érhető el.

Mit vizsgál az Ágazati integrátor az előzetes szakmai támogató nyilatkozat kiadásával kapcsolatos eljárásban?

Az Ágazati integrátor vizsgálja a fejlesztendő alkalmazás:

 • ágazati szakpolitikával való összeegyeztethetőségét,
 • ágazatban már működő, az alkalmazás tárgyával összefüggő informatikai szakrendszerekkel való összhangját és szükség szerinti összeilleszthetőségét, integrálhatóságát,
 • támogatni kívánt közfeladathoz való illeszkedését, szakmai és funkcionális megfelelőségét,
 • szakmai támogathatóságát az ágazati szakpolitikáért felelős miniszter által meghatározott ágazati követelmények szempontjából.
Hogyan tudom elvégezni a LIBRA Alkalmazás-katalógus (ÁAK) ellenőrzést?

A LIBRA Alkalmazás-katalógusban történő ellenőrzés előfeltétele, hogy a Megrendelő szerv már megkötötte a Központi alkalmazás-szolgáltatóval a Központi infokommunikációs közszolgáltatás igénybevételére irányuló Központi közszolgáltatás-igénybevételi megállapodást /E-001-SZ/. Ezt követően kerül a Megrendelő szerv kapcsolattartójának LIBRA Alkalmazás-katalógus (ÁAK) jogosultsága kiterjesztésre annak érdekében, hogy az ellenőrzés elvégezhető legyen.

Milyen dokumentumok benyújtása szükséges a Központi alkalmazás-szolgáltató támogató igazolásának beszerzéséhez?

A Központi alkalmazás-szolgáltató támogató igazolása a Kérelem a Központi alkalmazás-szolgáltató támogató igazolásának a kiállításához [D/E-004-K] megnevezésű dokumentummal kérelmezhető – a Megrendelő szerv regisztrációt követően – a FLORA Ügyintézési Portálon keresztül.

A kérelemhez a következő dokumentumok benyújtása kötelező:

 • a fejleszteni kívánt alkalmazás tervezett műszaki-technológiai és funkcionális leírása,
 • nyilatkozat az előzetesen elvégzett vizsgálat szakmai indokolásáról [D/E-017], mely tartalmazza, hogy a fejleszteni tervezett funkcionalitású alkalmazás a LIBRA Alkalmazás-katalógusban (ÁAK) nem szerepel, illetve nincs olyan, a Katalógusban szereplő állami tulajdonú alkalmazás, amely a gazdaságossági követelmények érvényesülésének biztosításával alkalmassá tehető az általa megvalósítani tervezett igény kielégítésére,
  vagy
  a LIBRA Alkalmazás-katalógusban (ÁAK) elvégzett ellenőrzés során megállapításra került, hogy létezik a kifejleszteni tervezett funkcionalitású alkalmazáshoz hasonló – állami tulajdonban lévő – zárt vagy nyílt forráskódú termék, amelynek továbbfejlesztése, átalakítása tervezhető,
 • az Ágazati integrátor állásfoglalása és ennek indoklása [D/E-018],
 • az Ágazati integrátor előzetes szakmai támogató nyilatkozata [D/E-003-NY],
 • ÁAFK Kr. 1. melléklete szerinti követelmények tervezett érvényesítésének bemutatása,
 • NYILATKOZAT infrastruktúra környezet kialakításáról [D/E-020-NY] VAGY a NISZ Zrt. által készített felső szintű műszaki leírás a kialakítandó infrastruktúráról (HLD).

Opcionálisan benyújtandó dokumentumok:

 • Igazgatási rendszerterv
 • Felsőszintű Architektúra Terv
 • Felsőszintű informatikai rendszerterv
 • Megvalósíthatósági tanulmány
 • [D/E-019-NY] NYILATKOZAT az ÁAFK Kr. 1. melléklete szerinti követelmények tervezett érvényesítésének bemutatásáról

A szükséges dokumentum sablonok a Dokumentumtárban megtalálhatók.

Mit vizsgál a Központi alkalmazás-szolgáltató IdomSoft Zrt. az előzetes engedélyezési eljárásnál?

A Központi alkalmazás-szolgáltató IdomSoft Zrt. a támogató igazolás kiadása érdekében vizsgálja:

 • a benyújtott szakmai dokumentációt (műszaki-technológiai és funkcionális leírás)
 • az egységes állami követelményrendszer teljeskörű érvényesülését
 • az Ágazati Integrátor előzetes szakmai támogató nyilatkozatát
 • a Megrendelő szerv LIBRA Alkalmazás-katalógus (ÁAK) vizsgálatának eredményét
 • a fejleszteni kívánt alkalmazás helyettesíthetőségét (ÁAK vizsgálat)
 • a fejlesztendő alkalmazás állami infrastruktúra környezetbe való illeszkedését (NISZ vélemény)
Mit vizsgál az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet a támogató tanúsítvány kiadásakor?

Az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet a támogató tanúsítvány kiadása érdekében vizsgálja:

 • a kérelem jogszabályi feltételeinek megfelelőségét
 • az Ágazati Integrátor előzetes szakmai támogató nyilatkozatát
 • a Központi alkalmazás-szolgáltató támogató igazolását
 • a Megrendelő szerv nyilatkozatát a LIBRA Alkalmazás-katalógus (ÁAK) vizsgálat tárgyában
 • az Ágazati integrátor állásfoglalását a LIBRA Alkalmazás-katalógus (ÁAK) vizsgálat eredményéről
Mit vizsgál a Központi alkalmazás-szolgáltató IdomSoft Zrt. a műszaki-szakmai átadás-átvétel eljárás során?

A Központi alkalmazás-szolgáltató IdomSoft Zrt. a műszaki-szakmai átadás-átvétel során vizsgálja:

 • hogy a Megrendelő szerv elvégezte-e a szükséges megfelelőségi ellenőrzéseket, teszteléseket,
 • hogy a kifejlesztett rendszer megfelel-e az egységes állami követelményrendszerre épülő szakmapolitikai követelményeknek és szabályrendszernek.

A Központi alkalmazás-szolgáltató a vizsgálatba bevonja az Ágazati integrátort és szükség esetén a Központi infrastruktúra-szolgáltatót.

Mit vizsgál az Ágazati integrátor a műszaki-szakmai átadás-átvétel eljárás során?

Az Ágazati integrátor a Központi alkalmazás-szolgáltató IdomSoft Zrt. felkérése alapján vizsgálja:

 • az alkalmazás szakmai tartalmát és szakmapolitikai igényeknek való megfelelőségét,
 • az alkalmazás előzetes szakmai szempontokkal való összeegyeztethetőségét.

Ágazati integrátor vagyok

Milyen folyamat mentén történik az Ágazati integrátor kijelölés?

A szakpolitikáért felelős miniszter az Ágazati integrátori feladatokra – a szervezet feladatkörébe utalt alkalmazásfejlesztési tárgyterületek meghatározásával – kijelölt szervezetet – a felelős vezető és szakmai kapcsolattartó személyek megjelölésével – az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnek jelenti be. A Felügyelet a bejelentéstől számított 5 napon belül tájékoztatja a Központi alkalmazás-szolgáltatót a bejelentésről és a bejelentésben közölt adatokról.

A Központi alkalmazás-szolgáltató és a kijelölt Ágazati integrátor a bejelentéstől számított 30 napon belül együttműködési megállapodást köt az Ágazati integrátor FLORA – Alkalmazás-fejlesztési Környezethez és LIBRA – Alkalmazás katalógushoz történő – feladatainak ellátásához szükséges mértékű – közvetlen hozzáférési jogosultságának biztosítása, valamint a feladataik összehangolása érdekében.

Hogyan tud csatlakozni az Ágazati integrátor a FLORA – Alkalmazás-fejlesztési Környezethez?
A mindkét Fél által aláírt együttműködési megállapodás birtokában az IdomSoft Zrt. elvégzi az Ágazati integrátor szervezet regisztrációját a FLORA Ügyintézési Portálon keresztül és a szükséges mértékű hozzáférési jogosultságot biztosít az együttműködési megállapodásban megjelölt kapcsolattartó személyek számára a FLORA – Alkalmazás-fejlesztési Környezethez és LIBRA Alkalmazás-katalógushoz.
Mit tegyek ha elfelejtettem a jelszavamat / nem tudok bejelentkezni?

Kérjük IDE kattintva igényeljen új jelszót.

Milyen folyamat mentén történik az Ágazati integrátor kijelölésének megszüntetése, módosítása?
Ha a szakpolitikáért felelős miniszter az Ágazati integrátor kijelölését megszünteti, vagy a kijelölés kötelező adattartalmában változás történik (például: megváltozik az Ágazati integrátor kapcsolattartójának személye, vagy az Ágazati integrátor feladatkörébe utalt alkalmazásfejlesztési tárgyterület módosul) a szakpolitikáért felelős miniszter az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet értesíti. A Felügyelet az értesítéstől számított 5 napon belül tájékoztatja a Központi alkalmazás-szolgáltatót az értesítésről és az értesítésben közölt adatokról.

Szállító vagyok

Milyen módon tudok regisztrálni? Hogyan tudok csatlakozni a FLORA – Alkalmazás-fejlesztési Környezethez?

A regisztráció részletes szabályait a regisztrációs segédlet tartalmazza, melyet ITT érhet el.

Mit tegyek ha elfelejtettem a jelszavamat / nem tudok bejelentkezni?

Kérjük IDE kattintva igényeljen új jelszót.

Mi a dobozos szoftver?

A kereskedelmi forgalomban – akár gyártótól, akár az általa feljogosított disztribútor útján – fizikai adathordozón, letöltés útján vagy felhasználói fiókban történő aktiválással beszerezhető, a feladat megoldásához változtatás nélkül felhasznált szoftver.

Milyen programozási nyelveket támogat az FLORA Környezet?

Az ORION Fejlesztési platform – 2020.01.01-től – az alábbi programozási nyelveket és keretrendszereket támogatja:

 • Java11 + SpringBoot2 + Hibernate
 • .NET Core 3
 • ES6 + NPM 6
Milyen technológiákat támogat az FLORA Környezet?

A ORION Fejlesztési platform – 2020.01.01-től – az alábbi technológiák támogatja:

 • Oracle db (12R1 és újabb verziók)
 • Mongodb (4.2 és újabb verziók)
 • PostgreSQL (12.1 és újabb verziók)
 • RabbitMQ (3.8.2 és újabb verziók)
 • NGINX (1.17.6 és újabb verziók)