Ugrás a tartalomhoz

Elektronikus Ügyintézési Felügyelet

Az állami érdekű alkalmazásfejlesztések központi felügyeletét ellátó szerv. Felügyeleti feladatkörében eljárva vizsgálja az alkalmazásfejlesztések vonatkozásában az állami követelmények érvényesülését.

A Felügyelet:

 • tájékoztatja a központi alkalmazás-szolgáltatót az ágazati integrátor kijelöléséről,
 • támogató tanúsítványt ad ki az alkalmazásfejlesztés megvalósítása érdekében,
 • előzetes támogató tanúsítványt ad ki a soron kívüliség tudomásulvételéről az alkalmazásfejlesztési igény indoklással kiegészített bejelentését követően,
 • eseti felmentést tartalmazó fejlesztést támogató tanúsítványt bocsát ki, mely mentesít az Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet kötelező igénybevétele alól,
 • kérelemre felülvizsgálati eljárást indít, amennyiben a központi alkalmazás-szolgáltató a támogató igazolás kiállítását megtagadja,
 • felülvizsgálati eljárás keretében elbírálja az alkalmazások átadás-átvételi eljárásában a központi alkalmazás-szolgáltató által kiadott szakmai vélemény felülvizsgálatával kapcsolatos kérelmeket,
 • felszólítja az alkalmazást működtető szervet a megrendelő szervvel való együttműködésre, amennyiben a működtető szervezet nem biztosítja a megfelelő szakmai együttműködést.

Az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet elérhetőségei:

Székhely: 1014 Budapest, Színház utca 1.

Postacím: 1357 Budapest, Pf. 1.

E-mail cím: euf@mk.gov.hu

Honlap cím: https://euf.gov.hu/

Az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet a fejlesztési folyamat során

 • ellátja az állami érdekű alkalmazásfejlesztések központi felügyeletét,
 • kiadja az alkalmazásfejlesztés megvalósítását támogató tanúsítványt,
 • soron kívüli alkalmazásfejlesztés esetén kiadja az előzetes támogató tanúsítványt a megrendelő szerv részére,
 • felmentést adhat az ÁAFK kötelező igénybevétele alól, melyről az alkalmazásfejlesztés megvalósítását támogató tanúsítványban rendelkezik,
 • elbírálja a központi alkalmazás-szolgáltató által megtagadott támogató igazolás tárgyában – a megrendelő által – benyújtott felülvizsgálati kérelmét a beérkezését követő 8 napon belül,
 • a fejlesztő szervezetek által készre jelentett alkalmazások végső műszaki-szakmai átadás-átvételi eljárásában a központi termék minőségbiztosító által kiállított megfelelőségi nyilatkozat felülvizsgálatával kapcsolatos kérelmeket elbírálja,
 • szakmai ajánlásként honlapján közzéteszi az ÁAK adatfeltöltést lehetővé tévő, a központi alkalmazás-szolgáltató által kidolgozott módszertani ajánlást, illetve közzététel előtt jóváhagyja a központi alkalmazás-szolgáltató által készített dokumentációkat.