Ugrás a tartalomhoz

Az ÁAFK Kr. 26/A. § (2) bekezdése értelmében 2021. szeptember 2. napján a 2021. szeptember 1. napját megelőzően kijelölt ágazati integrátorok kijelölése jogszabály erejénél fogva megszűnik. A továbbiakban az ágazati integrátor kijelölése nem lesz kötelező, kijelölésre az egyes szakpolitikáért felelős miniszterek egyedi mérlegelésen alapuló döntése alapján kerülhet sor.

Az ágazati integrátor az alkalmazás-fejlesztéssel érintett ágazati szakpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szervezet, melynek feladata az alkalmazásfejlesztések közfeladatok ellátásához való illeszkedésének biztosítása, továbbá az adott ágazat szakmai kontrolljának megvalósítása.