Ugrás a tartalomhoz

Elektronikus Ügyintézési Felügyelet
Belügyminisztérium

Az állami érdekű alkalmazásfejlesztések központi felügyeletét ellátó szerv. Felügyeleti feladatkörében eljárva vizsgálja az alkalmazás-fejlesztések vonatkozásában az állami követelmények érvényesülését.

A Felügyelet:

  • Tájékoztatást ad a központi alkalmazás-szolgáltató részére az ágazati integrátor kijelöléséről és megszüntetésről
  • Felülvizsgálatot biztosít a központi alkalmazás-szolgáltató támogató igazolás kiállításának megtagadása esetén
  • Alkalmazást működtető szervet felszólítja együttműködés megtagadása esetén
  • Megvizsgálja és döntést hoz az alkalmazásfejlesztés megindításához szükséges támogató tanúsítvány kiállítására irányuló kérelemről
  • Megvizsgálja és döntést hoz a soron kívüli alkalmazásfejlesztés megindításának jóváhagyására irányuló kérelemről
  • Megvizsgálja és döntést hoz az FLORA – Alkalmazás-fejlesztési Környezet igénybevétele alóli mentességre irányuló felmentési kérelemről
  • Felülvizsgálatot biztosít a központi alkalmazás-szolgáltató „nem megfelelő” minősítésű szakvéleménye kapcsán

Az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet elérhetőségei:

Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314.

E-mail cím: euf@bm.gov.hu

Honlap cím: https://euf.gov.hu/