Ugrás a tartalomhoz

1. Bevezető

Jelen dokumentum célja, hogy bemutassa az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII. 27) Korm. rendeletben (továbbiakban: ÁAFK Kr.) meghatározott Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet (a továbbiakban: ÁAFK) igénybevételére vonatkozó eljárásrendet. Az eljárásrend az ÁAFK Kr. alapján kialakított eljárások egyes lépéseit, az ÁAFK-ban végzett alkalmazásfejlesztések szereplőit és a szereplők egyes eljárási szakaszokban előírt adminisztratív feladatait mutatja be.

Az ÁAFK által nyújtott szolgáltatások igénybevételét biztosító elemek:

 • FLORA Ügyintézési Portál,
 • LIBRA Alkalmazás-katalógus,
 • ORION Fejlesztési Platform.

2. ÁAFK eljárás szereplői és típusai

2.1. Az eljárás szereplői

 • Megrendelő szerv
 • Szállító/Fejlesztő szervezet
 • Központi alkalmazás-szolgáltató (IdomSoft Zrt.)
 • Központi termék minőségbiztosító (IdomSoft Zrt.)
 • Központi infrastruktúra-szolgáltató (NISZ Zrt.)
 • Elektronikus Ügyintézési Felügyelet (Digitális Magyarország Ügynökség)
 • A közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért, valamint az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter (Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter)
 • Ágazati integrátor (opcionális)

2.1.1. Megrendelő szerv

Az a szerv, amely a közfeladatai ellátásának informatikai támogatására vonatkozó igényét új vagy meglévő informatikai alkalmazás fejlesztésével, illetve továbbfejlesztésével kívánja kielégíteni.

A megrendelő szerv a központi alkalmazás-szolgáltató által nyújtott, közszolgáltatásként igény bevehető alapszolgáltatásokat csatlakozási nyilatkozat benyújtását, és a FLORA Ügyintézési Portálon történő regisztrációt követően vehető igénybe.

Kapcsolódó dokumentumok

2.1.2. Szállító/fejlesztő szervezet

A megrendelő szerv, amely belső fejlesztői erőforrást használ az alkalmazásfejlesztés végrehajtására; vagy a megrendelő szerv által lefolytatott beszerzési vagy közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben, a megrendelő szerv által meghatározott követelményeknek eleget tevő alkalmazások létrehozására irányuló alkalmazásfejlesztési feladatok végrehajtásával megbízott költségvetési szerv, egyéb szolgáltató szervezet, vagy piaci szolgáltató.

Az alkalmazásfejlesztést a megrendelő megbízása alapján végző fejlesztő szervezet a megrendelő szervvel az alkalmazásfejlesztés tárgyában kötött szerződése alapján, a vállalkozási szerződésben megjelölt egyedi alkalmazásfejlesztési feladat vonatkozásában a központi alkalmazás-szolgáltató felé a megrendelő szerv útján csatlakozási kérelmet nyújt be. 1

Kapcsolódó dokumentumok

2.1.3. Központi alkalmazás-szolgáltató (IdomSoft Zrt.)

Az állami érdekű alkalmazásfejlesztések központi technológiai-szakértői és alkalmazás-integrátori feladatait, az Állami Alkalmazás-katalógus fejlesztését, továbbfejlesztését és alkalmazás-szintű üzemeltetését, valamint az Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló kormányrendeletben meghatározott alkalmazásplatform szolgáltatás (aPaaS) szintű fejlesztését, továbbfejlesztését és üzemeltetését ellátó szerv.

2.1.4. Központi termék minőségbiztosító (IdomSoft Zrt.)

Az állami érdekű alkalmazásfejlesztések és -továbbfejlesztések során az ÁAFK Kr. 4. § (4) és (6) bekezdéseiben foglalt termék minőségbiztosítói feladatokat ellátó szerv.

2.1.5. Központi infrastruktúra-szolgáltató (NISZ Zrt.)

Az Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet és az Állami Alkalmazás-katalógus alapinfrastruktúráját a 467/2017. (XII.28.) sz, a „Kormányzati Adatközpont működéséről” kormányrendeletben meghatározott infrastruktúra szolgáltatóként (IaaS) biztosító, fejlesztő és üzemeltető szerv.

2.1.6. Elektronikus Ügyintézési Felügyelet

Az állami érdekű alkalmazásfejlesztések központi felügyeletét ellátó szerv.

2.1.7. Ágazati integrátor (opcionális)

Az alkalmazásfejlesztéssel érintett szakigazgatási ágazatban működő, az ágazati szakpolitikáért felelős miniszter által kijelölt integrátori feladatokat ellátó szervezet.

A szakpolitikáért felelős miniszter a fejlesztések megvalósításáért írásban kijelölt ágazati integrátor(ok)on keresztül gondoskodhat.

Kijelölése esetén az ágazati integrátor vizsgálja az alkalmazásfejlesztések közfeladatok ellátásához való illeszkedését, a felmerülő fejlesztési igények vonatkozásában az ágazati szakpolitikai követelmények érvényesülését, ennek érdekében kapcsolatot tart az IdomSoft Zrt.-vel,

Az ágazati integrátor – amennyiben kijelölésére került sor – a feladatok ellátása és a kapcsolattartási kötelezettség teljesítése érdekében, az ágazati integrátori kijelölés tényéről a szervezet feladatkörébe utalt alkalmazásfejlesztési tárgyterületek és a kijelölés kezdő időpontjának megjelölését, továbbá az integrátori szervezet és a szakmai kapcsolattartó személyek adatait tartalmazó, a tamogatas.aafk@idomsoft.hu címre küldött levélben tájékoztatja az IdomSoft Zrt.-t.

2.2. Az eljárások típusai

Az ÁAFK Kr. alapvetően egy típusú, Általános eljárást határoz meg, azonban a fejlesztés megvalósításának tervezett helye alapján az alábbi típusú eljárások különböztethetők meg:

 • ÁAFK igénybevételével megvalósuló fejlesztéshez kapcsolódó eljárás
 • Eseti felmentéssel megvalósuló eljárás

Fontos, hogy amennyiben a megrendelő szerv a fejlesztését eseti felmentés alapján szeretné megvalósítani, abban az esetben is az Általános eljárásnál írtak szerint szükséges megindítania az eljárást, az esetleges felmentési igényről az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) az Előzetes engedélyezési eljárás során szolgáltatott adatok alapján dönt.

2.2.1.1. Általános eljárás

Az alkalmazásfejlesztési igény felmerülésétől az alkalmazás átvételéig az alábbi egymásra épülő eljárási szakaszok jelennek meg az ÁAFK folyamataiban.

I. szakasz: Előzetes engedélyezési eljárás

Az előzetes engedélyezési eljárás az alábbi, egymásra épülő folyamatok összesége.

 1. Ellenőrzés a LIBRA Alkalmazás-katalógusban
 2. Központi alkalmazás-szolgáltató szakmai véleményének kiállítása, és a Felügyelet támogató tanúsítványának beszerzése (FLORA Ügyintézési Portál – Előzetes engedélyezési eljárás kérelem)

II. szakasz: Az alkalmazásfejlesztés megvalósítása

 1. Beszerzési eljárás lefolytatása (opcionális)
 2. Az alkalmazásfejlesztés megindítása (FLORA Ügyintézési Portál – Alkalmazásfejlesztési projekt indítása kérelem)
 3. Az alkalmazásfejlesztés végrehajtása
 4. Műszaki-szakmai átadás-átvételi eljárások (Mérföldkövenként)

III. szakasz: Végső műszaki-szakmai átadás-átvétel (Készre jelentett alkalmazásfejlesztés/továbbfejlesztés)

 1. A végső műszaki-szakmai átadás-átvételi eljárás lefolytatása (FLORA Ügyintézési Portál – Végső műszaki-szakmai átadás-átvétel kérelem)
 2. Feltöltés a LIBRA Alkalmazás-katalógusba

Az alábbi ábra az általános eljárás egyes eljárási szakaszait jeleníti meg:

2.2.1.2. Eseti felmentéssel megvalósuló eljárás

A Felügyelet a megrendelő szerv által az alkalmazásfejlesztési igény benyújtása során szolgáltatott adatok alapján valamennyi esetben vizsgálja az ÁAFK igénybevételének szükséges mértékét, felmentést pedig alkalmazás-továbbfejlesztés esetén adhat, amennyiben az alapfejlesztéshez kapcsolódó szerzői jogok jelentősen hátráltatnák vagy ellehetetlenítenék az alkalmazás továbbfejlesztését.

Felmentéssel érintett alkalmazásfejlesztések és „Egyedi elbírálási szint” meghatározása esetén is minden esetben szükséges az előzetes engedélyezési eljárás és a műszaki-szakmai átadás-átvételi eljárás lefolytatása, valamint a forráskód és a műszaki dokumentáció feltöltése az ÁAFK rendszerébe.

Felmentéssel érintett alkalmazásfejlesztések esetén a Felügyelet a felhasználási jogok terjedelmének függvényében különösen indokolt esetben a forráskód és a műszaki dokumentáció feltöltése alól is felmentést adhat.

Amennyiben a Felügyelet az ÁAFK igénybevétele alól nem ad felmentést, úgy támogató tanúsítványában meghatározza az ÁAFK igénybevételének szükséges mértékét.

3. Engedélyezési eljárás

3.1. Előzetes engedélyezési eljárás

3.1.1.1. Ellenőrzés a LIBRA Alkalmazás-katalógusban3

A megrendelő szerv a LIBRA Alkalmazás-katalógusban ellenőrzi, hogy rendelkezésre áll-e olyan alkalmazás, mely alkalmas, vagy fejlesztői kapacitás igénybevételével alkalmassá tehető a felmerült fejlesztési igény kielégítésére, továbbá a megrendelő szerv saját alkalmazásának továbbfejlesztése esetén gondoskodik a katalógus adatainak szükség szerinti frissítéséről. A megrendelő szerv az ellenőrzés eredményét rögzíti az eljárás űrlapján a FLORA Ügyintézési Portálon.

Az ellenőrzés rendszer alapadat lekérdező szerepkörben végezhető el a LIBRA Alkalmazás-katalógusban, amely az alkalmazások funkcionalitáshoz kapcsolódó adatainak megtekintését biztosítja.

A katalógus adatainak frissítése szervezeti adminisztrátor, illetve szervezeti kapcsolattartó szerepkörben végezhető el.

A LIBRA Alkalmazás-katalógusban végzett ellenőrzés eljárási jellemzőinek összefoglalását az alábbi táblázat tartalmazza:

SzereplőMegrendelő szerv
Feladat/Felelősségi körAz előzetesen elvégzett ÁAK vizsgálat eredményének rögzítése a FLORA Ügyitézési Portálon.
HatáridőAz ÁAFK Kr. nem ír elő határidőt

3.1.1.2. Központi alkalmazás-szolgáltató szakmai véleménye és a Felügyelet támogató tanúsítványa

A megrendelő szerv az előzetes engedélyezési eljárásban köteles beszerezni a Felügyelet támogató tanúsítványát, melyet a FLORA Ügyintézési Portálon az „Előzetes engedélyezési eljárás” kérelemtípus létrehozásával kérelmezhet.

A benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell a megrendelő által igényelt fejlesztéshez kapcsolódó szakmai dokumentációt.

A központi alkalmazás-szolgáltató a központi infrastruktúra-szolgáltató és a központi termék minőségbiztosító bevonásával a kérelem kézhezvételét követő 10 munkanapon belül elkészíti szakmai véleményét.

A központi alkalmazás-szolgáltató a szakmai vélemény kiadása érdekében vizsgálja, hogy

 • a megrendelő szerv elvégezte-e a szükséges ellenőrzéseket a LIBRA Alkalmazás-katalógusban
 • a fejlesztendő alkalmazás funkcionalitását tekintve nem helyettesíthető-e az állam tulajdonában lévő más alkalmazásokkal,
 • már meglévő alkalmazás állami fejlesztői kapacitások felhasználása mellett alkalmassá tehető-e a megrendelői igény kielégítésére,
 • a fejlesztendő alkalmazás állami infrastruktúra környezetbe való illesztése – a központi infrastruktúra-szolgáltató szakmai véleménye alapján – nem ütközik-e a központi infrastruktúra-szolgáltató által felügyelt és működtetett, valamint a központi infrastruktúrákkal összekapcsolt, más által működtetett állami infrastruktúrákkal kapcsolatban meghatározott technológiai és kormányzati konszolidációs követelményekbe.
 • a fejlesztési igény műszaki-szakmai szempontból illeszkedik-e az ÁAFK technológiai követelményeihez.

A központi alkalmazás-szolgáltató a szakmai véleményében feltünteti a központi termék minőségbiztosító vizsgálatának eredményét az alkalmazásfejlesztés szakmapolitikai elvárásoknak való megfelelésének 1. melléklet szerinti értékeléséről, valamint arról, hogy az alkalmazásfejlesztés vonatkozásában javasolt-e a termék minőségbiztosítás elvégzése, vagy az alkalmazásfejlesztés felmentést kaphat a termék minőségbiztosítás egyes részei alól.

Kötelezően benyújtandó dokumentumok

A központi alkalmazás-szolgáltató szakmai véleményének kiadásához kapcsolódó eljárási jellemzők összefoglalását az alábbi táblázat tartalmazza:

Szereplő IdomSoft Zrt. szolgáltatás-igazgatási terület IdomSoft Zrt. műszaki-technológiai terület NISZ Zrt. IdomSoft Zrt.
Feladat/Felelősségi kör Szakmai vélemény kiállítása az ÁAFK igénybevételi szint vonatkozásában Szakmai vélemény kiállítása a fejlesztendő alkalmazás állami infrastruktúra környezetbe való illesztéséről Előzetes szakmai vélemény kiállítása a minőségbiztosítás szükségességéről.
Folyamat eredménye Központi alkalmazás-szolgáltató szakmai véleménye
Határidő 10 munkanap (ÁAFK Kr. szerint meghatározott), mely a hiánypótlás idejével meghosszabbodik
 • A központi alkalmazás-szolgáltató a kérelem kézhezvételét követő 10 munkanapon belül kiállítja a szakmai véleményt és a kérelmet, valamit annak mellékleteit továbbítja a Felügyelet részére a támogató tanúsítvány kiállítása érdekében.

3.1.1.3. Felügyelet támogató tanúsítványa

A. Egyedi alkalmazásfejlesztés ÁAFK igénybevételével történő megindítása

A központi alkalmazás-szolgáltató a szakmai vélemény kiállítását követően a megrendelő szerv által benyújtott előzetes engedélyezési eljárás iránti kérelmet és a csatolt dokumentumokat továbbítja a Felügyelet részére a támogató tanúsítvány kiállítása érdekében.

A Felügyelet az alkalmazásfejlesztés megvalósítását támogató tanúsítványt ad ki a központi alkalmazás-szolgáltató, a központi infrastruktúra-szolgáltató és a központi termék minőségbiztosító által kiállított vizsgálati eredményekre alapozva.

A Felügyelet a támogató tanúsítványban a központi termék minőségbiztosító előzetes szakmai véleményének figyelembevételével a termék minőségbiztosítás egyes részei alól is felmentést adhat, mely nem azonos az ÁAFK kötelező igénybevétele alóli felmentéssel.

Az egyedi alkalmazásfejlesztés ÁAFK igénybevételével történő megindításához kapcsolódó eljárási jellemzők összefoglalását az alábbi táblázat tartalmazza:

SzereplőFelügyelet
Feladat/Felelősségi körAlkalmazásfejlesztés megvalósítását támogató tanúsítvány kiállítása
HatáridőKözponti alkalmazás-szolgáltató szakmai véleményének kiállítását követően 10 munkanap

A Felügyelet az alkalmazásfejlesztés megvalósítását támogató tanúsítvány kiadását megtagadja, ha

 1. a LIBRA Alkalmazás-katalógusban már szerepel olyan alkalmazás, amelynek a gazdaságossági követelmények érvényesülésének biztosításával történő továbbfejlesztésével a fejleszteni kívánt új alkalmazás vagy funkció létrehozható
 2. a megrendelő szerv nem bocsátotta a központi szolgáltatók rendelkezésére a szakmai vélemény kiállításához szükséges információkat.

Támogató tanúsítvány megtagadása esetén lehetséges eljárási lépések:

 1. A megrendelő szerv a fejlesztési igénytől elállhat, melyről a FLORA Ügyintézési Portálon, a folyamatban lévő eljárási kérelem részeként a Lezárás művelet indításával tájékoztatja a Felügyeletet.
 2. A megrendelő szerv a megtagadásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül a megtagadás felülvizsgálatát kérheti a minisztertől a FLORA Ügyintézési Portálon, a folyamatban lévő eljárási kérelem részeként a Felülvizsgálat kezdeményezése művelet indításával.
 3. A Felügyelet indoklásának alapulvételével a tanúsítvány kiadására új eljárást kezdeményezhet.
 4. Ha támogató tanúsítvány kiállítását a Felügyelet arra alapozva tagadja meg, hogy a LIBRA Alkalmazás-katalógusban már szerepel olyan alkalmazás, amelynek a gazdaságossági követelmények érvényesülésének biztosításával történő továbbfejlesztésével a fejleszteni kívánt új alkalmazás vagy funkció létrehozható, úgy a LIBRA Alkalmazás-katalógusban már szereplő, a Felügyelet által megjelölt alkalmazást működtető szervezet köteles együttműködni a megrendelő szervvel a már létező alkalmazás továbbfejlesztése érdekében.
  Amennyiben az alkalmazást működtető a szakmai együttműködést nem biztosítja, a megrendelő szerv haladéktalanul jelzi a Felügyeletnek a FLORA Ügyintézési Portálon, a folyamatban lévő eljárási kérelem részeként az Együttműködés megtagadva művelet indításával. A Felügyelet írásban, válaszlevél megküldésének kötelezettségével (az alkalmazást működtető felügyeleti szervének egyidejű értesítése mellett) felszólítja a szervet az együttműködésre.
  A megrendelő szerv – a működtető szerv együttműködését követően – a LIBRA Alkalmazás-katalógusból kiválasztott/kiajánlott (már meglévő) alkalmazás továbbfejlesztésére vonatkozóan ismételten megindítja az előzetes engedélyezési eljárást a fent bemutatott eljárás szerint.

B. Felmentés az ÁAFK kötelező igénybevétele alól és igénybevételi szint meghatározása

A megrendelő szerv által az előzetes engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása során szolgáltatott adatok alapján a Felügyelet az alkalmazásfejlesztés megvalósítását támogató tanúsítványban rendelkezik az ÁAFK szolgáltatásainak a fejlesztés során történő igénybevételének szükséges mértékéről, illetve a felmentésről.

Az előzetes engedélyezési eljárás és a műszaki-szakmai átadás-átvétel folyamatát az általános eljárás során ismertetett folyamatok mentén szükséges elvégezni az ÁAFK Kr. 17. § (2) bekezdésének megfelelően.

A felmentést tartalmazó tanúsítvány tartalmának megfelelően végrehajtott alkalmazásfejlesztés során is valamennyi esetben az ÁAFK Kr. 1. mellékletében foglalt szakpolitikai alapkövetelményeket, valamint az ÁAFK Kr.-ben meghatározott informatikai biztonsági szabályokat érvényesíteni kell, amely feladatok teljesítését a megrendelő szervnek kell ellátnia, amelyek teljesülését a központi termék minőségbiztosító ellenőrzi.

 • A Felügyelet a megrendelő szerv által az alkalmazásfejlesztési igény benyújtása során szolgáltatott adatok alapján valamennyi esetben vizsgálja az ÁAFK igénybevételének szükséges mértékét, felmentést pedig alkalmazás-továbbfejlesztés esetén adhat, amennyiben az alapfejlesztéshez kapcsolódó szerzői jogok jelentősen hátráltatnák vagy ellehetetlenítenék az alkalmazás továbbfejlesztését.

Tájékoztatók

A felmentéshez kapcsolódó eljárási jellemzők összefoglalását az alábbi táblázat tartalmazza:

SzereplőFelügyelet
Feladat/Felelősségi körÁAFK kötelező igénybevétele alóli felmentést támogató tanúsítvány kiállítása
Határidő10 munkanap

Jogorvoslat a felmentés megtagadása esetén:

A kérelem elutasítása esetén a megrendelő szerv a döntés felülvizsgálatát kezdeményezheti a FLORA Ügyintézési Portálon az eljárási kérelem részeként a Felülvizsgálat kezdeményezése művelet indításával a döntés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül a miniszternél, aki a felülvizsgálatra irányuló kérelem Felügyelethez történő beérkezését követő 15 munkanapon belül hozza meg döntését.

Kötelezően benyújtandó dokumentumok

4. Alkalmazásfejlesztés megvalósítása

4.1. Beszerzési eljárás lefolytatása (opcionális)

Amennyiben az alkalmazásfejlesztéshez/továbbfejlesztéshez szükséges informatikai célú beszerzés lefolytatása (Digitális Kormányzati Ügynökség, a továbbiakban: DKÜ).

A beszerzési eljárás jellemzőinek összefoglalását az alábbi táblázat tartalmazza:

SzereplőDKÜ
Feladat/Felelősségi körDöntés a beszerzési igény teljesíthetőségéről
HatáridőDKÜ eljárásrend alapján (DKÜ Korm. rendeletben9 meghatározott)

4.2. Az alkalmazásfejlesztés megindítása

A. Egyedi alkalmazásfejlesztés ÁAFK igénybevételével történő végrehajtása

Előfeltétel:

 • Az alkalmazásfejlesztés végrehajtását kizárólag a Felügyelet által kiállított támogató tanúsítvány vagy előzetes támogató tanúsítvány birtokában lehet megkezdeni az ÁAFK igénybevételével.

A megrendelő szerv alkalmazásfejlesztési projekt indítását kezdeményezi a FLORA Ügyintézési Portálon. A központi alkalmazás-szolgáltató létrehozza a fejlesztés megvalósításához szükséges elemeket az ORION Fejlesztési Platformon.

A megrendelő szerv a FLORA Ügyintézési Portálon a „Regisztrációs kérelmek” menüpontban a „Szállító regisztrációja” kérelem indításával kérelmezi az alkalmazásfejlesztési projekthez a Szállító/Fejlesztő szervezet regisztrációját.

Kötelezően benyújtandó dokumentumok

Tájékoztatók

Az egyedi alkalmazásfejlesztés ÁAFK-ban történő végrehajtásának összefoglalását az alábbi táblázat tartalmazza:

Szereplő IdomSoft Zrt. szolgáltatás-igazgatási terület IdomSoft Zrt. műszaki-technológiai terület
Feladat/Felelősségi kör Alkalmazásfejlesztési projekt indításának nyilvántartásba vétele Projekt létrehozása az ORION Fejlesztési Platformon
Folyamat eredménye Alkalmazásfejlesztési projekt az ORION Fejlesztési platformon
Határidő Az ÁAFK Kr. nem ír elő határidőt

B. Felmentés az ÁAFK kötelező igénybevétele alól

Előfeltétel:

 • Az alkalmazásfejlesztés végrehajtását az ÁAFK igénybevétele alóli felmentést tartalmazó támogató tanúsítvány alapján lehet megkezdeni az ÁAFK igénybevétele nélkül.

Az ORION Fejlesztési Platformon kívül végzett alkalmazásfejlesztés esetén a megrendelő szerv részéről az alábbi lépések végrehajtása szükséges:

 • Az ORION Fejlesztési Platformon kívüli fejlesztés megkezdésével egyidejűleg a megrendelő szerv – a FLORA Ügyintézési Portálon az Eljárási kérelmek menüpontban az „Alkalmazásfejlesztés indítása” kérelem benyújtásával – az alkalmazásfejlesztés megindításra vonatkozó igényt nyújt be a központi alkalmazás-szolgáltató felé.

  A FLORA Környezeten kívül megvalósított fejlesztések esetén ez a lépés a projekthez kapcsolódó műszaki dokumentáció és az alkalmazás forráskódjának átadásához, illetve a műszaki-szakmai átadás-átvételi eljárás lefolytatásához szükséges.

 • A megrendelő szerv a FLORA Ügyintézési Portálon a „Regisztrációs kérelmek” menüpontban a „Szállító regisztrációja” kérelem indításával kérelmezi az alkalmazásfejlesztési projekthez a szállító szervezet regisztrációját.

Kötelezően benyújtandó dokumentumok

Tájékoztatók

4.3. Az alkalmazásfejlesztések végrehajtása

A. Egyedi alkalmazásfejlesztés ÁAFK igénybevételével történő végrehajtása

Előfeltétel:

 • ÁAFK csatlakozási kérelem (fejlesztő szervezetek részére)
 • Szállító/Fejlesztő szervezet regisztrációja az FLORA Ügyintézési Portálon

A központi alkalmazás-szolgáltató az adott projekt mérföldköveinek megfelelő előrehaladásának az ellenőrzését havi rendszerességű riport ellőállításával támogatja. A riport havi ütemezésben, minden hónap 1. napján kerül kiküldésre az adott projekthez tartozó projekt kapcsolattartók (Megrendelő szakmai kapcsolattartója és Szállító kapcsolattartó) email címére. A központi alkalmazás-szolgáltató által előállított riport összefoglaló és részletes információt szolgáltat a Megrendelő szerv és a Fejlesztő szervezet számára a projekt elvárásoknak való megfeleléséről, továbbá a kódminőségről, amely elősegíti a Felek számára a projekt folyamatos nyomon követését.

A központi termék minőségbiztosító a megrendelő szerv általi eljárásba vonástól számított legkésőbb 15 munkanapon belül termék minőségbiztosítói jelentést készít.

Amennyiben a fejlesztés éles környezete a Kormányzati Adatközpont (KAK) felhő futtatási környezetében valósul meg, az ehhez szükséges egyeztetéseket az alkalmazásfejlesztés megvalósítása során szükséges lefolytatni a NISZ Zrt.-vel.

Tájékoztatók

Műszaki-technológiai támogató dokumentumok

Az egyedi alkalmazásfejlesztés ÁAFK-ban történő végrehajtásának összefoglalását az alábbi táblázat tartalmazza:

SzereplőIdomSoft Zrt. szolgáltatás-igazgatási területIdomSoft Zrt. műszaki-technológiai területIdomSoft Zrt. központi termék minőségbiztosító
Feladat/Felelősségi körA központi alkalmazás-szolgáltató az adott projekt mérföldköveinek megfelelő előrehaladásának az ellenőrzését havi rendszerességű riport ellőállításával támogatja. A riport összefoglaló és részletes információt szolgáltat a Megrendelő szerv és a Fejlesztő szervezet számára a projekt elvárásoknak való megfeleléséről, továbbá a kódminőségről, amely elősegíti a Felek számára a projekt folyamatos nyomon követését.Az alkalmazásfejlesztés műszaki-szakmai átadás-átvételi eljárásai során minőségbiztosítói jelentéseket készít. (opcionálisan – egyedi megállapodás alapján)
HatáridőA riport havi ütemezésben, minden hónap 1. napján kerül kiküldésre az adott projekthez tartozó projekt kapcsolattartók (Megrendelő szakmai kapcsolattartója és Szállító kapcsolattartó) email címére.Egyedi megállapodás a minőségbiztosítási szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan (eseti jellegű)

Nem megfelelő alkalmazásfejlesztés esetén követendő eljárás:

Amennyiben a központi alkalmazás-szolgáltató azt állapítja meg, hogy a fejlesztő szervezet a meghatározott feltételeknek nem megfelelő módon végzi az alkalmazásfejlesztést, soron kívül értesíti a Felügyeletet és tájékoztatja a megrendelő szervet.

B. Felmentés az ÁAFK kötelező igénybevétele alól

 • ÁAFK csatlakozási kérelem (fejlesztő szervezetek részére)
 • Szállító/Fejlesztő szervezet regisztrációja a FLORA Ügyintézési Portálon

Az egységes állami követelményrendszer 1. mellékletben szabályozott elemeit valamennyi, az állam működési érdekét szolgáló alkalmazásfejlesztés tekintetében érvényesíteni kell, függetlenül attól, hogy azok fejlesztése az ÁAFK technológiai környezetében vagy azon kívül valósul-e meg.

Kérelem alapján adott felmentés esetén az ÁAFK igénybevétele nélkül megvalósításra kerülő alkalmazásfejlesztésekre is vonatkozik az ÁAFK Kr. 1. mellékletben foglalt szakmapolitikai alapkövetelmények érvényesítése. A szakmapolitikai alapkövetelmények része az 1. melléklet 4-6. pontjában szereplő műszaki dokumentáció, forráskód és egyéb eredménytermékek rendelkezésre bocsátása, amennyiben ez teljesíthető. Ha a felsorolt jogokat valamely alkalmazáselem vonatkozásában nem tudja átadni a fejlesztő szervezet az állam számára, a 6. pontban foglaltak szerint kell eljárni.

Felmentés esetén is alkalmazni kell az 1. mellékletben meghatározott szakmapolitikai követelményeket azzal az eltéréssel, hogy az ott meghatározott feladatokat a központi szolgáltató szükség esetén történő bevonásával a megrendelő szervnek kell ellátnia, amelyek teljesülését a központi termék minőségbiztosító ellenőrzi.

Amennyiben a fejlesztés éles környezete a Kormányzati Adatközpont (KAK) felhő futtatási környezetében valósul meg, az ehhez szükséges egyeztetéseket az alkalmazásfejlesztés megvalósítása során szükséges lefolytatni a NISZ Zrt.-vel.

4.4 Műszaki-szakmai átadás-átvételátvételi eljárások (mérföldkövenként)

A központi alkalmazás-szolgáltató mérföldkövenként a műszaki-szakmai átadás-átvételi eljárások részeként ellenőrzi az alkalmazásfejlesztés eredményeit a fejlesztési-szakmai követelmény és szabályrendszer alapján.

A Fejlesztő szervezet az alkalmazásfejlesztési projekt megvalósítása során a Megrendelő szervvel kötött vállalkozási szerződésben vagy egyéb megállapodásában rögzített mérföldkövek szerint köteles a fejlesztést megvalósítani. A központi alkalmazás-szolgáltató a Fejlesztő szervezet csatlakozásával elfogadottnak tekinti az Igénybe vevők által közösen kijelölt mérföldköveket.

A központi alkalmazás-szolgáltató az Igénybe vevőket és az adott projekt mérföldköveinek megfelelő előrehaladásának az ellenőrzését havi rendszerességű riport ellőállításával támogatja.

A központi alkalmazás-szolgáltató által előállított riport összefoglaló és részletes információt szolgáltat a Megrendelő szerv és a Fejlesztő szervezet számára a projekt elvárásoknak való megfeleléséről, továbbá a kódminőségről, amely elősegíti a Felek számára a projekt folyamatos nyomon követését.

A megrendelő szerv köteles bevonni a központi termék minőségbiztosítót a műszaki-szakmai átadás-átvételi eljárásokba abban az esetben, ha a központi termék minőségbiztosítóval kötött egyedi megállapodás alapján termék minőségbiztosítói jelentést készít a fejlesztési mérföldkövekhez kapcsolódóan.

5. Végső műszaki-szakmai átadás-átvétel

5.1. A végső műszaki-szakmai átadás-átvételi eljárás lefolytatása

Előfeltétel:

 • Az ÁAFK Kr.-ben előírt végső műszaki-szakmai átadás-átvételi eljárás lefolytatása abban az esetben kezdeményezhető a megrendelő szerv által, ha a tesztelések teljeskörűen elvégezésre kerültek a megrendelő igényeinek, és az alkalmazásra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.
 • A végső műszaki-szakmai átadás-átvétel megkezdését megelőzően az alkalmazás forráskódjának és műszaki dokumentációjának feltöltése az ÁAFK rendszerébe abban az esetben is szükséges – ha a Felügyelet nem rendelkezett másként -, ha a megrendelő szerv az alkalmazásfejlesztést az ÁAFK kötelező igénybevétele alóli felmentést tartalmazó támogató tanúsítvány alapján végezte az ORION Fejlesztési Platformon kívül.
 • Amennyiben a fejlesztés éles környezete a Kormányzati Adatközpont (KAK) felhő futtatási környezetében valósul meg, az ehhez szükséges egyeztetések lefolytatása megtörtént a NISZ Zrt.-vel.

A megrendelő szerv a fejlesztő szervezet által készre jelentett alkalmazás végső műszaki-szakmai átadás-átvételi eljárásába köteles bevonni a központi alkalmazás-szolgáltatót és a központi termék minőségbiztosítót. A megrendelő szerv az eljárást a FLORA Ügyintézési Portálon a Végső műszaki-szakmai átadás-átvétel kérelem létrehozásával kezdeményezi.

A megrendelő szerv nyilatkozik az elkészült alkalmazás szakmai tartalmának és ágazati szakmapolitikai igényeknek való megfelelőségről.

Amennyiben szükséges, a központi alkalmazás-szolgáltató szakmai véleményt kérhet a központi infrastruktúra-szolgáltatótól, aki a megkereséstől számított 5 munkanapon belül köteles azt a központi alkalmazás-szolgáltató részére megküldeni.

A központi alkalmazás-szolgáltató a lefolytatott vizsgálat eredményéről – eljárásba vonásától számított 15 munkanapon belül – megfelelőségi szakmai véleményt bocsát ki a megrendelő szerv részére, egyidejűleg ezt a központi termék minőségbiztosító számára is megküldi.

A központi termék minőségbiztosító – az eljárásba vonásától számított 15 munkanapon belül – záró termék minőségbiztosítói jelentést készít. A záró termék minőségbiztosítói jelentés elkészülését követően 15 munkanapon belül a központi termék minőségbiztosító a saját, a megrendelő szerv, valamint a központi alkalmazás-szolgáltató vizsgálati eredményeit összegző záró megfelelőségi nyilatkozatot készít, melyet megküld a Felügyelet, a megrendelő szerv és a központi alkalmazás-szolgáltató részére.

Egyéb dokumentumok

 • [D/A-005-V] MEGFELELŐSÉGI SZAKMAI VÉLEMÉNY a központi alkalmazás-szolgáltató vizsgálata alapján

Tájékoztatók

Műszaki-technológiai támogató dokumentumok

A végső műszaki-szakmai átadás-átvételi eljárás jellemzőinek összefoglalását az alábbi táblázat tartalmazza:

SzereplőIdomSoft Zrt. szolgáltatás-igazgatási területIdomSoft Zrt. műszaki-technológiai területNISZ Zrt. (opcionális)Koping-Datorg Kft. központi termék minőségbiztosító
Feladat/Felelősségi körMegfelelőségi szakmai vélemény kiállításaInfrastruktúra szempontú szakmai vélemény kiállítása (5 munkanap)Záró termék minőségbiztosítói jelentés kiállítása (15 munkanap)
Folyamat eredménye[D/A-005-V] MEGFELELŐSÉGI SZAKMAI VÉLEMÉNY a központi alkalmazás-szolgáltató vizsgálata alapjánZáró termék minőségbiztosítói jelentés
ZÁRÓ MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Határidő15 nap (ÁAFK Kr.-ben meghatározott)15 munkanap + 15 munkanap (ÁAFK Kr.-ben meghatározott)

Nem megfelelő minősítés esetén lehetséges eljárási lépések:

 1. „Nem megfelelő” minősítésű záró megfelelőségi nyilatkozat esetén a megrendelő szerv amennyiben nem él a felülvizsgálati kérelem jogával, köteles a záró megfelelőségi nyilatkozatban megjelölt hiányosságok pótlására ésszerű póthatáridő tűzésével felszólítani a fejlesztést végző szervezetet. A hiányosságok pótlását követően a megrendelő szerv a FLORA Ügyintézési Portálon, a folyamatban lévő végső műszaki-szakmai átadás-átvétel kérelem részeként az Ismételt szakvélemény kérelmezése művelet indításával kérelmezi a megismételt vizsgálatot.

  A hiánypótlást követően megismételt vizsgálat alapján a központi alkalmazás-szolgáltató és a központi termék minőségbiztosító ismételten „nem megfelelő” minősítésű záró megfelelőségi nyilatkozata, vagy a hiánypótlási eljárás eredménytelen letelte esetén a megrendelő szerv megtagadja az alkalmazás átvételét.

 2. Amennyiben a lefolytatott vizsgálat eredményeként a központi termék minőségbiztosító „nem megfelelő” minősítésű záró megfelelőségi nyilatkozatot állít ki, ebben az esetben a megrendelő szerv a kézhezvételtől számított 15 napon belül (hiánypótlásra itt nincs lehetőség) annak felülvizsgálatát kérheti a Felügyelettől a FLORA Ügyintézési Portálon, a folyamatban lévő végső műszak-szakmai átadás-átvétel kérelem részeként a Felülvizsgálat kezdeményezése művelet indításával.

  A Felügyelet döntését a felülvizsgálatra irányuló kérelem kézhezvételétől számított 10 napon belül hozza meg, melyről tájékoztatja a megrendelő szervet a központi alkalmazás-szolgáltatót és a központi termék minőségbiztosítót.

  A kérelem elutasítása esetén a megrendelő szerv – a döntés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül – annak felülvizsgálatát kezdeményezheti a miniszternél, aki a felülvizsgálati kérelem Felügyelethez történő beérkezését követő 15 munkanapon belül hozza meg döntését.

5.2. Feltöltés a LIBRA Alkalmazás-katalógusba

A. ÁAFK igénybevételével fejlesztett vagy továbbfejlesztett alkalmazások

A központi alkalmazás-szolgáltató által kiadott szakmai véleményben, vagy a Felügyelet általi felülvizsgálati eljárásban megfelelőnek minősített alkalmazások LIBRA Alkalmazás-katalógusba történő feltöltését – a szakmai vélemény kiadását, illetve a Felügyelet döntését követő 5 munkanapon belül – a központi alkalmazás-szolgáltató hajtja végre.

Tájékoztatók

A LIBRA Alkalmazás-katalógus feltöltéséhez kapcsolódó eljárási jellemzők összefoglalását az alábbi táblázat tartalmazza:

SzereplőIdomSoft Zrt. szolgáltatás-igazgatási területIdomSoft Zrt. műszaki-technológiai terület
Feladat/Felelősségi körMegfelelőnek minősített alkalmazás feltöltése a LIBRA Alkalmazás-katalógusba (ÁAK)
Folyamat eredményeLIBRA Alkalmazás-katalógusban rögzített alkalmazás
Határidő5 munkanap (ÁAFK Kr.-ben meghatározott)

B. ÁAFK igénybevétele nélkül fejlesztett vagy továbbfejlesztett alkalmazások

Az ÁAFK igénybevétele nélkül fejlesztett vagy továbbfejlesztett alkalmazások tekintetében a LIBRA Alkalmazás-katalógus adatainak – a központi alkalmazás-szolgáltató által biztosított elektronikus rendszeren keresztül történő – naprakészen tartása az alkalmazás fejlesztését vagy továbbfejlesztését kezdeményező, vagy – ha az alkalmazást nem a fejlesztés, vagy a továbbfejlesztést kezdeményező szerv működteti – az alkalmazást működtető állami szerv feladata.

6. Fenntartási időszak

Az ÁAFK Kr. által nem meghatározott szakasz, amely a hibakezelést, a karbantartási feladatok elvégzését, illetve azt követően a hozzájuk kapcsolódó új verziókiadásokat foglalja magába.

Az ÁAFK eljárásban érintett minden szereplő számára előnyös, ha az élesítést követően felmerülő módosítások is a központi alkalmazás-szolgáltató által biztosított ORION Fejlesztési Platformon történnek, a platform által biztosított eszközök használatával. Ezzel elősegítve az ÁAFK Kr.-ben meghatározott célok teljesülését.

6.1. Fejlesztési időszakon kívüli műszaki vizsgálat igénylése (opcionális)

A záró megfelelőségi nyilatkozat kiállítását követően a programkódon végzett módosítások esetében a Megrendelő szervnek lehetősége van a FLORA Ügyintézési Portál/Kérelmek/ Garanciális és Support időszak/ Fejlesztési időszakon kívüli műszaki vizsgálat kérelemtípussal műszaki vizsgálatot kezdeményezni. A Szolgáltató programkódon lefolytatott vizsgálat eredményéről szakmai véleményt állít ki, a lefolytatott műszaki-szakmai átadás-átvétel során kiállított megfelelőségi szakmai vélemény szempontrendszere alapján.

Egyéb dokumentumok

[D/A-009-V] SZAKMAI VÉLEMÉNY- Fejlesztési időszakon kívüli vizsgálat

1 ÁAFK-ban fejlesztett vagy továbbfejlesztett alkalmazások esetén.

2 Soron kívüli alkalmazásfejlesztés: közfeladat ellátásához szükséges alkalmazásfejlesztés vagy alkalmazás-továbbfejlesztés végrehajtására rendelkezésre álló határidő rendkívüli rövidsége, továbbá közfeladat megkezdéséhez szükséges alkalmazás létrehozásának, vagy a közfeladat ellátását támogató alkalmazás továbbfejlesztésének halaszthatatlansága (különösen eseti kormánydöntés vagy kritikus működési kényszer) miatt az ÁAFK Kormányrendeletben szabályozott, a fejlesztést támogató engedély kiadását megelőző előkészítő eljárás lefolytatása nélkül megkezdett alkalmazásfejlesztés, vagy alkalmazás-továbbfejlesztés.

3 Nem kell alkalmazni a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletében, valamint a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott alkalmazásfejlesztésekre, kivéve a saját alkalmazás katalógusban rögzített adatainak felülvizsgálatát.

4 Az ÁAFK Kr. 2. § (4) bekezdés értelmében nem kell alkalmazni a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletében, valamint a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott alkalmazásfejlesztésekre.

5 Nem kell alkalmazni a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletében, valamint a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott alkalmazásfejlesztésekre.

6 Nem kell alkalmazni a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletében, valamint a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott alkalmazásfejlesztésekre.

7 Nem kell alkalmazni a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletében, valamint a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott alkalmazásfejlesztésekre.

8 Nem kell alkalmazni a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletében, valamint a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott alkalmazásfejlesztésekre.

9 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

10 ÁAFK igénybevétele alóli mentesítés