Ugrás a tartalomhoz

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A FLORA – Alkalmazás-fejlesztési Környezet és a LIBRA Alkalmazás-katalógus alapinfrastruktúráját a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló kormányrendeletben meghatározott infrastruktúra szolgáltatóként (IaaS) biztosító, fejlesztő és üzemeltető szerv.

A NISZ Zrt. a következő feladatokat látja el:

  • LIBRA Alkalmazás-katalógus működéséhez szükséges központi infrastruktúra biztosítása,
  • FLORA – Alkalmazás-fejlesztési Környezet működéséhez szükséges központi infrastruktúra biztosítása.

A központi infrastruktúra szolgáltató a fejlesztési folyamat során

  • virtualizációs szinten és az alatt biztosítja, fejleszti és továbbfejleszti az ÁAFK és az ÁAK működéséhez szükséges alapinfrastrukturális háttérkapacitásokat és nyújtja az ezekhez szükséges alapinfrastruktúra-működtetési szolgáltatásokat a Kormányzati Adatközpontban (IaaS szint),
  • nyújtja az ÁAFK és az ÁAK elérését biztosító hálózati infrastruktúra és egyéb hálózat üzemeltetési szolgáltatásokat,
  • szakmai véleményt állít ki a fejlesztendő alkalmazás állami infrastruktúra környezetbe való illesztésének vizsgálatáról a támogató tanúsítvány kiadását megelőző előkészítő szakaszban,
  • szakmai véleményt állít ki a műszaki-szakmai átadás-átvételi eljárás során a központi alkalmazás-szolgáltató kérelmére, amelyet a megkereséstől számított 5 napon belül köteles a központi alkalmazás-szolgáltató részére megküldeni,
  • a központi alkalmazás-szolgáltató és központi termék minőségbiztosító bevonásával kialakítja és az ÁAFK felületen közzéteszi az ÁAFK-t használó fejlesztő szervezetek infrastruktúra szintű hozzáférésének szabályrendszerét és az igénybevételhez kapcsolódó módszertani útmutatókat,
  • a központi alkalmazás-szolgáltató és központi termék minőségbiztosító bevonásával kialakítja és az ÁAFK, valamint az ÁAK rendszerfelületein közzéteszi az ÁAFK és az ÁAK használatával kapcsolatos technológiai és IT biztonsági követelményeket meghatározó módszertani ajánlásokat.