Ugrás a tartalomhoz

Kedves Partnereink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023. január 1-jén hatályba lépett az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ÁAFK Kr.) módosítása.

Az ÁAFK Kr. változása a központi alkalmazás-szolgáltató IdomSoft által nyújtott szolgáltatások körét nem érinti, az Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet (a továbbiakban: ÁAFK) igénybe vevőinek a rendelet módosítása kapcsán teendője nincsen.

Az ÁAFK eljárását érintő és egyéb jelentősebb változások összefoglalása az alábbiakban olvasható.

ÁAFK Kr. értelmező rendelkezéseinek módosítása

Az igénybe vevőket az alkalmazásfejlesztések ÁAFK-ban történő megvalósításához kapcsolódó fogalmak pontosítása segíti a fejlesztési környezet szabályainak értelmezésében.

Dobozos szoftver: a kereskedelmi forgalomban – akár gyártótól, akár az általa feljogosított disztribútor útján – fizikai adathordozón, letöltés útján vagy felhasználói fiókban történő aktiválással beszerezhető, a feladat megoldásához változtatás nélkül felhasznált szoftver, azaz olyan alkalmazás, amely piaci célból, nem egyedi megrendelői igény alapján készül.”

ÁAFK Kr. tárgyi hatályának pontosítása

Az ÁAFK Kr. rendelkezéseit nem kell alkalmazni a polgári nemzetbiztonsági, honvédelmi, katonai nemzetbiztonsági, rendvédelmi, diplomáciai és konzuli érdeket (a továbbiakban: védett érdek) érintő feladatokat ellátó szervezetek alapfeladataik ellátását közvetlenül támogató informatikai szakrendszerekkel kapcsolatos alkalmazásfejlesztéseire.

Valamint valamennyi szervezet olyan alkalmazásfejlesztéseire, amelyek olyan kódolási, rendszerkapcsolati, működési-logikai, illetve egyéb fejlesztés-technológiai megoldásokkal készültek, vagy ilyen megoldásokat tartalmaznak, amelyek mások általi megismerése közvetlenül sértheti vagy veszélyeztetheti a védett érdekeket.

Felmentés szabályainak változása

A Felügyelet felmentése 2023. január 1-jét követően alkalmazás-továbbfejlesztések esetében kérelmezhető, kizárólag abban az esetben, ha az alapfejlesztéshez kapcsolódó szerzői jogok jelentősen hátráltatnák vagy ellehetetlenítenék az alkalmazás továbbfejlesztését.

Megszűnik a központi alkalmazás-szolgáltató támogató igazolása

Az igénybe vevőket érintő adminisztratív terhek csökkentése érdekében egyszerűsödik az ÁAFK előzetes engedélyezési eljárása.

A megrendelő szervnek az alkalmazásfejlesztés engedélyezését megelőző előkészítő szakaszban a 2023. január 1-jét követően indított eljárások esetén a Felügyelet támogató tanúsítványának kiadását kell kérelmeznie, a központi alkalmazás-szolgáltató támogató igazolást nem állít ki. A megrendelő szerv az általa igényelt alkalmazásfejlesztés megindítását a FLORA Ügyintézési Portálon kezdeményezi.

A központi alkalmazás-szolgáltató szakmai véleménye

A központi alkalmazás-szolgáltató az előzetes eljárásban vizsgálja a megrendelő szerv alkalmazásfejlesztés megindítására irányuló kérelmét, majd a kérelemben foglaltak alapján szakmai véleményt állít ki, a korábbi támogató igazolásának megfelelő tartalommal, kiegészítve azzal az információval, hogy a fejlesztési igény műszaki-szakmai szempontból illeszkedik-e az ÁAFK technológiai követelményeihez.

A soron kívüli alkalmazásfejlesztésekre vonatkozó speciális szabályok hatályon kívül helyezése

Megszűnnek a soron kívüli alkalmazásfejlesztésre vonatkozó szabályok. 2023. január 1-jétől az alkalmazásfejlesztés nem kezdhető meg a fejlesztést támogató tanúsítvány kiállítását megelőzően.

Eljárási határidők változása

A műszaki-szakmai átadás-átvételi eljárásra vonatkozó ügyintézési határidők rövidültek. A Felügyelet a záró megfelelőségi nyilatkozat felülvizsgálatával kapcsolatos döntését 10 napon belül hozza meg, a kérelem elutasítása esetén a megrendelő szerv 5 munkanapon belül kérhet további felülvizsgálatot.

Üdvözlettel:
FLORA Támogatás