Ugrás a tartalomhoz

Eseti felmentés

Nyomtatható verzió

A felmerült fejlesztési igényt követően a megrendelő szervezet – a portálon kívül – kérelmezi [D/E-002-K] az alkalmazás-fejlesztés tárgya szerint kijelölt ágazati integrátor előzetes, szakmai szempontú támogató nyilatkozatát.

Az ágazati integrátor megvizsgálja a beérkezett alkalmazás-fejlesztési kérelmet a Korm. rendeletben meghatározott szempontok alapján és a vizsgálatot követően kiállítja a támogató nyilatkozatot [D/E-003-NY].

A megrendelő szerv a LIBRA Alkalmazás-katalógusban ellenőrzi, hogy rendelkezésre áll-e már olyan alkalmazás, mellyel a felmerült fejlesztési igény kielégíthető, vagy fejlesztői kapacitások igénybevételével alkalmassá tehető a felmerült fejlesztési igény ellátására [D/E-018].

A LIBRA Alkalmazás-katalógusban lefolytatott ellenőrzés eredményével kapcsolatban a megrendelő szervnek ki kell kérnie az ágazati integrátor állásfoglalását és indoklását [D/E-018].

A megrendelő szerv – a 3. pontban elvégzett ellenőrzést és a 4. pontban szereplő állásfoglalás beszerzését követően – kezdeményezi a regisztrációját a FLORA Ügyintézési Portálon. A regisztráció során a megrendelő szerv csatolja és benyújtja a központi alkalmazás-szolgáltatóhoz a Központi infokommunikációs közszolgáltatás igénybevételére irányuló központi közszolgáltatás-igénybevételi megállapodást (kétoldalú megállapodás) és az ehhez kapcsolódó meghatalmazást [D/E-001-SZ].

A központi alkalmazás-szolgáltató és a megrendelő megköti a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kétoldalú megállapodást [D/E-001-SZ].

A sikeres regisztrációt és a kétoldalú megállapodás hatályba lépését követően a megrendelő szerv a FLORA Ügyintézési Portálon keresztül kérelmezi a központi alkalmazás-szolgáltató (IdomSoft Zrt.) támogató igazolását a tervezett fejlesztésre vonatkozóan [D/E-004-K].

A központi alkalmazás-szolgáltató (IdomSoft Zrt.) a beérkezett fejlesztési igény vonatkozásában lefolytatja a Rendeletben meghatározott szempontok alapján az igazgatási és technológiai vizsgálatot és beszerzi a Központi infrastruktúra-szolgáltató (NISZ Zrt.) szakmai véleményét.

A lefolytatott vizsgálat eredményeként a központi alkalmazás-szolgáltató megadja vagy megtagadja a támogató igazolás kiadását. Amennyiben a kérelem elbírálása pozitív eredményt hoz, úgy a központi alkalmazás-szolgáltató kiállítja a támogató igazolást [D/E-004-K]. Amennyiben a vizsgálat eredménye negatív, a megrendelő szerv felülvizsgálattal élhet a Felügyeletnél [D/E-007-FK].

A központi alkalmazás-szolgáltató támogató igazolásának birtokában a megrendelő szervezet a FLORA Ügyintézési Portálon keresztül a FLORA Környezet alóli felmentési kérelmet nyújt be az egyedi alkalmazás-fejlesztés FLORA Környezeten kívül történő megindításának jóváhagyásra a Felügyelet felé [D/F-001-K].

A vizsgálat lefolytatását követően a Felügyelet az alkalmazás-fejlesztés FLORA Környezeten kívüli megvalósítására támogató tanúsítványt ad ki [D/F-002-T]. A tanúsítvány szükséges a közbeszerzés megindításához és az alkalmazás-fejlesztés végrehajtásának megindításához. Amennyiben a kérelem elutasításra kerül, a Megrendelő szerv felülvizsgálattal élhet a Nemzetbiztonsági Kabinetnél.

A megrendelő szervezet a beszerzés lefolytatását követően – amennyiben szükséges a beszerzés – a fejlesztővel és a központi alkalmazás-szolgáltatóval, az FLORA Környezet eseti használatára vonatkozó, háromoldalú, szolgáltatási szerződést köt az adott fejlesztés végrehajtására [D/M-001-SZ].

A beszerzés lefolytatását követően a fejlesztő megkezdi az alkalmazás fejlesztését az ORION Fejlesztési Platformon kívül.

A megrendelő szerv a fejlesztő szerv által készre jelentett alkalmazás műszaki-szakmai átadás-átvételi eljárásba bevonja a központi alkalmazás-szolgáltatót [D/A-001-K]. A központi alkalmazás-szolgáltató a vizsgálatba kötelezően bevonja az ágazati integrátort [D/A-002], amely a vizsgálat eredményéről megfelelőségi nyilatkozatot állít ki, melyet megküld a központi alkalmazás-szolgáltató részére [D/A-003-NY]. Amennyiben a központialkalmazás-szolgáltató szükségesnek látja, a műszaki-szakmai átadás-átvételbe bevonja a központi-infrastruktúra szolgáltatót is, amely a vizsgálatról szakmai véleményt bocsájt ki a központi alkalmazás-szolgáltató részére [D/A-004].

Amennyiben a lefejlesztett alkalmazás műszaki-szakmai átadás-átvétel vizsgálatának eredménye pozitív, erről a központi alkalmazás-szolgáltató megfelelőségi szakmai véleményt állít ki [D/A-005-V]. Amennyiben a lefolytatott vizsgálat eredményeként a központi-alkalmazás szolgáltató „nem megfelelő” minősítésű szakmai vélemény állít ki, ebben az esetben a megrendelő szerv pótolja az abban előírt hiányosságokat vagy annak felülvizsgálatát kérheti a Felügyelettől [D/A-008-FK].

A felülvizsgálati eljárás során a Felügyelet – amennyiben szükséges az álláspontja kialakításához – kikéri a fejlesztéssel érintett területen működő ágazati integrátor állásfoglalását.

A Felügyelet általi felülvizsgálati eljárásban „megfelelőnek” minősített alkalmazások – LIBRA Alkalmazás-katalógusba történő feltöltését – a szakmai vélemény kiadását, illetve a Felügyelet döntését [D/A-009-FD] követően – a megrendelő szerv hajtja végre.