Ugrás a tartalomhoz

IdomSoft Zrt.

Központi termék minőségbiztosítóként ellátja az alkalmazásfejlesztés és alkalmazás-továbbfejlesztés során a termék minőségbiztosítói feladatokat is. A központi termék minőségbiztosító tevékenységét a központi alkalmazás-szolgáltatói tevékenységétől elkülönülten végzi.

Feladatai:

  • vizsgálja a fejlesztési műszaki dokumentációt
  • ellenőrzi a fejlesztési tevékenységet a kódolási hibák feltárása, a kódminőség javítása, kódszintű sérülékenységek feltárása, a fejlesztői tesztek dokumentáltsága szempontjából
  • a végső műszaki-szakmai átadás-átvétel során vizsgálja az alkalmazás Állami Alkalmazás-katalógusban történő elhelyezésre való alkalmasságát, az állami szerver infrastruktúra környezetben elhelyezendő eredménytermékek esetén ellenőrzi a teljesítménytesztelések lefolytatásának tényét
  • amennyiben a megrendelő saját minőségbiztosítót vont be, ellenőrzi a saját minőségbiztosító által ellátott feladatok elvégzését és azok minőségét
  • a megrendelővel kötött egyedi megállapodás alapján további minőségbiztosítási szolgáltatásokat nyújthat

A központi termék minőségbiztosító a fejlesztési folyamat során

  • a központi alkalmazás-szolgáltató felkérésére a szakmai vélemény kibocsátásához szükséges előzetes szakmai véleményt készít
  • amennyiben a fejlesztő szervezet a jogszabályban, vagy az alkalmazásfejlesztés megvalósítása tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárásban meghatározott feltételeknek nem megfelelő módon végzi az alkalmazásfejlesztést, vagy olyan kritikus hibát észlel, amely az alkalmazásfejlesztés sikerességét veszélyezteti, erről az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletet és a megrendelőt értesíti
  • a műszaki-szakmai átadás-átvételi eljárások folyamán termék minőségbiztosítói jelentést készít a Megrendelő szerv általi eljárásba vonását követően
  • a végső műszaki-szakmai átadás átvételi eljárás során záró termék minőségbiztosítói jelentést készít a Megrendelő szerv általi eljárásba vonását követően, továbbá a saját, a megrendelő, valamint a központi alkalmazás-szolgáltató vizsgálati eredményeit összegző záró megfelelőségi nyilatkozatot készít, mely az elkészült alkalmazás megrendelő általi átvételének előfeltétele