Ugrás a tartalomhoz

Általános eljárás

Nyomtatható verzió

A megrendelő szervnél megjelenik a fejlesztési igény:

  1. Kötelezettségek azonosítása;
  2. Célok, források, erőforrások meghatározása;
  3. Ágazati integrátor bevonása

A felmerült fejlesztési igényt követően a megrendelő szerv – a FLORA Ügyintézési Portálon kívül – kérelmezi [D/E-002-K] az alkalmazásfejlesztés tárgya szerint kijelölt ágazati integrátor előzetes, szakmai szempontú támogató nyilatkozatát.
Az ágazati integrátorok listája ITT érhető el.
Támogató dokumentumok:

Az ágazati integrátor megvizsgálja a beérkezett alkalmazásfejlesztési kérelmet és amennyiben a kezdeményezés támogatható, kiállítja a támogató nyilatkozatot [D/E-003-NY].

A megrendelő szerv a Katalógusban ellenőrzi, hogy rendelkezésre áll-e már olyan alkalmazás, mellyel a felmerült fejlesztési igény kielégíthető, vagy fejlesztői kapacitások igénybevételével alkalmassá tehető a felmerült fejlesztési igény ellátására és az ellenőrzés eredménye alapján nyilatkozatot [D/E-017] állít ki, amely alapján állásfoglalást kér – a FLORA Ügyintézési Portálon kívül – az ágazati integrátortól.

A megrendelő szerv nyilatkozata [D/E-017] alapján az ágazati integrátor állásfoglalást állít ki [D/E-018] indokolással arra vonatkozóan, hogy

  • nem létezik a kifejleszteni tervezett funkcionalitású alkalmazás a LIBRA Alkalmazás-katalógusban, illetve nincs olyan állami tulajdonú alkalmazás, amely a gazdaságossági követelmények érvényesülésének biztosításával alkalmassá tehető a tervezett igény kielégítésére

vagy

  • létezik a kifejleszteni tervezett funkcionalitású alkalmazáshoz hasonló állami tulajdonban lévő zárt vagy nyílt forráskódú termék a LIBRA Alkalmazás-katalógusban, amely továbbfejlesztéssel alkalmassá tehető a tervezett igény kielégítésére

A megrendelő szerv a FLORA Ügyintézési Portál keresztül – az eljárási kérelmek menüpontban az előzetes engedélyeztetési eljárás indításával – kérelmezi a központi alkalmazás-szolgáltató támogató igazolását a tervezett fejlesztésre vonatkozóan [D/E-004-K].
Támogató dokumentumok:

A központi alkalmazás-szolgáltató a kérelem elbírálása során igazgatási- és technológiai- vizsgálatot, illetve LIBRA katalógus ellenőrzést végez, illetve szakvéleményt kér a központi infrastruktúra-szolgáltatótól. A vizsgálatok eredménye alapján a központi alkalmazás-szolgáltató igazolást állít ki [D/E-004-K].

A támogató igazolás birtokában a megrendelő szerv – a FLORA Ügyintézési Portálon keresztül, az előzetes engedélyezési eljárási folyamat részeként – kérelmet nyújt be az egyedi alkalmazásfejlesztés FLORA Környezetben történő megindításának jóváhagyásra a Felügyelet felé [D/E-014-K].

A Felügyelet – a vizsgálat lefolytatását követően – alkalmazásfejlesztés megvalósítását támogató tanúsítványt bocsájt ki a megrendelő szerv részére [D/E-016-T]. Ez szükséges a közbeszerzési eljárás megindításához és az alkalmazásfejlesztés végrehajtásának megkezdéséhez egyaránt.

A megrendelő szerv – a FLORA Ügyintézési Portál keresztül az Eljárási kérelmek menüpontban az Alkalmazásfejlesztési projekt indítása kérelem benyújtásával – az alkalmazásfejlesztés megindításra vonatkozó igényt nyújt be a központi alkalmazás-szolgáltató felé.

A megrendelő szerv a FLORA Ügyintézési Portálon keresztül – a Regisztrációs kérelmek menüpontban a Szállító regisztrációja kérelem indításával – kérelmezi szállító szervezet regisztrációját az alkalmazásfejlesztési projekthez.
Előfeltétel: A megrendelő szerv a fejlesztővel és a központi alkalmazás-szolgáltatóval, az FLORA Környezet eseti használatára vonatkozó, háromoldalú szolgáltatási szerződést köt az adott fejlesztés végrehajtására [D/M-001-SZ].

A szállító megkezdi az alkalmazásfejlesztést az ORION Fejlesztési Platformon.
A központi alkalmazás-szolgáltató – az ágazati integrátor bevonásával – az fejlesztés időszakában – az FLORA Környezet eseti használatára vonatkozó szolgáltatási szerződésben meghatározott – ütemterv és szempontrendszer alapján ellenőrzi az alkalmazásfejlesztés végrehajtását.

A megrendelő szerv bevonja a folyamatba a központi alkalmazás-szolgáltatót, az pedig az ágazati integrátort. Utóbbi a vizsgálat eredményéről megfelelőségi nyilatkozatot állít ki, amelyet megküld a központi alkalmazás-szolgáltató részére [D/A-003-NY]. Amennyiben a központi alkalmazás-szolgáltató szükségesnek látja a műszaki-szakmai átadás-átvételbe bevonja a központi-infrastruktúra szolgáltatót is, amely a vizsgálatról szakmai véleményt bocsájt ki a központi alkalmazás-szolgáltató részére [D/A-004].

A műszaki-szakmai átadás-átvételi eljárás eredményéről a központi alkalmazás-szolgáltató megfelelőségi szakmai véleményt állít ki a megrendelő szerv részére [D/A-005-V].

A FLORA Környezetben újonnan fejlesztett vagy továbbfejlesztett alkalmazások LIBRA Alkalmazás-katalógusba történő feltöltését – a szakmai vélemény kiadását követően – a központi alkalmazás-szolgáltató hajtja végre.