Ugrás a tartalomhoz

Eseti felmentés

Nyomtatható verzió

A FLORA Ügyintézési Portálon az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére ÁAFK kötelező igénybevétele alóli felmentési kérelem nyújtható be az alábbi esetekben:

  • Az alkalmazásfejlesztés a 2014-2020 programozási időszakban rendelkezésre álló európai uniós források terhére megkötött Támogatási Szerződés alapján valósul meg
  • Alkalmazás-továbbfejlesztés esetén az ÁAFK-ban elvégzendő migrációs feladatok jelentősen hátráltatnák vagy ellehetetlenítenék a továbbfejlesztést.
  • Alkalmazás-továbbfejlesztés esetén az alapfejlesztéshez kapcsolódó szerzői jogok jelentősen hátráltatnák vagy ellehetetlenítenék a továbbfejlesztést.

Az eljárások folyamatáról, illetve az előforduló opcionális lépésekről részletes információ az Eljárásrendben található.

A felmentéssel kapcsolatban további részletes információ az alábbi tájékoztatókban érhető el:

Tájékoztató a kérelemre történő felmentésről

Tájékoztató az európai uniós forrásokból megvalósuló alkalmazásfejlesztésekről

A felmentési kérelem benyújtását megelőzően az általános eljárás 1-2. lépéseiben leírtak alapján szükséges eljárni:

  1. Alkalmazásfejlesztési igény felmerülése
  2. Alkalmazás vizsgálata a LIBRA katalógusban

A Megrendelő szerv a központi alkalmazás-szolgáltató támogató igazolásának és a Felügyelet támogató tanúsítvány kérelmezésekor egyidőben kezdeményezheti felmentését, az ahhoz szükséges adatok megadásával, az egyedi alkalmazás-fejlesztés FLORA Környezeten kívül történő megindításának jóváhagyására vonatkozóan.

A FLORA Környezet kötelező igénybevétele alóli felmentés lehetőségeiről bővebb információ ITT érhető el:

A vizsgálat lefolytatását követően, a Felügyelet az alkalmazásfejlesztés megvalósítását támogató tanúsítványban rendelkezik az ÁAFK szolgáltatásainak a fejlesztés során történő igénybevételének szükséges mértékéről, illetve a felmentésről.

A tanúsítvány szükséges a beszerzés megindításához és az alkalmazás-fejlesztés megvalósításának megkezdéséhez. Amennyiben a kérelem elutasításra kerül, a megrendelő szerv felülvizsgálattal élhet a Nemzetbiztonsági Kabinetnél. A felülvizsgálatra vonatkozó kérelem benyújtására a FLORA Ügyintézési Portálon, az előzetes engedélyezési eljárási folyamat részeként van lehetőség.

Amennyiben az alkalmazásfejlesztéshez/továbbfejlesztéshez szükséges informatikai célú beszerzés lefolytatása, azt a Digitális Kormányzati Ügynökség Portálján tehető meg.

A beszerzést vagy a kijelölést követően a fejlesztő szervezet megkezdi az alkalmazás fejlesztését az ORION Fejlesztési Platformon kívül.

Az ORION Fejlesztési Platformon kívüli fejlesztés megkezdésével egyidejűleg a megrendelő szerv – a FLORA Ügyintézési Portálon az Eljárási kérelmek menüpontban az „Alkalmazásfejlesztés indítása” kérelem benyújtásával – az alkalmazásfejlesztés megindításra vonatkozó igényt nyújt be a központi alkalmazás-szolgáltató felé.

A FLORA Környezeten kívül megvalósított fejlesztések esetén ez a lépés a projekthez kapcsolódó műszaki dokumentáció és az alkalmazás forráskódjának átadásához, illetve a műszaki-szakmai átadás-átvételi eljárás lefolytatásához szükséges.

A megrendelő szerv a FLORA Ügyintézési Portálon – a „Regisztrációs kérelmek” menüpontban a „Szállító regisztrációja” kérelem indításával – kérelmezi a szállító szervezet regisztrációját az előző pontban létrehozott alkalmazásfejlesztési projekthez.

Előfeltétel: A FLORA Környezet eseti használatára vonatkozó, a Szállító ÁAFK csatlakozási kérelmének benyújtása az adott fejlesztés végrehajtására.

A végső műszaki-szakmai átadás-átvétel megkezdését megelőzően az alkalmazás forráskódjának és műszaki dokumentációjának feltöltése a FLORA Környezetbe abban az esetben is szükséges, ha a megrendelő szerv az alkalmazásfejlesztést a FLORA Környezet igénybevétele alóli felmentést tartalmazó támogató tanúsítvány alapján végezte az ORION Fejlesztési Platformon kívül.

A megrendelő szerv a készre jelentett alkalmazás átadás-átvételi folyamatába – függetlenül attól, hogy az alkalmazásfejlesztés a FLORA Környezeten kívül történt – köteles bevonni a központi alkalmazás-szolgáltatót, amely a FLORA Ügyintézési Portálon – az „Eljárási kérelmek” menüpontban a „Műszaki-szakmai Átadás-átvétel” indításával – kérelmezhető, valamint a központi termék minőségbiztosítót. Amennyiben a központi alkalmazás-szolgáltató szükségesnek látja, a központi-infrastruktúra szolgáltatót is felkérheti infrastruktúra szempontú szakvélemény kiállítására.

A FLORA Környezeten kívül fejlesztett alkalmazások LIBRA Alkalmazás-katalógusba történő feltöltését – a záró megfelelőségi nyilatkozat kiadását követően – az alkalmazás fejlesztését vagy továbbfejlesztését kezdeményező, vagy az alkalmazást működtető állami szerv hajtja végre.