Ugrás a tartalomhoz

Az állami érdekű alkalmazásfejlesztések központi felügyeletét ellátó szerv. Felügyeleti feladatkörében eljárva vizsgálja az alkalmazásfejlesztések vonatkozásában az állami követelmények érvényesülését.

A Felügyelet:

  • tájékoztatja a központi alkalmazás-szolgáltatót az ágazati integrátor kijelöléséről,
  • támogató tanúsítványt ad ki az alkalmazásfejlesztés megvalósítása érdekében,
  • eseti felmentést tartalmazó fejlesztést támogató tanúsítványt bocsát ki, mely mentesít az Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet kötelező igénybevétele alól,
  • felülvizsgálati eljárás keretében elbírálja az alkalmazások átadás-átvételi eljárásában a központi alkalmazás-szolgáltató által kiadott szakmai vélemény felülvizsgálatával kapcsolatos kérelmeket,
  • felszólítja az alkalmazást működtető szervet a megrendelő szervvel való együttműködésre, amennyiben a működtető szervezet nem biztosítja a megfelelő szakmai együttműködést.

Az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet elérhetőségei:

Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

E-mail cím: euf@dmu.gov.hu

Honlap cím: https://euf.gov.hu/

Az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet a fejlesztési folyamat során

  • ellátja az állami érdekű alkalmazásfejlesztések központi felügyeletét,
  • kiadja az alkalmazásfejlesztés megvalósítását támogató tanúsítványt,
  • felmentést adhat az ÁAFK kötelező igénybevétele alól, melyről az alkalmazásfejlesztés megvalósítását támogató tanúsítványban rendelkezik,
  • a fejlesztő szervezetek által készre jelentett alkalmazások végső műszaki-szakmai átadás-átvételi eljárásában a központi termék minőségbiztosító által kiállított megfelelőségi nyilatkozat felülvizsgálatával kapcsolatos kérelmeket elbírálja,
  • szakmai ajánlásként honlapján közzéteszi az ÁAK adatfeltöltést lehetővé tévő, a központi alkalmazás-szolgáltató által kidolgozott módszertani ajánlást, illetve közzététel előtt jóváhagyja a központi alkalmazás-szolgáltató által készített dokumentációkat.