Ugrás a tartalomhoz

Az igénybevételi szintek kialakításának célja, hogy a jogszabályi környezet, az ÁAFK műszaki képességei és a gyakorlati tapasztalatok alapján, az ÁAFK eredeti céljainak teljesítése mellett a lehető legnagyobb mértékben csökkentse a vonatkozó kormányrendelet hatálya alá tartozó szervek, szervezetek adminisztratív és műszaki terheit, valamint koncepcionális szinten határozza meg az ORION Fejlesztési Platform igénybevételi szintjeit és a csatlakozás után kötelezően használandó és opcionálisan használható szolgáltatásokat, funkciókat.

A szintek vonatkoznak mind az új fejlesztésekre, mind a korábban fejlesztésre került alkalmazások továbbfejlesztésére is.

A FLORA Környezet három fő igénybevételi szintet határoz meg az ORION Fejlesztési Platformhoz. Ezek a könnyebb azonosíthatóság érdekében színjelölést is kaptak.

Cloud native szint

A Cloud native igénybevételi szint célja, hogy lehetőséget biztosítson az állami érdekű alkalmazásfejlesztések számára, hogy alkalmazzák a korszerű microservice szoftver architektúrában és a konténer technológiában rejlő előnyöket. Célja továbbá, hogy azon állami érdekű alkalmazásfejlesztések számára jövőbe mutató irányt jelöljön ki a fejlesztéseknél alkalmazott megoldásokra, a már meglévő rendszerek működtetésével, skálázhatóságával, karbantartásával, továbbfejlesztésével és technológiai megújításával kapcsolatban.

 • Az open-source technológiáknak köszönhetően a fejlesztői eszközök tárháza naprakészen tartható.
 • A platformon támogatott új technológiák megvalósítása, illetve a meglévők folyamatos frissítése tervezetten, a felhasználói igények figyelembevételével történik.
 • A technológiai bővítés által egyre szélesebb körben van lehetőség az ÁAFK minél magasabb szinten történő igénybevételére.
 • A fejlesztési folyamatokról jelentős mértékű szakmai tartalom található az ORION Tudásbázisban, mindez rendszerezett formában, technológiai példákkal kiegészítve. A szakmai tartalom felhasználói visszajelzések alapján folyamatosan bővül.
 • A Szállító szervek számára részletes, a szükséges fejezetekkel szemben támasztott tartalmi követelmények pontos leírását tartalmazó dokumentációs sablonok állnak rendelkezésre, melyek az elvárt dokumentációk elkészítését sokkal könnyebbé és egységesebbé teszik, továbbá elősegítik a sikeres termék minőségbiztosítási vizsgálatot.
 • A Platform által biztosított eszközök összekapcsolásával létrehozhatók feladatjegyek, melyek Kanban vagy Scrum táblákon kezelhetők, a jegyekhez kapcsolható dokumentáció, forráskód és build folyamat állapotának visszajelzése, ezzel egyszerűsítve a Megrendelő és a Szállító közötti interakciót és munkát.
 • Az ORION Fejlesztési Platform forráskód elemző eszköze a buildelési folyamatba épített módon információt nyújt a hibás vagy hibát rejtő kódrészletekről. A forráskód elemző eszköz megmutatja a duplikált kódrészleteket, a kódolási standardoktól való eltéréseket és a forráskód unit tesztekkel való lefedettségét, valamint az előforduló sérülékenységeket is feltárja.
 • Fejlesztési mérföldkövenként a Megrendelő és a Szállító egyaránt visszajelzést kap az alkalmazásfejlesztés előrehaladásáról, illetve az alkalmazás minőségéről. Ezzel a fejlesztés folyamatában már feltárásra kerülnek azok a problémák, amelyeket az átadás-átvételt megelőzően kezelni szükséges.
 • A CI/CD folyamatok előre definiáltak, nyelvenként specifikus változókkal, ám elég általánosan felépítettek ahhoz, hogy a legtöbb igényt lefedjék. A fejlesztés során a saját CI/CD környezet és pipeline-ok kiépítésének terhét leveszi a fejlesztő válláról, továbbá a Szállító szervet megkíméli a saját CI/CD szerverek üzemeltetésétől és DevOps kollégák alkalmazásától az ORION Platformon megvalósuló projektek esetén.
 • A Dockerfile-ok a CI/CD pipeline részét képezve, automatikusan kerülnek létrehozásra, mely a fejlesztők munkáját segíti, ezzel rövidítve a fejlesztéshez szükséges időt.
 • Jelenleg a platform részeként működő konténerfuttató környezet Kubernetes alapokon működik, ahol a Szállítók az ÁAFK-ban fejlesztett és konténerizált alkalmazásaik működése felől könnyedén meggyőződhetnek anélkül, hogy saját konténerfuttató környezetet kellene építeniük.
 • A Platformon futtatott alkalmazásokhoz kapcsolódóan perzisztens tárhely szolgáltatás igényelhető az alkalmazás megfelelő működéséhez szükséges adatok tárolására.
 • Az ORION Fejlesztési Platform által támogatott adatbázis megoldások központi szolgáltatásként is igénybe vehetők.
 • Az ORION Platform fejlesztéshez szükséges SZEÜSZ/KEÜSZ teszt rendszerekhez hálózati kapcsolatot biztosít.
 • Alkalmazással szemben támasztott igények meghatározása a Megrendelő által

  Az ÁAFK Fejlesztési szakmai követelményrendszere alapján az alkalmazással szemben a kötelezően teljesítendő követelményeken felül a Megrendelő által további igények határozhatók meg.

 • Dokumentációs igények meghatározása a Megrendelő által

  A FLORA Környezetben biztosított projekt dokumentációs munkatérben a Megrendelői területen rögzíteni szükséges az alkalmazásfejlesztéshez kapcsolódóan elvárt dokumentációs igényeket.

 • Fejlesztési mérföldkövek meghatározása a Megrendelő által

  A fejlesztés előrehaladásának ellenőrzése céljából legalább 2 fejlesztési mérföldkő meghatározása szükséges.

 • Forráskód feltöltés

  Az alkalmazáshoz kapcsolódó forráskódot legalább fejlesztési mérföldkövenként a Szállítónak fel kell töltenie az ORION Fejlesztési Platform forráskódkezelő rendszerébe.

 • Futtatható állományok előállítása

  A felhasználók számára automatizált build folyamat állítja elő a futtatható állományokat. A külső függőségek csökkentése érdekében a központi tárhelyen minden támogatott programnyelvhez az elérhető csomagkezelők hivatalos moduljai használhatók.

 • Megfelelés a kódminőség vizsgálata során elvárt követelményeknek

  A forráskód ellenőrzését az ORION Fejlesztési Platform statikus kódellenőrző eszköze végzi, a FLORA Környezet honlapján közzétett Beszerzési tájékoztatóban meghatározott szempontok alapján.

  • A hibák (Bug), sérülékenységek (Vulnerability) és kerülendő kódolási gyakorlatok (Code smell) közül azokat nem tartalmazhatja a programkód, aminek a besorolása blokkoló (Blocker) vagy kritikus (Critical).
  • Biztonsági rések (Security Hotspots) száma legjobb esetben 0, viszont a Szállító szervezetnek minden esetben felül kell vizsgálnia az ilyen találatokat. Amennyiben a Szállító szervezet meggyőződött róla, hogy az adott találat nem jelent biztonsági kockázatot (false positive), ezt indoklással egybekötve köteles jelezni!
  • A kód duplikáció mértéke nem haladja meg a 15 százalékot.

  A statikus kódelemzés új fejlesztések esetén a teljes forráskódra, míg továbbfejlesztés esetén az új és módosított fájlokra terjed ki. Továbbfejlesztés esetén a módosított fájlokra vonatkozó statikus kódelemzés eredménye a Megrendelővel együtt kerül elfogadásra. A forráskódelemzés által generált riportban szereplő többi jelzést, javasolt a fejlesztő szervezet részéről elemezni, a súlyosságuk szerint priorizálni és a javításukra megvalósítási tervet összeállítani és megküldeni a Megrendelő felé.

 • Egység és modul integrációs tesztek vizsgálatának megfelelés

  A fejlesztő által készített forráskódhoz tartozó unit és modul tesztek automatikusan lefuttatásra kerülnek a CI folyamat részeként. Ehhez kapcsolódóan elvárás, hogy a tesztelt kódsorok aránya legalább 60 százaléka a kódbázisnak. Mivel a CI folyamat konténeres környezetben fut, ezért nem támogatott olyan tesztlépések futtatása, amelyek Docker konténereket indítanak el.

 • Dokumentáció készítése

  Az alkalmazás teljes dokumentációját a FLORA Környezetben biztosított projekt dokumentációs munkatérbe, azon belül a Közös területen található Projekt dokumentáció oldal alá kell feltölteni. Minden, a Megrendelő által elvárt dokumentációt (beleértve az audiovizuális tartalmakat is) fel kell tölteni, ami az alkalmazás tervezésével, fejlesztésével, tesztelésével, biztonsági vizsgálatával, bevezetésével és a futtató környezet kialakításával vagy használatával kapcsolatosan létrejött.

 • Az alkalmazással szemben támasztott igények teljesítése

  Az ÁAFK Fejlesztési szakmai követelményrendszere alapján az alkalmazással szemben támasztott követelmények teljesülését a Szállítónak biztosítania kell. Ez automata scriptek készítésével, illetve indokolt esetben nyilatkozatokkal történik.

 • Konténer előállítása

  Az ORION Platformon készített alkalmazás digitálisan aláírt és letárolt konténerek formájában áll elő.

 • Sikeres automatikus deployment folyamat

  A ORION Platformon kialakított konténer orkesztrációs környezetbe történő kitelepítés teljesen automatizált a Helm chart vagy Helmsman architektúra leírók alapján.

 • Futtatható alkalmazás Cloud native környezetben

  Az alkalmazás telepíthetőségének, futtathatóságának biztosítása a fejlesztő feladata. Tekintettel arra, hogy az ORION Fejlesztési Platform zárt környezet, így a rendszerkapcsolatokat mockolással szükséges helyettesíteni.

 • Mérföldkövek műszaki-szakmai átadás-átvétele

Elvárt igénybevételi alapszint

Az Elvárt igénybevételi alapszint célja, hogy technológiai és minőségi irányt mutasson az állami érdekű alkalmazásfejlesztéseket Megrendelő szervezetek és az általuk megbízott alkalmazásfejlesztő cégek számára, figyelembe véve a Megrendelő szerv rendelkezésére álló vagy általa működtetett futtatókörnyezeteket.

 • Az open-source technológiáknak köszönhetően a fejlesztői eszközök tárháza naprakészen tartható.
 • A platformon támogatott új technológiák megvalósítása, illetve a meglévők folyamatos frissítése tervezetten, a felhasználói igények figyelembevételével történik.
 • A technológiai bővítés által egyre szélesebb körben van lehetőség az ÁAFK minél magasabb szinten történő igénybevételére.
 • A fejlesztési folyamatokról jelentős mértékű szakmai tartalom található az ORION Tudásbázisban, mindez rendszerezett formában, technológiai példákkal kiegészítve. A szakmai tartalom felhasználói visszajelzések alapján folyamatosan bővül.
 • A Szállító szervek számára részletes, a szükséges fejezetekkel szemben támasztott tartalmi követelmények pontos leírását tartalmazó dokumentációs sablonok állnak rendelkezésre, melyek az elvárt dokumentációk elkészítését sokkal könnyebbé és egységesebbé teszik, továbbá elősegítik a sikeres termék minőségbiztosítási vizsgálatot.
 • A Platform által biztosított eszközök összekapcsolásával létrehozhatók feladatjegyek, melyek Kanban vagy Scrum táblákon kezelhetők, a jegyekhez kapcsolható dokumentáció, forráskód és build folyamat állapotának visszajelzése, ezzel egyszerűsítve a Megrendelő és a Szállító közötti interakciót és munkát.
 • Az ORION Fejlesztési Platform forráskód elemző eszköze a buildelési folyamatba épített módon információt nyújt a hibás vagy hibát rejtő kódrészletekről. A forráskód elemző eszköz megmutatja a duplikált kódrészleteket, a kódolási standardoktól való eltéréseket és a forráskód unit tesztekkel való lefedettségét, valamint az előforduló sérülékenységeket is feltárja.
 • Fejlesztési mérföldkövenként a Megrendelő és a Szállító egyaránt visszajelzést kap az alkalmazásfejlesztés előrehaladásáról, illetve az alkalmazás minőségéről. Ezzel a fejlesztés folyamatában már feltárásra kerülnek azok a problémák, amelyeket az átadás-átvételt megelőzően kezelni szükséges.
 • A CI/CD folyamatok előre definiáltak, nyelvenként specifikus változókkal, ám elég általánosan felépítettek ahhoz, hogy a legtöbb igényt lefedjék. A fejlesztés során a saját CI/CD környezet és pipeline-ok kiépítésének terhét leveszi a fejlesztő válláról, továbbá a Szállító szervet megkíméli a saját CI/CD szerverek üzemeltetésétől és DevOps kollégák alkalmazásától az ORION Platformon megvalósuló projektek esetén.
 • A Dockerfile-ok a CI/CD pipeline részét képezve, automatikusan kerülnek létrehozásra, mely a fejlesztők munkáját segíti, ezzel rövidítve a fejlesztéshez szükséges időt.
 • Alkalmazással szemben támasztott igények meghatározása a Megrendelő által

  Az ÁAFK Fejlesztési szakmai követelményrendszere alapján az alkalmazással szemben a kötelezően teljesítendő követelményeken felül a Megrendelő által további igények határozhatók meg.

 • Dokumentációs igények meghatározása a Megrendelő által

  A FLORA Környezetben biztosított projekt dokumentációs munkatérben a Megrendelői területen rögzíteni szükséges az alkalmazásfejlesztéshez kapcsolódóan elvárt dokumentációs igényeket.

 • Fejlesztési mérföldkövek meghatározása a Megrendelő által

  A fejlesztés előrehaladásának ellenőrzése céljából legalább 2 fejlesztési mérföldkő meghatározása szükséges.

 • Forráskód feltöltés

  Az alkalmazáshoz kapcsolódó forráskódot legalább fejlesztési mérföldkövenként a Szállítónak fel kell töltenie az ORION Fejlesztési Platform forráskódkezelő rendszerébe.

 • Futtatható állományok előállítása

  A felhasználók számára automatizált build folyamat állítja elő a futtatható állományokat. A külső függőségek csökkentése érdekében a központi tárhelyen minden támogatott programnyelvhez az elérhető csomagkezelők hivatalos moduljai használhatók.

 • Megfelelés a kódminőség vizsgálata során elvárt követelményeknek

  A forráskód ellenőrzését az ORION Fejlesztési Platform statikus kódellenőrző eszköze végzi, a FLORA Környezet honlapján közzétett Beszerzési tájékoztatóban meghatározott szempontok alapján.

  • A hibák (Bug), sérülékenységek (Vulnerability) és kerülendő kódolási gyakorlatok (Code smell) közül azokat nem tartalmazhatja a programkód, aminek a besorolása blokkoló (Blocker) vagy kritikus (Critical).
  • Biztonsági rések (Security Hotspots) száma legjobb esetben 0, viszont a Szállító szervezetnek minden esetben felül kell vizsgálnia az ilyen találatokat. Amennyiben a Szállító szervezet meggyőződött róla, hogy az adott találat nem jelent biztonsági kockázatot (false positive), ezt indoklással egybekötve köteles jelezni!
  • A kód duplikáció mértéke nem haladja meg a 15 százalékot.

  A statikus kódelemzés új fejlesztések esetén a teljes forráskódra, míg továbbfejlesztés esetén az új és módosított fájlokra terjed ki. Továbbfejlesztés esetén a módosított fájlokra vonatkozó statikus kódelemzés eredménye a Megrendelővel együtt kerül elfogadásra. A forráskódelemzés által generált riportban szereplő többi jelzést, javasolt a fejlesztő szervezet részéről elemezni, a súlyosságuk szerint priorizálni és a javításukra megvalósítási tervet összeállítani és megküldeni a Megrendelő felé.

 • Egység és modul integrációs tesztek vizsgálatának megfelelés

  A fejlesztő által készített forráskódhoz tartozó unit és modul tesztek automatikusan lefuttatásra kerülnek a CI folyamat részeként. Ehhez kapcsolódóan elvárás, hogy a tesztelt kódsorok aránya legalább 60 százaléka a kódbázisnak. Mivel a CI folyamat konténeres környezetben fut, ezért nem támogatott olyan tesztlépések futtatása, amelyek Docker konténereket indítanak el.

 • Dokumentáció készítése

  Az alkalmazás teljes dokumentációját a FLORA Környezetben biztosított projekt dokumentációs munkatérbe, azon belül a Közös területen található Projekt dokumentáció oldal alá kell feltölteni. Minden, a Megrendelő által elvárt dokumentációt (beleértve az audiovizuális tartalmakat is) fel kell tölteni, ami az alkalmazás tervezésével, fejlesztésével, tesztelésével, biztonsági vizsgálatával, bevezetésével és a futtató környezet kialakításával vagy használatával kapcsolatosan létrejött.

 • Az alkalmazással szemben támasztott igények teljesítése

  Az ÁAFK Fejlesztési szakmai követelményrendszere alapján az alkalmazással szemben támasztott követelmények teljesülését a Szállítónak biztosítania kell. Ez automata scriptek készítésével, illetve indokolt esetben nyilatkozatokkal történik.

 • Konténer vagy alkalmazás csomag előállítása

  Kétféle állapotban érhető el az ORION Platformon előállt alkalmazás:

  • Digitálisan aláírt és letárolt konténerek formájában
  • A Megrendelő szerv – Szállító által definiált, a CI folyamatban létrejött futtatható állományokat tartalmazó, digitálisan aláírt alkalmazáscsomag formájában
 • Mérföldkövek műszaki-szakmai átadás-átvétele

Egyedi elbírálási szint

Az Egyedi elbírálási szint lehetővé teszi, hogy azok az alkalmazások is képesek legyenek igénybe venni a Platform szolgáltatásait, amelyek jelen állapotukban olyan műszaki megoldásokat tartalmaznak, ami miatt nem kompatibilisek az ORION Fejlesztési Platformmal.

 • Az open-source technológiáknak köszönhetően a fejlesztői eszközök tárháza naprakészen tartható.
 • A platformon támogatott új technológiák megvalósítása, illetve a meglévők folyamatos frissítése tervezetten, a felhasználói igények figyelembevételével történik.
 • A technológiai bővítés által egyre szélesebb körben van lehetőség az ÁAFK minél magasabb szinten történő igénybevételére.
 • A fejlesztési folyamatokról jelentős mértékű szakmai tartalom található az ORION Tudásbázisban, mindez rendszerezett formában, technológiai példákkal kiegészítve. A szakmai tartalom felhasználói visszajelzések alapján folyamatosan bővül.
 • A Szállító szervek számára részletes, a szükséges fejezetekkel szemben támasztott tartalmi követelmények pontos leírását tartalmazó dokumentációs sablonok állnak rendelkezésre, melyek az elvárt dokumentációk elkészítését sokkal könnyebbé és egységesebbé teszik, továbbá elősegítik a sikeres termék minőségbiztosítási vizsgálatot.
 • A Platform által biztosított eszközök összekapcsolásával létrehozhatók feladatjegyek, melyek Kanban vagy Scrum táblákon kezelhetők, a jegyekhez kapcsolható dokumentáció, forráskód és build folyamat állapotának visszajelzése, ezzel egyszerűsítve a Megrendelő és a Szállító közötti interakciót és munkát.
 • Az ORION Fejlesztési Platform forráskód elemző eszköze statikus elemzéssel információt nyújt a hibás vagy hibát rejtő kódrészletekről. A forráskód elemző eszköz megmutatja a duplikált kódrészleteket, a kódolási standardoktól való eltéréseket, továbbá az előforduló sérülékenységeket is feltárja.
 • Fejlesztési mérföldkövenként a Megrendelő és a Szállító egyaránt visszajelzést kap az alkalmazásfejlesztés előrehaladásáról, illetve az alkalmazás minőségéről. Ezzel a fejlesztés folyamatában már feltárásra kerülnek azok a problémák, amelyeket az átadás-átvételt megelőzően kezelni szükséges.
 • Alkalmazással szemben támasztott igények meghatározása a Megrendelő által

  Az ÁAFK Fejlesztési szakmai követelményrendszere alapján az alkalmazással szemben a kötelezően teljesítendő követelményeken felül a Megrendelő által további igények határozhatók meg.

 • Dokumentációs igények meghatározása a Megrendelő által

  A FLORA Környezetben biztosított projekt dokumentációs munkatérben a Megrendelői területen rögzíteni szükséges az alkalmazásfejlesztéshez kapcsolódóan elvárt dokumentációs igényeket.

 • Fejlesztési mérföldkövek meghatározása a Megrendelő által

  A fejlesztés előrehaladásának ellenőrzése céljából legalább 2 fejlesztési mérföldkő meghatározása szükséges.

 • Forráskód feltöltés

  Az alkalmazáshoz kapcsolódó forráskódot legalább fejlesztési mérföldkövenként a Szállítónak fel kell töltenie az ORION Fejlesztési Platform forráskódkezelő rendszerébe.

 • Megfelelés a kódminőség vizsgálata során elvárt követelményeknek

  A forráskód ellenőrzését az ORION Fejlesztési Platform statikus kódellenőrző eszköze végzi, a FLORA Környezet honlapján közzétett Beszerzési tájékoztatóban meghatározott szempontok alapján.

  • A hibák (Bug), sérülékenységek (Vulnerability) és kerülendő kódolási gyakorlatok (Code smell) közül azokat nem tartalmazhatja a programkód, aminek a besorolása blokkoló (Blocker) vagy kritikus (Critical).
  • Biztonsági rések (Security Hotspots) száma legjobb esetben 0, viszont a Szállító szervezetnek minden esetben felül kell vizsgálnia az ilyen találatokat. Amennyiben a Szállító szervezet meggyőződött róla, hogy az adott találat nem jelent biztonsági kockázatot (false positive), ezt indoklással egybekötve köteles jelezni!
  • A kód duplikáció mértéke nem haladhatja meg a 15 százalékot.

  A statikus kódelemzés új fejlesztések esetén a teljes forráskódra, míg továbbfejlesztés esetén az új és módosított fájlokra terjed ki. Továbbfejlesztés esetén a módosított fájlokra vonatkozó statikus kódelemzés eredménye a Megrendelővel együtt kerül elfogadásra. A forráskódelemzés által generált riportban szereplő többi jelzést, javasolt a fejlesztő szervezet részéről elemezni, a súlyosságuk szerint priorizálni és a javításukra megvalósítási tervet összeállítani és megküldeni a Megrendelő felé.

 • Dokumentáció készítése

  Az alkalmazás teljes dokumentációját a FLORA Környezetben biztosított projekt dokumentációs munkatérbe, azon belül a Közös területen található Projekt dokumentáció oldal alá kell feltölteni. Minden, a Megrendelő által elvárt dokumentációt (beleértve az audiovizuális tartalmakat is) fel kell tölteni, ami az alkalmazás tervezésével, fejlesztésével, tesztelésével, biztonsági vizsgálatával, bevezetésével és a futtató környezet kialakításával vagy használatával kapcsolatosan létrejött.

 • Az alkalmazással szemben támasztott igények teljesítése

  Az ÁAFK Fejlesztési szakmai követelményrendszere alapján az alkalmazással szemben támasztott követelmények teljesülését a Szállítónak biztosítania kell. Ez automata scriptek készítésével, illetve indokolt esetben nyilatkozatokkal történik.

 • Mérföldkövek műszaki-szakmai átadás-átvétele