Ugrás a tartalomhoz
Nyomtatható verzió

Az általános eljárásban az alkalmazásfejlesztési igény felmerülésétől az alkalmazás átvételéig az alábbi egymásra épülő eljárási lépések jelennek meg, amelyek végrehajtását a FLORA Ügyintézési Portál támogatja.

Az eljárások folyamatáról, illetve az előforduló opcionális lépésekről részletes információ az Eljárásrendben található.

A megrendelő szervnél megjelenik a fejlesztési igény:

  1. Kötelezettségek azonosítása;
  2. Célok, források, erőforrások meghatározása;

A megrendelő szerv a Katalógusban ellenőrzi, hogy rendelkezésre áll-e már olyan alkalmazás, mellyel a felmerült fejlesztési igény kielégíthető, vagy fejlesztői kapacitások igénybevételével alkalmassá tehető a felmerült fejlesztési igény ellátására, továbbá saját alkalmazásának továbbfejlesztése esetén gondoskodik a LIBRA katalógus adatainak naprakészségéről, és az ellenőrzés eredményét a fejlesztési igény bejelentésére szolgáló űrlapon rögzíti.

A megrendelő szerv a FLORA Portálon – az „Eljárási kérelmek” menüpontban az „Előzetes engedélyezési eljárás” indításával kérelmezi a Felügyelet támogató tanúsítványát a tervezett fejlesztésre vonatkozóan.

Kötelezően benyújtandó dokumentumok:

  • a fejleszteni kívánt alkalmazás tervezett műszaki-technológiai és funkcionális leírása,
  • [D/E-019-NY] ÁAFK Kr. 1. melléklete szerinti követelmények tervezett érvényesítésének bemutatása,
  • Nyilatkozat az ÁAFK-ban megvalósítani tervezett fejlesztés infrastruktúra környezetének kialakításáról: [D/E-020-NY] NYILATKOZAT infrastruktúra környezet kialakításáról,
    VAGY
    a NISZ Zrt. által készített felső szintű műszaki leírás a kialakítandó infrastruktúráról (HLD).

Opcionálisan benyújtandó dokumentumok:

A központi alkalmazás-szolgáltató a kérelem beérkezését követően igazgatási- és technológiai vizsgálatot, illetve LIBRA Alkalmazás-katalógus ellenőrzést végez, illetve szakvéleményt kér a központi infrastruktúra-szolgáltatótól, valamint beszerzi a központi termék minőségbiztosító előzetes szakmai véleményét. A vizsgálatok eredményét a központi alkalmazás-szolgáltató szakmai véleményében összesíti amelyet megküld a Felügyeletnek illetve a megrendelőnek.

A Felügyelet – a vizsgálat lefolytatását követően – alkalmazásfejlesztés megvalósítását támogató tanúsítványt bocsájt ki a megrendelő szerv részére. Ez szükséges a beszerzési eljárás megindításához és az alkalmazásfejlesztés végrehajtásának megkezdéséhez egyaránt.

A FLORA Környezetben megvalósításra kerülő alkalmazásfejlesztésekhez kapcsolódó beszerzési tájékoztató és segédlet ITT érhető el.

Amennyiben az alkalmazásfejlesztéshez/továbbfejlesztéshez szükséges informatikai célú beszerzés lefolytatása, azt a Digitális Kormányzati Ügynökség Portálján tehető meg.

A FLORA Környezetben megvalósításra kerülő alkalmazásfejlesztésekhez kapcsolódó beszerzési tájékoztató és segédlet ITT érhető el.

A megrendelő szerv – a FLORA Ügyintézési Portálon az „Eljárási kérelmek” menüpontban az „Alkalmazásfejlesztési projekt indítása” kérelem indításával – az alkalmazásfejlesztés megindításra vonatkozó igényt nyújt be a központi alkalmazás-szolgáltató felé.

A megrendelő szerv a FLORA Ügyintézési Portálon – a “Regisztrációs kérelmek” menüpontban a “Szállító regisztrációja” kérelem indításával – kérelmezi a szállító szervezet regisztrációját az alkalmazásfejlesztési projekthez.

Előfeltétel: A FLORA Környezet eseti használatára vonatkozó, a Szállító ÁAFK csatlakozási kérelmének benyújtása az adott fejlesztés végrehajtására.

A szállító megkezdi az alkalmazásfejlesztést az ORION Fejlesztési Platformon.

A központi alkalmazás-szolgáltató a fejlesztés időszakában – az ÁAFK eseti használatára vonatkozó szolgáltatási szerződésben meghatározott – ütemterv és szempontrendszer alapján ellenőrzi az alkalmazásfejlesztés végrehajtását.

A megrendelő szerv a készre jelentett alkalmazás átadás-átvételi folyamatába köteles bevonni a központi alkalmazás-szolgáltatót, amely a FLORA Ügyintézési Portálon – az „Eljárási kérelmek” menüpontban a „Műszaki-szakmai átadás-átvétel” indításával – kérelmezhető, valamint a központi termék minőségbiztosítót. A folyamat során a megrendelő szerv megfelelőségi nyilatkozatot állít ki, amelyet megküld a központi alkalmazás-szolgáltató részére.

Amennyiben a központi alkalmazás-szolgáltató szükségesnek látja, a műszaki-szakmai átadás-átvételbe bevonja a központi infrastruktúra szolgáltatót is, amely a vizsgálatról szakmai véleményt bocsájt ki a központi alkalmazás-szolgáltató részére [D/A-004].

A műszaki-szakmai átadás-átvételi eljárás eredményéről a központi alkalmazás-szolgáltató megfelelőségi szakmai véleményt állít ki a megrendelő szerv részére [D/A-005-V], amelyet megküld a központi termék minőségbiztosítónak.

A központi termék minőségbiztosító a saját, a megrendelő szerv, valamint a központi alkalmazás-szolgáltató vizsgálati eredményeit összegző záró megfelelőségi nyilatkozatot készít, melyet a megrendelő szerv részére is megküld.

A FLORA Környezetben újonnan fejlesztett vagy továbbfejlesztett alkalmazások LIBRA Alkalmazás-katalógusba történő feltöltését – a záró megfelelőségi nyilatkozat kiadását követően – a központi alkalmazás-szolgáltató hajtja végre.