Ugrás a tartalomhoz

ÁAFK Kr. módosítás — 2021. szeptember 1.

Nyomtatható verzió

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ÁAFK Kr.) 2021. szeptember 1. napjával módosult.

A legfontosabb, Önöket is érintő változásokról az alábbiakban kívánunk rövid tájékoztatást nyújtani.

 • 2021. szeptember 1. napjával az állami érdekű alkalmazásfejlesztésekre irányuló eljárásokban az eddigiek mellett új központi szolgáltató, a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft., mint központi termék minőségbiztosító kerül bevonásra.
 • Az új központi szolgáltató kijelölése a 2021. szeptember 1. napját megelőzően indult alkalmazásfejlesztéseket és -továbbfejlesztéseket az ÁAFK Kr. 26/A. § (1) bekezdése értelmében nem érinti, ezen eljárásokba a központi termék minőségbiztosítót nem kell bevonni. Az alkalmazásfejlesztés, vagy továbbfejlesztés indításának napja az a nap, amikor a fejlesztési igényhez kapcsolódó előzetes, vagy soron kívüli eljárási kérelem a Megrendelő szerv által a FLORA Ügyintézési Portálon benyújtásra kerül.
 • A központi termék minőségbiztosító elnevezésének megfelelően minőségbiztosítói tevékenységet fog ellátni. Az általa nyújtott szolgáltatások az alkalmazásfejlesztés során részben kötelezően, részben a szolgáltatóval kötött egyedi megállapodás alapján, opcionálisan vehetők igénybe. A kötelezően igénybe veendő szolgáltatások körét az ÁAFK Kr. 4. § (4) bekezdése, míg az opcionális szolgáltatások körét a 4. § (6) bekezdése határozza meg.
 • A 2021. szeptember 1. napját követően induló alkalmazásfejlesztések és -továbbfejlesztések esetén a termék minőségbiztosítási kötelezettség kizárólag akkor nem áll fenn, ha ez alól a központi termék minőségbiztosító előzetes szakmai véleménye alapján az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) a támogató tanúsítványában felmentést ad.
 • A központi termék minőségbiztosító eljárásba vonására az előzetes eljárás – valamint soron kívüli alkalmazásfejlesztés esetén az utólagos eljárás – során a központi alkalmazás-szolgáltató (a továbbiakban: Idomsoft Zrt.) által kerül sor, azonban az alkalmazásfejlesztés végrehajtása, a műszaki-szakmai átadás-átvételi eljárások, és a végső műszaki-szakmai átadás-átvételi eljárás során az ÁAFK Kr. 17. § (4) bekezdése és a 18. § (1) bekezdése alapján ez a Megrendelő kötelezettsége.
  Kiemelést érdemel, hogy a központi termék minőségbiztosító előzetes – és utólagos – eljárás során készített előzetes szakmai véleményét az Idomsoft Zrt. a támogató igazolás kiállítása során figyelembe veszi.
 • Fontos kiemelni, hogy a 2021. szeptember 1. napját követően indult alkalmazásfejlesztések és -továbbfejlesztések esetén a központi termék minőségbiztosító végső műszaki-szakmai átadás átvétel során kiadott „megfelelő” minősítésű záró megfelelőségi nyilatkozata hiányában a fejlesztett alkalmazást a Megrendelő nem veheti át.
 • Az ÁAFK Kr. 26/A. § (2) bekezdése értelmében 2021. szeptember 2. napján a 2021. szeptember 1. napját megelőzően kijelölt ágazati integrátorok kijelölése jogszabály erejénél fogva megszűnik. A továbbiakban az ágazati integrátor kijelölése nem lesz kötelező, kijelölésre az egyes szakpolitikáért felelős miniszterek egyedi mérlegelésen alapuló döntése alapján kerülhet sor.
 • Az ÁAFK Kr. 12/A. §-a értelmében 2021. szeptember 1. napját követően az alkalmazásfejlesztéseknek az ágazatban már működő, az alkalmazás tárgyával összefüggő informatikai szakrendszerekkel való összhangjáról és szükség szerint összeilleszthetőségéről, integrálhatóságáról, a támogatni kívánt közfeladathoz való illeszkedéséről, szakmai, funkcionális megfelelőségéről, a felmerülő fejlesztési igények vonatkozásában a Megrendelőnek kell gondoskodnia.
  Fontos, hogy az ÁAFK Kr. 18. § (2) bekezdésének megfelelően, a műszaki-szakmai átadás-átvételi eljárások során ezen követelmények teljesüléséről a Megrendelőnek nyilatkozatot szükséges tennie.
  Az ágazati igények minőségbiztosítása érdekében a Megrendelő a központi termék minőségbiztosító szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó kötelezettséget nem érintve saját minőségbiztosítót is bevonhat.
 • Az ÁAFK Kr. 12. §-a alapján történtő kijelölés esetén az ágazati integrátor a továbbiakban az alkalmazásfejlesztések közfeladatok ellátáshoz való illeszkedéséről, és az ágazati szakpolitikai követelmények érvényesüléséről hivatott gondoskodni, mely szempontok vizsgálata céljából a kijelölt ágazati integrátor és az Idomsoft Zrt. kapcsolatot tartanak egymással.
 • A kapcsolattartás érdekében az ágazati integrátori kijelölés tényét a továbbiakban az IdomSoft Zrt. részére szükséges bejelenteni az ágazati integrátori kijelölés tényéről a szervezet feladatkörébe utalt alkalmazásfejlesztési tárgyterületek és a kijelölés kezdő időpontjának megjelölését, továbbá az integrátori szervezet és a szakmai kapcsolattartó személyek adatait tartalmazó levélben a tamogatas.aak@idomsoft.hu e-mail címen.
 • 1. § 3. pont alkalmazás-továbbfejlesztés,
 • 1. § 5a. pont Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet ügyintézés felület,
 • 1. § 7a. pont éles üzem,
 • 1. § 14a. pont műszaki-szakmai átadás-átvéte,
 • 1. § 17. pont végső műszaki-szakmai átadás-átvétel.
 • Kiemelendő, hogy a műszaki-szakmai átadás-átvétel fogalma a Megrendelő és a fejlesztő szervezet, valamint az Idomsoft Zrt. között létrejött egyedi háromoldalú szerződésben meghatározott fejlesztési mérföldkövekhez, míg a végső műszaki-szakmai átadás-átvétel fogalma a végső eredménytermék vizsgálatához kapcsolódik.
 • Módosult a Fogalommagyarázat, amely ITT érhető el.
 • Fontos, hogy az Idomsoft Zrt. részére a támogató igazolás kiállítására 10 nap helyett 10 munkanap áll rendelkezésére 2021. szeptember 1. napját követően, mely az esetleges hiánypótlás határidejével meghosszabbodik.