Ugrás a tartalomhoz

Megrendelő szerv csatlakozási nyilatkozat

Elektronikus aláírással történő hitelesítéshez

Papíralapú hitelesítéshez

Figyelem! A csatlakozás véglegesítéséhez, a papíralapon aláírt eredeti csatlakozási nyilatkozatot a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányának vagy aláírásmintájának másolatával együtt küldje el az IdomSoft Zrt., H-1394 Budapest, Pf.: 390 levelezési címére.